منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون معلم و توسعه اجتماعیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 59     کد محصول :5622      حجم فایل:60,44 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکیده
سؤال این‌ است‌ که‌ مدارس‌ ما برای‌ تربیت‌ فرهنگی‌ ،اجتماعی و در نهایت برای تحقق هدف‌های توسعه گرایانه چگونه‌ عمل‌ می‌کنند .منظور از آموزش و پرورش، به حرکت درآوردن فرآیند توسعه همه جانبة بشر است که در طول زندگانی انسان ها با هدف شکوفایی فکری، جسمی، احساسی، اخلاقی و معنوی صورت می گیرد. از طرف دیگر وظیفه آموزش و پرورش تنها تربیت آموزشگاهی و یا تدریس یک شخص معیّن و یا یک درس معین به حساب نمی آید. در حقیقت مدارس و سایر مؤسسات آموزشی در جوامع امروز کوشش دارند که خصوصیات اخلاقی با اجرای برنامه های گروهی و طرح مسایل اجتماعی به طور جدی عملی شود. 
مقدمه
انواع بازی ها، شرکت دادن دانش آموزان در نمایش های مدرسه، موسیقی و امور هنری، انجام دادن مراسم مختلف وتمام فعالیت های خارج از کلاس و همه چیزهایی که در مدرسه آموخته می شود، جنبة اجتماعی و عمومی آموزش و پرورش هستند. 
صرف نظر از وظایفی که اشاره شد، آموزش و پرورش وظایف مهمتری نیز برعهده دارد که می توان به وظیفه گسترش شخصیت، آموزش فرهنگی، توسعة ارزش های اخلاقی و مدنی، آموزش بزرگسالان و آموزش رسانه ای اشاره کرد. 
الف) گسترش شخصیت: وظیفه آموزش و پرورش است که کودک را هم فردی شایسته بار آورد تا برای خود دارای صفات خوب انسانی باشد و هم او را عضو مؤثر جامعه کند تا فردی مفید برای دیگران باشد. 
در یافته های جامعه شناسی می بینیم که پرورش و گسترش شخصیت کودک باید در زمینه ای باشد که فرهنگ و جامعة او به آن بستگی دارد، نه چیزی جدا از آنها. در این نکته تأکید باید کرد که نه تنها فرد در حقیقت جدا از گروه اجتماعی خود نمی تواند پرورش یابد، بلکه فرد باید همان کسی که هست بشود و در هر مرحله ای از پیشرفت که قرار دارد باید از تأثیر متقابل میان خودش و محیط اجتماعی خویش برخوردار باشد و نامتعارف بار نیاید. 
اینکه در جامعة امروز آموزش و پرورش به گسترش شخصیت مربوط می شود یک الزام طبیعی است. شخصیت از آن گونه مفاهیمی است که در مورد آن تعاریف زیادی شنیده ایم. 
معمولاً شخصیت به عنوان یک چیز جامع و کمال یافته از خصوصیات روحی، عقلی، بدنی، جسمانی و حرکتی هر فرد تعریف می شود و خصوصیات اخلاقی و طبیعی هر فرد است که بخشی از شخصیت او را تشکیل می دهد. معلم مقدار زیادی از وقت خود را در این کوشش صرف می کند که نه تنها به شاگردانش مطالب خوب و متنوع و مفید و دانش های تازه بیاموزد، بلکه در رفتار آنها تغییراتی به وجود آورد و روحیات آنها را در جهت دلخواه و مناسب هدایت کند. این نیت های معلم به گسترش شخصیت دانش آموز مربوط می شود و ممکن است مربوط به هر جنبه ای از زندگی او نیز بشود. 
شخصیت و تعادل روانی معلم بیش از سایر طبقات اجتماع موردنظر ماست. زیرا معلم به عنوان الگو می تواند در دانش آموزان واکنش های مثبت و سازنده و یا واکنش های منفی ایجاد کند. 
تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی آنها ایفا می کند. این تأثیر و نفوذ رفتار معلم در دانش آموز ممکن است به طور مستقیم و یا غیرمستقیم صورت پذیرد و به صورت های گوناگون مانند تقلید، الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند. 
نظر به اینکه شخصیت کودکان هنوز شکل نگرفته است و نقش پذیر هستند ونبود تعادل روانی در معلم، اثرات بدی در آنها خواهد داشت. کودکان نه تنها مطالبی را که مستقیماً از طرف معلم گفته می شود، می آموزند، بلکه رفتار، حرکات، نگرش ها، مهارت ها و خلاصه کلّ شخصیت معلم، در آنها اثر می گذارد ریشة این مسأله را باید در تمایل به تقلید کودک از دیگران دانست. برخی روان شناسان معتقدند که این تمایل از جمله نیرومندترین و ریشه دارترین غرایز کودک به شمار می رود. به طوری که یکی از نخستین روان شناسان کودک به نام بالدوین این غرایز را به منزلة بهترین غریزة کودک تلقی می کند. 
ما درباره آموزش و پرورش چون یک فرآیند آگاهانه صحبت کردیم، در حالی که به خوبی می دانیم که هر کس چیزهای بسیار زیادی را به طور ناخودآگاه فرامی گیرد. به ویژه عادات زندگی اجتماعی اغلب تقلید ناخودآگاه از رفتار دیگران است. کودک در حال رشد، آموزشی می بیند و روز بروزو خود را با شرایط جدید تطبیق می دهد. ممکن است یک نوجوان به علم آموزی علاقه مند باشد و احساس کند که به یک خط مشی مشخصی متمایل است، یا احساسی عمیق، چون یک اعتقاد نسبت به بعضی ارزش ها دارد، ولی خود توجه ندارد که در چه شرایطی است و چه عواملی باعث بوجودآمدن این حالات در او شده است. در اینجا باید دو نوع فرآیند آموزش و پرورش، یعنی آموزش آگاهانه و ناخودآگاهانه را بپذیریم. معلم باید بسیار هشیار و بیدار آموزش ناخودآگاهانه را در دانش آموزان خود ایجاد کند و کوشش کند که از نتایج چنان تأثیرهایی در ایجاد شخصیت دانش آموزان آگاه باشد زیرا تنها از روی رفتار حاصل از فرآیند ناخودآگاه کودک می توان قضاوت کرد که آیا این فرآیند برای هدف معلم دارای ارزشی هست یا نیست. 
معلم باید به تأثیرات مطمینی که از دنیای خارج از مدرسه، مخالف با هدف دقیق و شناخته شده او در ذهن دانش آموزان بر جای می گذارد آگاه باشد. مثلاً ممکن است جامعه تصوراتی در زمینه رقابت یا پول جمع کردن در ذهن دانش آموزان ایجاد کرده باشد. در حالیکه معلم سعی دارد آنها را به سوی همکاری و تعاون بکشاند. در این صورت معلم باید بر همان هدف های هوشیارانه و سنجیده تکیه کند و از این مسیر منحرف نشود. 
ب) توسعه ارزش های اخلاقی و مدنی: نظام آموزش و پرورش لازم است نقش اساسی را در تربیت اخلاقی، مدنی و معنوی برعهده بگیرد و تلاش های خانواده را تکمیل کند. نظام آموزشی به همراهی دیگر مؤسسات باید به ارتقای حقوق انسانی، رفتار آزادمنشانه و تأیید ارزش های مورد نیاز عصر، مانند احترام به شأن و مرتبه انسان، سعه صدر، همبستگی و حمایت متقابل افراد بشر یاری رساند. 
انتقال ارزش های فرهنگی و اصول اخلاقی جامعه به کودکان و جوانان موجب پایدار ماندن و حفظ آن خواهد بود. معلّم تنها فرد ذیصلاح و مؤثری است که می تواند همة ارزش های اجتماعی و سنتی مورد احترام را به نسلی دیگر بشناساند و آن ها را مناسب اجتماع و در عین حال مترّقی بار آورد. امّا یک اجتماع نیازمند به افراد منتقد و مبتکر نیز هست که بتوانند با کشف و اختراع های جدید موجد تحولات تازه و مفید اجتماعی بشوند. آماده کردن افراد برای دوران آینده و زندگی نو و تربیت مغزهای نوآور و افراد روشنفکر از وظایف دیگر آموزش و پرورش است. 
در بحث رسالت و نقش معلم در توسعه ارزش های اخلاقی و مدنی کافی است که بگوییم که معلم کسی است که زندگی مردم را تغییر می دهد. در چنین توصیفی است که سنگینی و عمق مسیولیت معلم آشکار می شود. گرچه ظاهراً معلم یک کلاس با تعدادی دانش آموز کار می کند و ایشان مخاطب اصلی معلم اند، لیکن هر دانش آموز یا دانشجو، عضو خانواده و شهروند جامعه است و آموخته های خود را مستقیماً به خانواده و جامعه می برد. سرانجام هر معلم باید بداند دنیای امروز از شهروندانش چه می خواهد و چنین شهروندانی را چگونه می توان بار آورد یا تربیت کرد. به این ترتیب روشن می شود که در حوزه فرهنگ عمومی، معلم بیشترین و سنگین ترین مسیولیت ها را به عهده دارد و معلم پس از والدین سرمشق همه جانبه کودکان و نوجوانان است. 
ج) آموزش فرهنگی: وظیفه آموزش و پرورش، تنها انتقال دانش، تربیت و انتقال معلومات نیست، بلکه پرورش خلاقیت، همراه با استقلال، سرعت انتقال و توانایی افراد، به نوبة خود در پربارسازی فرهنگ ها مؤثر واقع می شود و نیز افراد بشر را در ورود بهتر به زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یاری می دهد و از این طریق به پرورش منابع انسانی که تمامی انواع توسعه، اعم از مادی و معنوی به آن بستگی دارد، کمک می رساند. 
چگونگی آموزش و پرورش یک جامعه بهترین و نزدیک ترین مظهر فرهنگ آن جامعه است. هم چنان که فرهنگ یک جامعه بدون تردید چگونگی آموزش و پرورش آن جامعه را نشان می دهد. بنابراین، حفظ گسترش و غنی سازی و به روزسازی فرهنگ عمومی را از جمله وظایف و نقش های بنیادی مدارس یا آموزش و پرورش می نامند. در این رابطه باید نکاتی را در آموزش فرهنگی در نظر داشت که بتوان به اهداف مورد نظردراین زمینه دست یافت.این نکات شامل موارد زیراست: 
▪ مقدمه ای بر ارزش میراث فرهنگی و توجه به زندگی فرهنگی معاصر. 
▪ آشنایی با فرآیندهایی که فرهنگ ها توسط آن گسترش و تکامل می یابند. 
▪ شناخت شأن ومرتبه میراث های فرهنگی وفرهنگ معاصرورابطه جدایی ناپذیرآنها. 
▪ آموزش هنری و زیبایی شناختی. 
▪ آموزش ارزش های اجتماعی و اخلاقی. 
▪ آموزش رسانه ای. 
▪ آموزش بین فرهنگی یا چندفرهنگی. 
به منظور توانایی در برآوردن نیازهای جامعه و پاسخگویی به چالش های قرن بیست ویکم، مدارس نباید هیچ گونه مرزی با محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود داشته باشند و لازم است به پایگاهی برای تبادل ثمربخش افکار تبدیل شود و افق های مناسب را جهت دربرگیری فرهنگ های موجود در جهان اعم از منطقه ای، ملی و ناحیه ای گسترش دهند. 
ضرورت دارد آموزش میراث فرهنگی را که براساس موادی از قبیل کتاب های درسی، راهنما ها و مدارک دیداری و شنیداری استوار است، با همکاری نهادهای فرهنگی،دیدارازمؤسسات 
د)آموزش بزرگسالان:نظام آموزشی درزمینه آموزش بزرگسالان لازم است طرق سازماندهی فعالیتهاراهم درامرسوادآموزی،فرهنگ عمومی، دانش تربیتی پایه و مدنی، آموزش های بهداشتی، ورزشی و فکری مردان و زنان کشف کند. همچنین ضرورت دارد تساوی راستین در فرصت های موجود برای پسران و دختران در امر بهره مندی ازآموزش وپرورش،ادامه تحصیلات وانتخاب رشته های تحصیلی و مشاغل برقرارشودچراکه زنان نیزنقش کلیدی درانتقال فرهنگ وارزشهای اخلاقی دارند. 
هـ) آموزش رسانه ای: در این مورد نظام آموزشی باید اهمیت بیشتری برای آموزش رسانه ای قایل شود. این نوع آموزش می تواند دو هدف را دنبال کند: 
1) ایجاد درک بهتر از نقش، رسالت و تأثیر رسانه ها در یکایک افراد و جامعه و گسترش توانایی درک مستقل و نقدآمیز پیام رسانه ها. 
2) به عنوان وسیله آموزشی برای کیفیت تدریس.
 
 
فهرست
معلم و توسعه اجتماعی جامعه 2
چکیده 2
مقدمه 2
معلم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 30
پیشگیری و درمان : 34
روش های پیشنهادی : 38
علل دروغ گویی : 39
علل اعتماد به نفس : 44
پیشنهادها و راهکارها 54
نتیجه 58
منابع 59
 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام  نقش اجتماعی معلم  نقش اجتماعی معلم در اسلام  نقش اجتماعی معلم در مکاتب فلسفی  نقش اجتماعی معلم در جامعه  نقش اجتماعی معلم از دیدگاه رهبر  نقش اجتماعی معلم از دیدگاه رهبری  نقش اجتماعی معلم در مکتب اگزیستانسیالیسم  نقش اجتماعی معلم در مکتب رئالیسم  نقش اجتماعی معلم در آلمان  نقش معلم در توسعه فرهنگي و اجتماعي جامعه  نقش معلم در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه  توسعه اجتماعی چیست  توسعه اجتماعی  توسعه اجتماعی در ایران  توسعه اجتماعی و فرهنگی  توسعه اجتماعی پایدار  توسعه اجتماعی روستایی  توسعه اجتماعی روستا  توسعه اجتماعی شهر  توسعه اجتماعی شهری  توسعه اجتماعی Ppt  شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران  موانع توسعه اجتماعی در ایران  توسعه اجتماعی ایران  شاخص های توسعه اجتماعی در ایران  توسعه فرهنگی و اجتماعی در ایران  توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران  توسعه اجتماعی و فرهنگی روستاها  مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی  مجله مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی  برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  تغییرات اجتماعی و توسعه فرهنگی  برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ابعاد اجتماعی توسعه پایدار  تعریف توسعه پایدار اجتماعی  شاخص های اجتماعی توسعه پایدار  شاخص های اجتماعی توسعه پایدار شهری  بعد اجتماعی توسعه پایدار  شاخص اجتماعی توسعه پایدار  ابعاد اجتماعی توسعه پایدار حسن احمدی  اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی  موانع اجتماعی توسعه روستایی  سرمایه اجتماعی توسعه روستایی  سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم  برنامه توسعه اجتماعی شهر  توسعه جامعه  توسعه جامعه شناسی  جامعه شناسی توسعه ازکیا  جامعه شناسی توسعه روستایی  جامعه شناسی توسعه اقتصادی  جامعه شناسی توسعه ازکیا و غفاری  جامعه شناسی توسعه Pdf  جامعه شناسی توسعه چیست  جامعه شناسی توسعه دکتر ازکیا  جامعه شناسی توسعه یافتگی  جامعه شناسی توسعه اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه  نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه  نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه  نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگى جامعه  نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگي جامعه  آموزش و پرورش توسعه منابع  توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش  توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش  آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی  آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور  آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی ایران  اهمیت آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی  آموزش و پرورش و توسعه  آموزش و پرورش و توسعه پایدار  آموزش و پرورش و توسعه فرهنگی  آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی  آموزش و پرورش و توسعه انسانی  آموزش و پرورش و توسعه سیاسی  آموزش و پرورش و توسعه در عصر فناوري  آموزش و پرورش و توسعه پایدار در ایران  آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه  نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار  آموزش و پرورش ایران و توسعه پایدار  شوراهای آموزش و پرورش محور توسعه پایدار  شورای آموزش و پرورش محور توسعه پایدار  نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی  نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه  آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته  آموزش وپرورش کشورهای توسعه یافته  مقایسه آموزش و پرورش ایران با کشورهای توسعه یافته  آموزش و پرورش مناطق کمتر توسعه یافته  فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته آموزش و پرورش  لیست مناطق کمتر توسعه یافته آموزش و پرورش  بخشنامه مناطق کمتر توسعه یافته+آموزش و پرورش  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي  مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصاد  تبیین نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی  نقش آموزش و پرورش در توسعه  نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی  نقش آموزش و پرورش در توسعه پژوهش های کاربردی  نقش آموزش و پرورش در توسعه سیاسی  نقش آموزش و پرورش در توسعه هنر  رابطه آموزش و پرورش با توسعه  آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در قشربندی اجتماعی  آموزش و پرورش و تغییرات اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در تغییر اجتماعی  آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی  تاثیر آموزش و پرورش در تغییرات اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در اجتماع  نقش آموزش و پرورش در اجتماعی شدن  نقش اموزش و پرورش در توسعه اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در جامعه  نقش اموزش و پرورش در جامعه پذیری  نقش آموزش و پرورش در پیشرفت جامعه  نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه  نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در امنیت اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی  فراخوان اداره کل اموزش و پرورش تامین اجتماعی  آموزش و پرورش و اجتماعی شدن  آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی  آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی  نقش آموزش و پرورش در تحرک اجتماعی  تاثیر آموزش و پرورش در تحرک اجتماعی  ارتقاء شغلی فرهنگیان  ارتقا شغلی فرهنگیان  ارتقا شغلی فرهنگیان بازنشسته  فرم ارتقاء شغلی فرهنگیان  تحقیق ارتقا شغلی فرهنگیان  بخشنامه ارتقا شغلی فرهنگیان  طرح ارتقا شغلی فرهنگیان  بخشنامه ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان  ارتقاء شغلی معلمان  ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی فرهنگیان بازنشسته  ارتقا شغلی معلمان  ارتقا شغلی معلمان ابتدایی  فرم ارتقا شغلی فرهنگیان  فرم ارتقاء شغلی معلمان  فرم ارتقای شغلی معلمان  فرم ارتقا شغلی معلمان  نمونه فرم ارتقای شغلی فرهنگیان  فرم ارتقای شغلی فرهنگیان  فرم ارتقا شغلی معلمان خبره  نمونه فرم ارتقاء شغلی فرهنگیان  دانلود فرم ارتقاء شغلی فرهنگیان  مقاله ارتقا شغلی معلمان  تحقیق ارتقاء شغلی معلمان  تحقیق ارتقای شغلی معلمان  تحقیق ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان  بخشنامه ارتقا شغلی فرهنگیان 95  بخشنامه ارتقا طبقه شغلی معلمان  بخشنامه ارتقای شغلی فرهنگیان  بخشنامه ارتقای شغلی فرهنگیان ابلاغ شد  بخشنامه ارتقا شغلی معلمان  بخشنامه ارتقای شغلی معلمان  طرح ارتقای شغلی معلمان  طرح ارتقای شغلی فرهنگیان  طرح ارتقا شغلی معلمان  طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان  طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان  بخشنامه ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان 95  ارتقا رتبه شغلی معلمان  شرایط ارتقاء شغلی معلمان  نحوه ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان  ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان  شرایط ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان  فرم ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان  ارتقا رتبه شغلی عالی فرهنگیان  فرم ارتقاء رتبه شغلی معلمان  
محصولات مرتبط
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

قیمت: ريال کد فایل:35984
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل دانلود بهترین پاسخ پرسش مهر ۹۸-۹۷ نمونه دانلود بهترین پاسخ پرسش مهر ۹۸-۹۷ جواب نوزدهمین پرسش مهر رئیس جمهور در سال ۹۷ قسمتی از متن مقاله جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است همانگونه که واقفیم هر ساله در اوایل سال تحصیلی رئیس‌جمهور محترم...
لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

قیمت: ريال کد فایل:35983
نمونه سوالات ضمن خدمت گروه دبیران فایل با دقت کامل و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین می کند.لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت  لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت قسمت اول برای دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت بر روی عنوان آن کلیک فرمایید:   نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی کیفی توصیفی   نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی تربیتی دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با...
نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

قیمت: ريال کد فایل:35982
کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی آن زیر می باشد: محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی برنامه...
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:35980
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت   این فایل کاملترین نمونه سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت در سطح اینترنت می باشد.که شامل تمام سوالات آزمون واقعی می باشد. در راستای عمل به رسالتی که برای خودمان تعریف کرده ایم کاملترین مجموعه نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ( طهارت روح شهید مطهری ) را برای دانلود همکاران از سراسر کشور آماده کرده ایم.   آزمون تربیت در پرتو...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3409

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1471

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2165

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :588

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1816

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :648

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :312

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :490

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...