منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون مهارت ها سه گانه مدیریت جهت ارتقا شغلی فرهنگیانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 61     کد محصول :6178      حجم فایل:63,19 KB      نوع فایل :rarچکیده

مدارس برای ایجاد و توسعۀ یادگیری بنا شده اند. کارکرد اصلی آنها فراهم آوردن محیط مساعد برای یادگیری است و محصول آنها یادگیری است. به همین ترتیب عملکرد و ارزش افزوده ی آنها نیز بر یادگیری سنجیده می شود.

مقدمه

یادگیری اساس فعالیت در مدارس است. به عبارتی , مدارس اساساَ برای مدیریت یادگیری پدید آمده اند. یادگیری تاثیر گذارترین موضوع در زندگی فردی و اجتماعی است. یادگیری بیشتر , توسعه و موفقیت بیشتر را برای فرد و جامعه در پی دارد. یادگیری اثر بخش , محور اصلی فعالیت در مدرسه ی فکور است. به این ترتیب یادگیری اثر بخش کلید توسعه در مدرسه است. یادگیری اثربخش  با تدریس اثر بخش , همکاری های قوی و بازتاب و ژرف اندیشی مستمر پیرامون یادگیری اتفاق می افتد.

بشر توانسته است با یادگیری مسیر غارنشینی تا انسان جدید و امروزی را پشت سر گذارد. به مدد همین یادگیری هاست که فرایند تولید دانش ، شتاب بی سابقه ای را در دوران اخیر تجربه می کند.بدیهی است یادگیری افراد منحصر به برنامه های مدارس نمی شود و یادگیری در مدرسه نیز ممکن است نتیجه یتدریس نباشد. یادگیری از تولد انسان آغاز می شود و تا مرگ به اشکال گوناگون ادامه می یابد.با یادگیری ذهن شکل می گیرد ، سازمان می یابد و تقویت می شود. مدرسه تنها یکی از مهم ترین منابع یادگیری است. اما یادگیری به عنوان فرایند و محصول مدارس چیست و چه ماهیتی دارد؟

 1.یادگیری چیست؟

برای یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. دریسکول(2000) یادگیری را تغییر رفتار فرد در اثر تجربه ذکر می کند.(اسلاوین ، ترجمه ی سید محمدی ،1378). یکی از جامع ترین تعاریف یادگیری را هیلگارد و مارکویز (1968) ارائه داده اند. آنها یادگیری را ایجاد تغییرات نسبتاَ پایدار در رفتار بالقوه ی یادگیرنده می دانند مشروط به آنکه این تغییرات بر اثر تجربه رخ دهد ( به نقل از سیف ، ص 48، 1368).

 یادگیری محور عمل در مدرسه

مدارس برای ایجاد و توسعه یادگیری بنا شده اند کارکرد اصلی آن ها فراهم آوردن محیط مساعد برای یادگیری است و محصول آن ها یادگیری است. به همین ترتیب عملکرد و ارزش افزوده آن ها بر حسب تاثیر آنها نیز بر یادگیری سنجیده می شود.

یادگیری اساس فعالیت در مدارس است. به عبارتی مدارس اساسابرای مدیریت یادگیری پدید آمده اند . یادگیری تاثیر گذارترین موضوع در زندگی فردی و اجتماعی است. یادگیری بیشتر توسعه و موفقیت بیشتر را برای فرد و جامعه در پی دارد. یادگیری اثر بخش، محور اصلی فعالیت در مدرسه فکور است. به این ترتیب یادگیری اثر بخش کلید توسعه در مدرسه است . یادگیری اثر بخش با تدریس اثر بخش ، همکاری های فوق و بازتاب و ژرف اندیشی مستمر پیرامون یادگیری اتفاق می افتد.

بشر توانسته است با یادگیری مسیر غارنشینی تا انسان جدید و امروزی را پشت سر گذارد. به مدد همین یادگیری هاست که فرایند تولید دانش شتاب بی سابقه ای را در دوران اخیر تجربه می کند. بدیهی است یادگیری افراد منحصر به برنامه های مدارس نمی شود. و یادگیری در مدرسه نیز ممکن است نتیجه تدریس نباشد. یادگیری از تولد انسان آغاز می شود و تا مرگ به اشکال گوناگون ادامه می یابد. با یادگیری ذهن شکل می گیرد سازمان می یابد و تقویت می شود. مدرسه تنها یکی از مهم ترین منابع یادگیری است. اما یادگیری به عنوان فرایند و محصول مدارس چیست؟ و چه ماهیتی دارد؟

 

 

یادگیری ترکیبی

یادگیری سرآغاز نیاز به تکامل و بهتر شدن است. بدیهی است که هر چه علم و دانش بشری تکامل و توسعه بیشتری پیدا کند، نیاز به تحول در یادگیری و سازو کارهای آن بیشتر خواهد شد. در سالهای گذشته ، آموزشهای الکترونیک از رونق و توجه شایانی برخوردار بوده است. همزمان با گسترش و توسعه فناوریهای جدید در زمینه آموزش ، سبک های جدیدی از فعالیتهای آموزشی پا به عرصه وجود نهاده اند که امروزه از آنها به عنوان «یادگیری ترکیبی» نام می برند . «یادگیری ترکیبی» به عنوان یک سازو کار جدید بر استفاده متنوع و گسترده از روشهای یادگیری تاکید دارد.توجه درانتخاب و به کار گیری ابزار متناسب با موقعیت یادگیرنده برای بالا بردن کیفیت یادگیری از اصول اولیه یادگیری، ترکیبی است.یادگیری ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوریهای پیشرفته ،سعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی فعالیتهای آموزشی در دو بعد عمودی و افقی دارد . در بعد افقی سعی بر گسترش دامنه و ابعاد وسایل کمک آموزشی در فرایند آموزش دارد ، به گونه ای که با ترکیب بهینه این وسایل بالاترین کیفیت حاصل شود. در بعد عمودی به عمق مساله یادگیری و چگونگی درک بهتر مواد آموزشی می پردازد و اینکه چه تکنیک هایی در چه زمانهایی به درک بهتر مطالب و یادگیری بهینه منجر می شود .

ناگفته پیداست که مانند تمام روشهای یادگیری ، هدف اولیه و اساسی این روش نیز کاهش هزینه و بالا بردن کیفیت خروجیهاست. چنین به نظر می رسد که یادگیری ترکیبی، تلفیقی از رویکرد سیستمی و نگرش اقتضایی به یادگیری است . این بدان معنی است که ضمن توجه به ارتباط میان تمامی اجزا به عنوان یک کل به شرایط به کارگیری این ابزار ها در راستای تحقق بهترین نتیجه، توجه ویژه ای می شود.

مدیران و کارکنان واحد آموزش سازمانها و موسسات از دیدگاه نگارنده مصداق تئوری نگهدارنده هرزبرگ هستند.

چرا که کلیه کارکنان، وجود فعالیتهای آموزشی مناسب و معقول را حق مسلم خویش می دانند و کوچکترین سهل انگاری در آن را به سختی قبول می کنند . از طرف دیگر به سختی می توان بین بالارفتن شاخصهای کیفی و کمی و عملکرد فعالیتهای آموزشی سازمان در کوتاه مدت ارتباط برقرار کرد. به همین خاطر ناملایماتی بیشتر از سایر قسمتهای سازمان درگیر پرسنل واحد آموزش می شود، چراکه به دلیل همین ویژگیها سریعا هدف آماج حملات قرار می گیرند و گاهی کاستیهای سایر قسمتها نیز به این واحد نسبت داده می شود.

با توجه به همه این مطالب، ارایه رویکرد‌‌ها و نگرشهای جدید به آموزش می تواند در حل این موضوع مهم باشدو این مقاله با بررسی و ارایه نظریه یادگیری ترکیبی سعی در تغییر نگرشها و رویکرد در فرایند آموزشی دارد.

چکیده 1
مقدمه 1
یادگیری محور عمل در مدرسه 2
یادگیری ترکیبی 4
مدل یادگیری ترکیبی 7
اهمیت یادگیری ترکیبی 9
طبقه بندیهای یادگیری ترکیبی 10
فرضیه مبتنی بر مهارت 11
فرضیه مبتنی بر رفتار 13
فرضیه مبتنی بر صلاحیت 15
استراتژی های یادگیری ترکیبی 19
پیشنهاد 42
تمرکز زدایی 49
انواع تمرکز زدایی 49
مدیریت مدرسه محور  schoole _based management 50
چرا مدیریت مدرسه محور؟ 52
تاریخچه مدیریت مدرسه محور 53
شیوه ها وراهبرد های مدرسه محوری 54
نقش مدیران در مدرسه محوری 54
مدارس خوشه ای 58
نتیجه گیری 59
منابع و ماخذ 60
 
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  تجربیات مدون مدیریت مدرسه  تجربیات مدون مدیر مدرسه راهنمایی  تجربیات مدون مدیران مدارس ابتدایی  تجربیات مدون یک مدیر مدرسه  تجربیات مدون مدیر مدرسه  تجربیات مدون مدیر مدرسه ابتدایی  تجربیات مدون مدیریت مدارس  تجربه مدون مدیر مدرسه  تجربیات مدون مدیران مدارس  تجربیات مدون مدیران مدارس راهنمایی  تجربیات مدون مدیریت  تجربیات مدون مدیریت آموزشی  تجربیات مدون مدیر  تجربیات مدون مدیر ابتدایی  تجربیات مدون مدیران  تجربیات مدون مدیر آموزشی  تجربيات مدون شده مدير مدرسه راهنمايي  دانلود تجربیات مدون مدیر مدرسه راهنمایی  تجربیات مدون مدیر دبیرستان  تجربیات مدون مدیر هنرستان  تجربیات مدون مدیران ابتدایی  تجربیات یک مدیر ابتدایی  تجربیات مدون مدیر دبستان  تجربیات یک مدیر مدرسه ابتدایی  تجربیات مدون یک مدیر دبستان  تجربیات یک مدیر مدرسه راهنمایی  تجربیات یک مدیر موفق مدرسه راهنمایی  تجربه های یک مدیر مدرسه راهنمایی  تجربه شغلی یک مدیر مدرسه راهنمایی  تجربیات مدون مدیران دبیرستان  تجربیات مدون شده مدیران مدارس  تجربه مدیر مدرسه  تجربیات مدیر مدرسه  تجربیات مدیر دبیرستان رتبه عالی  تجربیات مدیر مدرسه راهنمایی  تجربیات مدیر مدرسه ابتدایی  تجربیات مدیر مدرسه رتبه خبره و عالی  تجربیات یک مدیر مدرسه  تجربیات مدون شده مدیر مدرسه برای رتبه عالی  تجربیات مدیر مدرسه برای ارتقای شغلی  تجربیات مدیریت در مدرسه  تجربیات مدیر مدرسه برای ارتقای شغلی خبره و عالی  تجربيات مدون مدير ابتدايي  تجربیات ارتقای شغلی مدیر مدرسه  تجربیات مدیر مدرسه متوسطه  تجربیات مدیر هنرستان  مقاله ارتقای شغلی مدیر مدرسه  تجربیات مدیر مدرسه ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات ارتقای شغلی مدیر مدرسه خبره به عالی  تجربیات مدیر  مستندات ارتقای شغلی مدیر مدرسه  مستندات ارتقا شغلی  مستندات ارتقاء شغلی  تجربیات آموزشی یک مدیر مدرسه تجربیات مدون فرهنگیان تجربیات مدون مدیر راهنمایی و دبیرستان تجربیات مدون مدیر مدرسه ابتدایی تجربیات مدون مدیر مدرسه راهنمایی تجربیات مدون مدیریت مدرسه تجربیات مدون یک مدیر مدرسه تجربیات یک مدیر مدرسه تجربیات یک مدیر مدرسه ابتدایی تجربیات یک مدیر مدرسه راهنمایی تجربیات یک مدیر مدرسه موفق تحقیق برای ارتقاء شغلی خرید پروژه تجربیات مدون مدیر مدرسه دانلود تجربیات مدون مدیر مدرسه راهنمایی دانلود تجربیات مدیر مدرسه مدیر مدرسه مستندات آموزشی ارتفاء رتبه شغلی ویژه ارتقاء شغلی عالی  مهارتهای سه گانه مدیریت  مهارتهای سه گانه مدیریتی  مهارتهای سه گانه مدیران  پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیریتی  پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیران  مهارتهای سه گانه ی مدیریت  پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیریت  تعریف مهارتهای سه گانه مدیریت  مهارتهای سه گانه مدیر  دانلود پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیران  مهارت سه گانه مدیریت  مهارتهای سه گانه مدیریت  مهارتهای سه گانه مدیران  پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیریتی  پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیران  مهارتهای سه گانه مدیریتی  مهارتهای سه گانه ی مدیریت  پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیریت  تعریف مهارتهای سه گانه مدیریت  بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی  مهارت سه گانه  مهارت های سه گانه مدیریت  مهارت های سه گانه مدیران  مهارت های سه گانه مدیریتی  مهارت های سه گانه  مهارت های سه گانه کاتز  مقاله مهارت های سه گانه مدیریت  دانلود مقاله مهارت های سه گانه مدیریت  دانلود پرسشنامه مهارتهای سه گانه مدیران  
محصولات مرتبط
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35991
دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات شناخت جریان سلفی تکفیری این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شناخت جریان سلفی تکفیری می باشد.دانلود نمونه شناخت جریان...
سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

قیمت: 59,000 ريال کد فایل:35990
دانلود نمونه سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک   جزوه کامل به همراه نمونه سوال ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4121

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2050

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2708

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :898

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2261

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :923

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :927

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :778

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...