منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون شده خبره و عالی کارشناس تربیت بدنی (روش تدریس)قیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 53     کد محصول :5722      حجم فایل:44,22 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکیده

محیط کلاس تربیت بدنی و ورزش: در کلاس تربیت بدنی معلم با شاگردانی روبه‌روست که از نیمکت جدا شده‌اند و خود را در یک فضای بسته محبوس نمی‌بینند و دوست دارند انرژی خود را خالی کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان از روش‌های متداول کلاس‌داری و تدریس در سایر دروس استفاده کرد. بخشی از مدیریت کلاس به مدیریت محیط بازی و تدارک لوازم ورزشی مربوط می شود.

اهداف تربیت بدنی

۱-ارزیابی شناختی (دانش)ثبت فعالیت روزانه به صورت گزارش

۲-ارزیابی مهارتی

الف :مهارت های ورزشی

ب :مهارت های آمادگی جسمانی (تست های استانداردمورداستفاده مانند بارفیکس

۳-ارزیابی نگرشی

(دردوره راهنمایی فرصت برای نظارت وارزیابی نگرشی وجوددارد)

۱-برسی دانستنی های دانش آموزان

۲-مشاهده رفتارآنهادرکلاس (موقع بازی )

ارزیابی دانش آموزان

۱-به صورت مستمر(ازاهمیت زیادی برخورداراست )

۲-درطول ترم

۳-پایانی

روش تدریس

۱- مستقیم  :تمام تصمیمات برعهده مهلم است (روش دستوری )

۲- غیرمستقیم  (غیرفعال)

۳-روش حل مسله هدایت شونده

۴-روش اکتشافی

نکته : هریک ازروش ها بسته به شرایط ویژه ی

۱- زمان

۲-مکان

۳-دانش آموزان

۴-معلم

۵- محتوا

    آمادگی جسمانی

اهداف کلی

۱-آشنایی با آمادگی جسمانی ورابطه آن باتندرستی

۲- آشنایی باچگونگی وتوسعه آمادگی جسمانی

اهداف جزیی آمادگی جسمانی

۱- اهداف شناختی

الف )آشنایی باآمادگی جسمانی

ب)اهمیت آمادگی جسمانی  مرتبط باتندرستی واندام های موثربرآن

ج )آشنایی باروش های تمرین برای حفظ  وتوسعه آمادگی جسمانی

اهداف مهارتی

الف )کسب مهارت

ب) کسب مهارت درتفکر

۳- اهداف نگرشی

الف ) علاقه مندشدن دانش آموزان به حفظ تندرستی

ب) علاقه مندشدن دانش آموزان به حفظ وافزایش آمادگی جسمانی

ج) علاقه مندشدن دانش آموزان به حفظ وافزایش آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی

د) علاقه مندشدن دانش آموزان به حفظ وافزایش آمادگی جسمانی مرتبط باعملکردحرکتی

ه )علاقه مندشدن دانش آموزان به اجرای فعالیت های هوازی وبی هوازی

ز ) علاقه مندشدن دانش آموزان به اجرای تمرینات برای کسب وتوسعه آمادگی جسمانی

  نمرات ارزشیابی مستمردرس تربیت بدنی

پایه اول ۲۰درصد دانش ۴۰درصدآمادگی جسمانی ۲۵درصدمهارت های ورزشی ۱۵درصد نگرش

پایه دوم ۲۰درصددانش ۳۵درصد آمادگی جسمانی ۳۰درصد مهارت ۱۵٪نگرش

پایه سوم ۲۰٪دانش ۳۰٪آمادگی جسمانی ۳۵٪مهارت ۱۵٪نگرش

چند نکته اساسی در باره اهداف :

اهداف شنلاختی هرگز اهداف مهارتی را تحت شعاع قرار نمی دهند بلکه پشتوانه ای نظری برای شفاف سازی مفاهیم کلیدی مرتبط با اهداف مهارتی عمل می کنند مثال :اعلام یکی از فنون کشتی -اعلام برنامه ی مورد نظر در رشته ژیمناستیک و....

*تعامل نظری بین دبیرو دانش آموزان -تعامل بین دانش آموزان با هم

*فرصت یادگیری عملی و مهارتی هدایت ومدیریت شونده

توجه :آشنایی با هدفهای تربیت بدنی در بخش هدفهای شناختی برنگرش فرد تاثیر مستقیم و موثری دارد .هدف اصلی آشنایی با مفاهیم اساسی تربیت بدنی و اصول و قوانین است .

به عنوان مثال :اهداف عاطفی روانی

۱-کنترل هیجانات

۲-اعتماد به نفس

۳-ایثار و گذشت

۴-رشد ارزش های اسلامی انسانی

آشنایی با اهداف اجتماعی  

۱-تعاون و همکاری

۲-مشارکت

۳-مسئولیت پذیری

۴-تعلق گروهی

۵-سازگاری اجتماعی

۶-راستگویی

۷- صداقت

۸-تواضع

۹-احترام به مقررات

۱۰-احترام به بزرگترها

۱۱- حمایت از ارزشهای اجتماعی            

برنامه های آموزش بازی ،مهارت وآمادگی جسمانی

•         آموزش مهارتهای حرکتی و ورزشی

    در دوره های تحصیلی بالاتر ،اهداف آموزش مهارتهای حرکتی و ورزشی بر موارد ذیل تاکید دارد:

1- هدایت ویژه استعدادهای ورزشی یک رشته بصورت تخصصی

2- مسابقات ورزشی

3- کسب مهارت برای گذراندن صحیح اوقات فراغت

4- آگاهی از اصول روانی ،اجتماعی ،بیومکانیک، بهداشت و تغذیه در فعالیت های ورزشی

•         الفبای حرکت

الفبای حرکت به دو گروه تقسیم می شود:

الف) الگوهای حرکتی

الگوهای حرکتی اعمال ،مفاهیم وقید های حرکتی هستند که شکل و چگونگی حرکت رادر فضا نشان میدهند که خود شامل دودسته اند :

1- الگوهای حرکتی انتقالی مانند: راه رفتن، دویدن، لی لی کردن و...

2- الگوهای دستکاری مانند: گرفتن ، پرتاب کردن ،  ضربه زدن بادست ،ضربه زدن با پا و...

ب ) مفاهیم یا قید های حرکتی که به چهار گروه طبقه بندی میشوند :

1- آگاهی بدنی :شناخت توانایی حرکتی قسمتهای مختلف بدن

2- آگاهی فضایی:آگاهی از فضای حرکتی شخصی وعمومی  بدن واندامهای بدن

3- تلاش :مفهوم تلاش در آموزش حرکت از سه جزء سرعت نیرو وجریان تشکیل شده است ودر حقیقت کیفیت حرکت شاگرد را نشان می دهد

4- روابط حرکتی :کودکان با گسترش روابط حرکتی  با ترکیب حرکات بدن  خود با حرکات اشیاء یا افراد به رابطه اجزاء وکل بدن خود با اشیاء پی میبرد .

• آموزش مهارت ورزشی

مدل آموزشی رینک و سایدن تاپ:

   رینک و سایدن تاپ چند مرحله را برای آموزش مهارتهای ورزشی به دانش آموزان پیشنهاد می کنند که اجرای آن بسستگی به شرایط مدرسه دارد .اگر معلمین از مدل چند مرحله ای در مدرسه استفاده کنند امکان اجرای چند مرحله از مراحل آموزش مهارت وجود خواهد داشت

•  مراحل مدل آموزشی رینک و سایدن تاپ

1- ایجاد آمادگی

2- نمایش مهارت

3- توضیح مهارت

4- تمرین مهارت

 

•         ایجاد آمادگی

الف)آماده کردن شاگردان و محیط :

گروه بندی شاگردان وسپس معرفی کوتاه و مختصر یک مهارت با مقدمه مناسب که نباید بیش از 5-10 دقیقه  از زمان کلاس را به خود اختصاص دهد

 

ب) معرفی مهارت:

معرفی مهارت بسیار مهم است ودانش آموزان باید بدانند چه مهارتی را می خواهند یاد بگیرند به عبارت دیگر باید توجه شاگردان را جلب کرد ،اسم مهارت را بیانکرده واهمیت آن را توضیح داد.

• نمایش مهارت

در این مرحله باید :

1-شکل صحیح مهارت توسط معلم یا شاگرد ماهری چندین بار نمایش داده شود

2- مهارت با سرعت طبیعی و آرام نمایش داده شود

3- فراگیران نیز چندین بار مهارت رانمایش دهند و اجرا کنند

4- اجزای مهارت از زوایای مختلف نمایش داده شود

5- فراگیران هر جزء را اجرا کنند

6- مهارت با هر دو طرف بدن اجرا شود

توضیح مهارت

   توضیح کوتاه کل مهارت یا اجزای آن پس از چند اجرا توسط شاگردان ، ضروری است و هدف آن شکل دهی مهارت و ارائه بازخوردهای حساس است

  تمرین مهارت

تمرین کلید اصلی پالایش و پیشرفت در مهارتهای ورزشی است .تمرین مهارت را می توان به شکل بازی اجرا کرد و در صورت وجود وسایل به اندازه کافی می توان تمرینات را بصورت چند نفره برگزار کرد

اگر چه ممکن است ارزش واثر آموزشی مهارت در حین بازی زیاد نباشد ،استفاده از این روش در مدارس اجتناب ناپذیر است .

در مراحل اولیه تمرین ، راهنماییهای فیزیکی و دستکاری در مهارت ضروری است .

یکی از راه های توسعه مهارت در فراگیران ،استفاده از بازخوردهای مناسب دیداری و کلامی در حین وپس از اجرای مهارت یا بازی و تمرین است

  آموزش آمادگی جسمانی

آموزش و تدریس آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی وآمادگی حرکتی مربوط به مهارت از دوره ابتدایی است ودر کل زندگی اهمیت بسیاری دارد.

برای رسیدن به آمادگی جسمانی مطلوب شاگردان باید در هر روز حداقل بیست فعالیت بدنی شدید داشته باشند .مفاهیم وموضوعات نظری مربوط به امادگی جسمانی مانند کنترل وزن ، تغذیه و روشهای تمرین  باید به دانش آموزان اموخته شود تا در خارج از مدرسه نیز به فعالیتهای خود ادامه دهند .

تمرینات آمادگی جسمانی بر خلاف بازی وفعالیت ورزشی نسبتا دشوار رست و به انگیزه زیادی نیاز دارد از این رو لازم است با لذت وشادی همراه باشد .

رقابت شدید بین شاگردان از لذت تمرینات می کاهد و بهتر است که فعالیتها وتمرینات آمادگی جسمانی را بصورت گروهی و به شکل بازی اجرا کرد . هرکس در این فعالیتها به اندازه توانایی خود تمرین و بازی می کند و نمی توان مسافت یا تکرار مشخص یا بطور کلی سطح یکسانی را برای همه در نظر گرفت. 

غهرست:

 
روش تدریس تربیت بدنی 3
به عنوان مثال :اهداف عاطفی روانی 7
برنامه های آموزش بازی ،مهارت وآمادگی جسمانی 8
• آموزش مهارت ورزشی 9
تمرین آمادگی جسمانی 12
حقوق و مسئولیت معلم و شاگرد 14
سازماندهی کلاس تربیت بدنی 14
عناصر مهم نظارت و سرپرستی: 15
روش‌های اداره‌ی کلاس تربیت بدنی 16
گروهبندی دانش‌آموزان 16
تعیین سرگروه 17
مفهوم تدریس 19
طبقه بندی اهداف در تدریس 20
روشهای تدریس 21
روش دستوری: 21
روش تکلیفی: 22
استراتژیهای تعامل با دانش آموزان 25
خود کنترلی: 26
کلاس تربیت بدنی به مثابه اردوی ورزشی یا تفریحی 27
سنجش اهداف و محتوای برنامه: 28
سنجش محتوای بازی: 35
سنجش هدف تکامل حرکتی و مهارتی: 35
انعطاف پذیری: 39
استقامت قلبی و عروقی: 39
قدرت و استقامت عضلانی: 40
خود ارزیابی معلم: 40
ویژگیها و روش کاریک معلم کارآمد( تربیت بدنی ) 41
قبل از آموزش 45
منابع 53
 
 
Contents
روش تدریس تربیت بدنی 3
به عنوان مثال :اهداف عاطفی روانی 7
برنامه های آموزش بازی ،مهارت وآمادگی جسمانی 8
• آموزش مهارت ورزشی 9
تمرین آمادگی جسمانی 12
حقوق و مسئولیت معلم و شاگرد 14
سازماندهی کلاس تربیت بدنی 14
گروهبندی دانش‌آموزان 16
تعیین سرگروه 17
مفهوم تدریس 19
طبقه بندی اهداف در تدریس 20
روش دستوری: 21
روش تکلیفی: 22
استراتژیهای تعامل با دانش آموزان 25
خود کنترلی: 26
کلاس تربیت بدنی به مثابه اردوی ورزشی یا تفریحی 27
سنجش هدف تکامل حرکتی و مهارتی: 35
استقامت قلبی و عروقی: 39
قدرت و استقامت عضلانی: 40
خود ارزیابی معلم: 40
ویژگیها و روش کاریک معلم کارآمد( تربیت بدنی ) 41
قبل از آموزش 45
نتیجه گیری و راهکار 52
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4878

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2741

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3306

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1169

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2779

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1161

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1260

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1070

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...