منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون ویژه ارتقا شغلی روابط انسانیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 51     کد محصول :6075      حجم فایل:64,83 KB      نوع فایل :rarچکیده

در این مقاله تعریف اهمیت و پیشینه روابط انسانی ، مهارتهای سه گانه مدیریت ، نقش مدیر در برقراری این ارتباط ، حفظ و اعتدال آن ، نکات مهم موانع روابط انسانی و ارائه راه کارهای آن به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.

 مقدمه:

امروز محیط های کاری به سرعت قابل توجهی در حال تغییر و تحول اند و به همین علت یک مدیر اثر بخش علاوه بر نظم و انضباط ، باید از مهارت بسیار زیادی در درک نیازهای اولیه افراد و رفتار آنها در محیط کار برخوردار باشد. جلب توجه و تعهد، پرورش استعدادها ، ایجاد انگیزه و اثربخشی افراد مستلزم برقراری ارتباط های باز و ایجاد اعتماد متقابل میان مدیران و کارکنان است.

با داشتن اصول بنیادی روش های مدیریت موفق، می توان بر افرادی که با شما کار می کنند برتری قابل توجهی پیدا کنید. برای رسیدن به هدفهای سازمانی باید نیازهای افراد را درک کرد. مهارت در این کار انگیزه لازم را در آنان ایجاد خواهد کرد.

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ، به بررسی روابط انسانی و موانع آن در برقراری روابط انسانی و ارائه راهکارهایی برای انجام آن می پردازیم به امید آنکه مفید واقع شود.

اهمیت و پیشینه :

وجود «روابط انسانی» درسازمان های آموزشی ومدارس موجب افزایش روحیه مطلوب ومثبت کارکنان واعضای سازمان می شود.روابط انسانی انقدر اهمیت داردکه بسیاری ازصاحبنظران علم مدیریت وسازمان، مدیریت را علم، هنر وفن برقراری ارتباط با دیگران وانجام کار توسط آنان می دانند. به عنوان مثال «ماری پارکر فالت» مدیریت را هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران تعریف کرده است.

بر این اساس می توان گفت که سابقه «روابط انسانی» به سابقه تمدن بشری مربوط می شود. ولی از نظر علمی و از جهت دانش مدون و سازمان یافته بشری دانش روابط انسانی پدیده ای تازه و جدید می باشد.

در گذشته تصور می شد که منابع مادی و مالی بیشترین اثر را بر رضایت و علاقه مندی افراد در محیط کار و در نتیجه بر بالا رفتن تولید و کارایی دارد. 

اما بعدها تحقیقات نشان دادند که برقراری روابط انسانی، وجود دوستانه، مشارکت ، پذیرش و اعمال روش های انسانی اثر عمیقی بر رضایت شغلی افراد و در نتیجه تولید و کارایی دارد.

از سوی دیگر در نظریه های سازمان و مدیریت از نظر مراحل تاریخی پس از نظریه های مدیریت علمی «فردریک تیلور » و نظریه مدیریت اداری (نظریه کلاسیک سازمان) «هنری فایول»که به ساختار سازمان و جنبه های رسمی، کلی و مادی سازمان توجه داشتند، « نظریه روابط انسانی» یا « نهضت روابط انسانی» مطرح شده است. نهضت روابط انسانی با کشف اهمیت ، شأن و جایگاه انسان در سازمان ها موارد زیر را مورد تاکید قرار داده است:

- احساسات ، نگرشها و نیازهای اجتماعی کارکنان

- اهمیت و نقش روابط غیر رسمی میان اعضای سازمان

- اهمیت هنجارهای رفتار گروه های غیر رسمی سازمان اهمیت عوامل فوق در بهبود عملکرد سازمانی و تحقق هدفهای گروهی و سازمانی نهضت روابط انسانی (مطالعات هاثورن).

یافته ها و نتایج مطالعات هاثورن و نظریه التون بیو را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1-ضرورت توجه به شأن و حرمت کارکنان در سازمان

2-توجه به روابط غیر رسمی افراد در سازمان

3-استفاده از نظرات افراد و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری

4-ایجاد شرایط برای امکان بروز خلاقیت و نوآوری

5-ایجاد و هماهنگی میان هدفهای افراد و گروهها و هدفهای سازمان

6-توجه جدی به نیازهای روانی و اجتماعی افراد در سازمان

7-پرهیز از اجبار و تحمیل در سازمان برای انجام وظایف

8-دادن آزادی عمل به کارکنان برای انجام وظایف

9-ایجاد محیط مناسب و زمینه ساز برای رضایتشغلی کارکنان

با توجه به نکات فوق لازم است برای نشان دادن اهمیت و نقش روابط انسانی در سازمان اشاره ای مختصر به مهارتهای مدیران به ویژه مهارت انسانی شود.

 

مهارتهای سه گانه مدیریت:

رابرت کاتز (1955) از صاحبنظران مدیریت با مطالعه و بررسی رفتار اداری، سه نوع مهارت را که برای مدیران مورد نیاز است شناسایی کرده است:

1- مهارت فنی2- مهارت انسانی 3- مهارت ادراکی.

1- مهارت فنی : منظور از مهارت فنی، توانایی و کارایی در فعالیتی است که انجام آن نیازمند به روشها، تکنیکها و ابزار و وسایل ویژه ای باشد.

2- مهارت انسانی: منظور از روابط انسانی توانایی مدیر در کار کردن موثر با دیگران و ایجاد محیط و موقعیت مناسب عاطفی، روانی و اجتماعی برای سعی و تلاش گروهی است ، در این شرایط مدیر خود از آرامش، سلامت و امنیت روانی و اعتماد به نفس برخوردار است و سعی در شناخت و احترام به نظرات، عقاید و احساسات دیگران و تأمین امنیت روانی و محیطی آرام و مناسب برای آنان دارد.

درباره نظرات مهارت فنی و مهارت انسانی باید گفت که مهارت فنی کار کردن با اشیاء است ولی مهارت انسانی کار کردن با افراد.

3- مهارت ادراکی : منظور از مهارت ادراکی، توانایی در نظر گرفتن سازمان به عنوان یک مجموعه، سیستم و کل یکپارچه و واحد می باشد.

به عبارت دیگر مهارت ادراکی را می توان به عنوان توانایی تشخیص اجزاء و عناصر سازمان و روابط میان آنها دانست و اینکه تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر چگونه خواهد بود و تغییر و تحول در یک جزء چه اثراتی را بر اجزاء و عناصر دیگر ودر نهایت بر کل سازمان خواهد گذاشت.

تعریف روابط انسانی :

مقایسه تعریف روابط انسانی از سوی صاحبنظران علم مدیریت و سازمان:

- ماری پاکر فالت: توان برقراری ارتباط از طریق پذیرفتن شخصیت فرد.

- کیمبل وایلز: اعتقاد و احترام به ارزش،احساسات و نیازهای دیگران.

- دانیل گریفیث: احترام متقابل، نیت خیر، ایمان به ارزشهای انسانی و شخصیت فردی

- روتلس برگر: توانایی برقراری ارتباط با عقاید و احساسات دیگران

- بوی کین: احترام به شخصیت و ارزشهای انسانی افراد و گروهها

- ریس و برندت: سر و کار داشتن با اعتقادات، نگرشها و رفتارهای بین فردی

با توجه به تعاریف فوق می توان گفت: روابط انسانی عبارت است از برقراری ارتباط مطلوب هدفدار مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی بین افراد.

در توضیح باید گفت با توجه به اینکه انسان موجودی است اجتماعی که بدون برقراری ارتباط با دیگران نمی تواند به رفع نیازهای خود بپردازد.

لذا این امر ضرورت پیدا می کند که انسان در هر محیطی اعم از خانواده، مدرسه، کار، تفریح و غیره به برقراری ارتباط با دیگران بپردازد.

برقراری روابط مطلوب و مناسب نقش بسیار مهمی در سلامت روحی و روانی افراد و در نهایت در احساس رضایت از زندگی و کار ایفا می نماید.

* یکی از نکات اساسی در فرایند برقراری روابط انسانی این است که فرد از طریق این فرایند به سازگاری اجتماعی و یا به سازگاری با دیگران دست می یابد. ولی این امر را باید مد نظر قرار داد که فرد قبل از آن که به سازگاری اجتماعی دست یابد لازم است که به سازگاری با خود دست یافته باشد. و این امر مستلزم برقراری روابط مطلوب انسانی فرد با خودش می باشد.

 محور بودن تربیت در روابط انسانی

در برقراری روابط انسانی در مدرسه نکته مهم و اساسی محور قرار دادن «تربیت» می باشد.

با در نظر گرفتن دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» که فعالیتهای مدرسه بر آن اساس صورت گرفته و در آن جهت هدایت می شود، باید این مطلب را مد نظر قرار داد که کلیه فعالیتها و اقدامات افراد مختلف و اعضای مدرسه در این راستا باید انجام شود.

ولی نکته مهمتر این است که تعلیم و آموزش به عنوان وسیله و ابزار برای «تربیت» و دستیابی به اهداف تربیتی محسوب می شود. امام خمینی (ره) در این زمینه می فرمایند:

«تمام انبیاء موضوع بحث شان، موضوع تربیت شان ، موضوع علم شان انسان است. آمده اند انسان را تربیت کنند از اول هر یک انبیاء که مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان مبعوث شدند... انبیاء برای انسان سازی آمدند...انسان منشأ همه خیرات است واگر انسان نشود،منشأ همه ظلمات است.

با توجه به مطالب فوق می توان استنباط کرد که کلیه فعالیتها و اقدامات معلمان و مربیان و دست اندر کارکنان مدرسه و سازمان آموزش و پرورش می بایست در جهت انسان سازی باشد. 

فهرست
چکیده 2
مقدمه 2
اهمیت و پیشینه : 2
مهارتهای سه گانه مدیریت: 4
تعریف روابط انسانی : 5
محور بودن تربیت در روابط انسانی 7
حفظ ارزشها در روابط انسانی : 8
حفظ اعتدال در روابط انسانی : 10
* موانع روابط انسانی 16
خواندن (سواد خواندن ) : 27
هدف های آموزش خواندن در دبستان 34
فن آوری اطلاعات و آموزش بهتر 51
فناوری اطلاعات چیست؟ 53
آموزش الکترونیکی چیست ؟ 55
روش یادگیری الکترونیکی 58
پیشنهادات : 63
نتیجه گیری : 64
منابع 64
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  تجربیات مدون آموزشی  تجربیات مدون آموزشی دبیران  تجربیات مدون آموزشی معلمان  تجربیات مدون آموزشی ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی معلمان ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی دبیران ادبیات  تجربیات مدون آموزشی دوره ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی  تجربیات مدون آموزشی شیمی  تجربیات مدون آموزشی تربیت بدنی  تجربیات مدون آموزشی دبیر ادبیات  تجربيات مدون آموزش ابتدايي  تجربیات مدون آموزش ابتدایی  تجربه مدون آموزش ابتدایی  تجربیات مدون معاون آموزشی ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی آموزگار ابتدایی  تجربیات مدون معاون آموزشی دبستان  تجربیات آموزشی مدون یک دبیر ادبیات  تجربیات مدون آموزش زبان انگلیسی  تجربیات مدون فرهنگیان  تجربیات مدون فرهنگیان رایگان  تجربیات مدون معلمان  تجربیات مدون معلمان راهنمایی  نمونه تجربیات مدون فرهنگیان  تجربیات مدون معلمان ابتدایی  تجربیات مدون معلمان زبان انگلیسی  تجربیات مدون معلمان استثنایی  تجربیات مدون معلمان ریاضی  تجربیات مدون معلمان دوره ابتدایی  تجربیات مدون معلم ابتدایی  تجربیات مدون یک معلم ابتدایی  دانلود تجربیات مدون معلم ابتدایی  تجربه مدون معلمان ابتدایی  تجربیات مدون شده معلم ابتدایی  تجربیات مدون معلم دوره ابتدایی  دانلود تجربیات مدون معلمان ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی معلمان ابتدایی  تجربیات مدون معاون اجرایی  تجربیات مدون معاون اجرایی مدارس  تجربیات مدون معاون اجرایی دبیرستان  تجربیات مدون معاون اجرایی مدرسه  تجربیات مدون معاون اجرایی مدارس متوسطه  تجربیات مدون معاون اجرایی مجتمع  تجربیات مدون معاون اجرایی ابتدایی  تجربيات مدون معاون اجرايي مدارس  تجربیات مدون معاونت اجرایی  تجربه مدون معاون اجرایی مدارس  تجربیات مدون معاون آموزشی  تجربیات مدون معاون آموزشی دبیرستان  تجربیات مدون معاون آموزشی ابتدایی  تجربیات مدون معاون آموزشی دبستان  تجربیات مدون معاون آموزشی مدرسه راهنمایی  تجربیات مدون معاون آموزشی مدارس  تجربيات مدون معاون آموزشي مدرسه  تجربيات مدون معاون پرورشي  تجربیات مدون یک معاون آموزشی  تجربیات مدون معاون فناوری آموزشی  تجربیات مدون معلمان فیزیک  تجربیات مدون معلمان علوم تجربی  تجربیات مدون معلمان ادبیات  تجربیات مدون کارشناس امور اداری  تجربیات مدون علوم تجربی  تجربیات مدون علوم تجربی راهنمایی  تجربیات مدون دبیر علوم تجربی  تجربیات مدون معلم علوم تجربی  تجربیات مدون دبیران علوم تجربی  تجربیات مدون درس علوم تجربی  تجربیات مدون دبیر علوم تجربی راهنمایی  تجربیات مدون رشته علوم تجربی  تجربیات مدون درس علوم تجربی راهنمایی  تجربیات مدون معلم  تجربیات مدون معلمین  تجربیات مدون معلم جغرافیا  تجربیات مدون معلمی  تجربیات مدون معلم ریاضی  تجربیات مدون مربی پرورشی  تجربیات مدون مربیان پرورشی  تجربیات مدون معلم پرورشی  تجربیات مدون یک مربی پرورشی  تجربیات مدون معاون پرورشی  تجربیات مدون معاون پرورشی مدارس  دانلود رایگان تجربیات مدون معاون پرورشی  تجربیات مدون معاونت پرورشی  تجربیات مدون شده یک معاون پرورشی  تجربیات مدون ارتقا شغلی  تجربیات مدون جهت ارتقا شغلی  تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره   تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره    
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4562

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2417

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3045

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1065

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2566

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1056

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1120

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :962

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...