منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون زیست شناسیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 80     کد محصول :7227      حجم فایل:130,98 KB      نوع فایل :rar 

 

تجربیات مدون ارتقا حسابداری

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مقدمه:

آموزش خوب و سامان یافته زمانی اتفاق می افتد که معلم طرح درس و برنامه ای دقیق داشته باشدتا کلاسی خلاق و پویا و نیز سرشار از نشاط به بار آید. معلم بایستی پیش از ورود به کلاس برنامه درسی خود را آماده  کرده و بداند که هدف های رفتاری از درس آن روز چیست ، چه می خواهد انجام دهد و درس را  چگونه می تواند ارائه کند و با چه شیوه ای ، دانش آموزان را تحرک و تمرکز بخشد و آنها را در بحث های گروهی و کار های جمعی شرکت دهد تا کلاس درس نه تنها خسته کننده نباشد، که منبع انرژی و الهام بوده و فراگیر را به هدف های آموزشی مورد نظر سوق دهد.

طرح درس ، سامان بخشی تدریس و هدایت امور آموزش است لذا معلم باید بکوشد با خلاقیت و ابتکار از روشی در تدریس استفاده کند که دانش آموزان، این گنجینه های اجتماع به علم آموزی هر چه بیشتر تشویق و برای جامعه آینده تربیت شوند . لذا استفاده از شیوه های نو از قبیل یادگیری از طریق همیاری (طرح معلم یار) ، شیوه نمایشنامه ای ، روش بحث گروهی و... در این راستا و ضرورت امروزین می باشد.

زیست شناسی یکی از مهم ترین درس های پایه در دبیرستان است. در آموزش زيست شناسي  چالش جدي قرن حاضر تغيير رويه از الگوهاي تدريس منسوخ به الگوهاي يادگيري موثر است . تاكيد بر يادگيري ( و نه تدريس ) بر پايه اصول ساخت گرايي استوار است. اين روش  دانش آموز محور است و هدفش ارتقا بخشيدن به عمق يادگيري است .  مرحله گذار  از تدريس زيست شناسي به يادگيري زيست شناسي چندان هم سهل و آسان نخواهد بود ، چرا كه مستلزم كسب برخي مهارت ها از سوي شاگردان و مربيان است . از  جمله مشكلات  مهم، آماده كردن فراگيران با ساختارهاي جديد آموزشي به منظور ارتقاي پردازش و تحليل  اطلاعات زيست شناختي است . ديدگاههاي دانش آموز محور با مقاومت شاگردان، دانشجويان، اساتيد و مديران آموزشگاهها و دانشكده ها مواجه خواهد شد  . در ثاني بدون داشتن محتواي درسي قوي براي دانش زيست شناسي ، حتي با آگاهي از الگوهايي مناسب و موثر ، شاگردان يادگيري عميقي نخواهد داشت . دانشمندان پيشنهاد مي كنند كه آموزش  مبتني برنيازها و بنيانهاي اجتماعي ، در صورتي كه در برنامه  آموزشي دانش آموزان گنجانده شود ، راهي موثر براي  ايجاد انگيزه هاي لازم در بكار گيري روش هاي جديد  آموزش زيست شناسي است . مسائل و فعاليت هاي  جامعه نگر به شاگردان فرصت مي دهد تا تنوع حياتي پيرامون خود را ثبت كنند و خصوصيات گياهان ، جانوران و ميكروبها را  در محيط مدرسه يا خانه مشاهده و اندازه گيري نمايند .

آنچه در این 100 صفحه آورده شده است ماحصل تجربیات اینجانب در کلاس درس اعم از نحوه تدریس درس زیست شناسی، مدیریت کلاس، نظم و انضباط در کلاس و در کل تصویری از کلاس های بنده در این چندین سال خدمتم در مدارس استان اردبیل به خصوص منطقه هیر می باشد که امید است مورد استفاده همکاران قرار گیرد.

2.ارزیابی عمومی

2-1.اهداف درس زیست شناسی در دبیرستان

تغيير کامل عناوين دروس و تعداد و نوع واحدها در شيوه جديد سالی واحدی نياز به برنامه و کتاب های درسی جديد را به وجود آورد. بنابراين بر فهرست دلايل تغيير، تغيير شيوه اجرايی نظام جديد متوسطه از نيمسال – واحدی به سالی – واحدی افزوده شد. با در نظر گرفتن همه اين عوامل، هدف های آموزش زيست شناسی به صورت زير تدوين شد و به تصويب رسيد:

 هدف های کلی

الف. هدف های دانشی

با مطالعه و بررسی پديده های زيستی به علم و قدرت خالق آن ها پی ببرد

اصطلاحات، مفاهيم، اصول، نظريه ها و قوانين بنيادی زيست شناسی را بشناسند

آگاهی های لازم در زمينه زيست شناسی را برای زندگی سالم کسب کنند

حداقل آگاهی های لازم در زمينه زیست شناسی را برای ورود به آموزش عالی کسب کنند.

با کاربردهای زيست شناسی در جهان امروز، به ويژه در زندگی روزمره آشنا شوند.

رابطه متقابل زيست شناسی را با ساير علوم درک کنند.

 اهداف نگرشی:

به پديده های زيستی به عنوان نشانه ها و شواهد حاکميت تدابير الهی در جهان بنگرند.

نسبت به پديده های زيستی کنجکاو شوند.

محیط زيست خود را دوست بدارند.

نسبت به نگهداری از محيط زيست خود احساس مسئوليت کنند.

نسبت به رعايت وظايف بهداشت فردی، اجتماعی خود را مسئول بدانند.

در رد يا قبول نظريه های زيست شناسی، منطقی باشند.

به کوشش های علمی و انسانی دانشمندان، از جمله زيست شناسان ارج نهند،

 اهداف مهارتی:

در مطالعه و بررسی پديده های زيستی از همه حواس خود به بهترين نحو استفاده کنند.

براساس داده های جمع آوری شده راه حل های ممکن را برای مسائل زيستی ارائه دهند.

برای ارزيابی و آزمودن فرضيه های ارائه شده، فعاليت هايی را طراحی کنند.

ابزار و مواد مختلف را در مطالعه و بررسی پديده های زيستی به طور مناسب به کار ببرند.

برخی از ابزار و مواد مورد نياز را بسازند.

متغيرهای مورد نظر در مطالعات زيست شناختی را براساس معيارها، اندازه گيری و محاسبه کنند.

نتايج حاصل از آزمايش های خود را تفسير کنند.

از دست آوردهای جزئی، يک نظام کلی فکری را سازمان دهند.

اصول و قوانين به دست آمده را به موارد و مصدِق ديگر آن ها تعميم دهند.

عقايد و نظريه های خود را به روشنی با ديگران در ميان بگذارند.

 هدف های جديد در مقايسه با هدف های قبلی از اين نظرها قابل اهميت اند:

- توجه بيشتر به فرايند علم ورزی دانش آموزان، از جمله کاربرد روش علمی در حل مسايل علمی، خلاقيت و  پرورش مهارت های تحقيق در علم

-توجه بيشتر به نگرش های دانش آموزان به ويژه به علم و پژوهشگران علم.

 

2-2.رویکردهای مهم در درس زیست شناسی

امروزه در جهان دو ديدگاه اصلي در زمينة آموزش، از جمله آموزش زيست شناسي در برابر يكديگر ايستاده اند: ديدگاه سنتي و ديدگاه نوين. همة ديدگاه هاي فرعي، روش ها و رويكردها از اين دو سرچشمه مي گيرند. ما همه، ديدگاه سنتي را تجربه كرده ايم و آن را خوب مي شناسيم. مي توان به طور خلاصه اين ديدگاه را چنين معرفي كرد:

در روش سنتي معلم: از دانش آموزان مي خواهد كه هنگام درس دادن ( سخنراني) سكوت كنند و با دقت گوش فرا دهند.  همة دانش آموزان به طور يكسان مطلبي را كه به آنها ارائه مي شود، فرا بگيرند. دانش آموزان را مانند ظرف هايي خالي در نظر مي گيرد و نقش خود را پر كردن اين ظرف ها، با دانش خود، مي داند. روش نوين چندين سال است كه عرضه شده، اما در همين مدت كم با استقبال دست در كاران آموزش روبه رو شده است. اين روش ريشه در فلسفه، روان شناسي و جامعه شناسي و آموزش دارد. هستة اين روش در اين باور قرار دارد كه ذهن انسان هنگام يادگيري خالي نست، بلكه هر فرد يادگيرنده در بارة موضوع يادگيري، از پيش تجربه هايي دارد و ياد گيري او بر پاية اين تجربه هاي قبلي است. تجربه هاي قبلي افراد مختلف يكسان نيست، بلكه اين تجربه ها براي افراد منحصر به فردند. بنابراين يادگيري نيز در همة افراد يكسان انجام نمي پذيرد، بلكه سبك ياد گيري افراد نيز منحصر به فرد است. در اين روش به تفاوت هاي فردي بها داده مي شود. و معلم به جاي آن كه در فكر استفاده از بهترين روش تدريس باشد، به فكر سنك هاي مختلف يادگيري نيز هست. سبك هاي يادگيري افراد مختلف، متفاوت و منحصر به فرد است، اما مي توان همة سبك هاي ياد گيري را در سه گروه خلاصه كرد: سبك ديداري، سبك شنيداري و سبك حركتي. از ويژگي هاي روش نوين توجه ويژه به فعال بودن دانش آموزان هنگام يادگيري است. اهميتهاي  فعاليت ها در روش نوين به طور خلاصه عبارت است از: فعاليت، دانش آموزان را با سؤال و مسئله رو به رو مي كند. فعاليت، به ساخته شدن مفاهيم جديد بر مبناي مفاهيم قبلي كمك مي كند و در نتيجه يادگيري را تقويت مي كند. فعاليت به دانش آموزان اجازة اظهار نظر مي دهد و به ديدگاه او اهميت مي دهد. فعاليت دانش آموز را به درك صحيح تر نزديك تر مي كند. فعاليت ارزشيابي از يادگيري را مطمئن تر مي كند.

راهبرد تغيير: تغييری که در روش نوين قرار است به وقوع بپيوندد، فرايندی است چند ساله که اجرای آن پس از برنامه ريزی های اوليه، در سال 1378، با انتشار کتاب علوم زيستی و بهداشت سال اول دبيرستان آغاز شد. بديهی است به دليل سابقه طولانی مدت روش سنتی، پذيرش و اجرای آن در مدت کوتاه انجام شدنی نيست. برای مديريت اين تغيير لازم است نخست عوامل کمک کننده و عوامل ممانعت کننده تغيير را بشناسيم، و سپس با طرحی مشخص به تقويت نيروهای موافق و برعکس تضعيف نيروهای مخالف بپردازيم، تا بتوانيم در حوالی زمان تعيين شده به موفقيتی نسبی دست يابيم.

 

Table of Contents
1.مقدمه: 1
2.ارزیابی عمومی 2
2-1.اهداف درس زیست شناسی در دبیرستان 2
2-2.رویکردهای مهم در درس زیست شناسی 5
2-3.روش پيشنهادی برای آموزش زيست شناسی به  شيوه نوين: 7
2-4.الگوهای  تدريس  در زیست شناسی 10
2-5.چالش های یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی 12
2-5-1.تسهيل نقش پردازشي دانش آموزان در يادگيري 12
2-5-2. مقاومت دانش آموزان 15
2-5-3.مشكل محتوا 17
2-6.ضرورت استفاده ازIT در آموزش زيست شناسي 19
3.روش های انجام کار: 21
3-1. ایجاد فضای خلاقیت و توانمندی در مدرسه و کلاس درس 21
3-2. تعدیل و اصلاح فرایند فعالیت‏های مدرسه و کلاس درس 22
5.تبیین تجارب 24
5-1.تبیین نمونه ای از 24
طرح درس  اینجانب در زیست شناسی سوم متوسطه 24
5-2. تبیین  تجربه مدیریت در کلاس 36
5-2-1. یادگیری، محصول مدیریت کلاس 37
5-2-2. برای حضور در کلاس مجهز باشید 38
5-2-3. ایجاد جو مثبت در کلاس 38
5-2-4. کمک به دانش‌آموزان در هنگام بحران 39
5-2-5. در کلاس‌های خود نوآوری داشته باشید 39
5-2-7. کلاس‌های بزرگ‌تر، مدیریت بیشتر 41
5-2-8. ترغیب دانش‌آموزان به گوش دادن 41
5-3. تبیین تجربیات در رابطه با عوامل مخل کلاس درس 42
3-5-1. عوامل مخل مربوط به معلم 43
3-5-2. عوامل مخل مربوط به دانش‌آموز 43
3-5-3. عوامل مخل مربوط به مطلب درسی 43
3-5-4. عوامل مخل مربوط به وسایل و محیط 44
5-4.تبیین تجربیات  در رابطه با ایجاد انگیزه در دانش آموزان 44
7. عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله: 50
7-1. تدريس صرفاً کلامي 50
7-2. جالب، جاذب و مورد توجه نبودن پيام 50
7-3.انتقال منفي 51
7-4. رويايي شدن و در خود فرو رفتن دانش آموزان 52
7-5.بي توجه به سطح درک دانش آموزان 52
7-6.موانع فيزيکي 52
8. اقدامات خاص: 53
"علاقمند ساختن دبیران به استفاده بیشتر از آزمایشگاه در درس زیست شناسی  ( با ایجاد فضای مناسب تر و امکانات بیشتر"): 53
8.بیان نکات کلیدی 66
9.ارائه برنامه: 73
10.منابع و ماخذ: 77
 
 
 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تجربیات دبیر زیست شناسی  تجربیات معلم زیست شناسی  تحقیق ارتقای شغلی دبیر زیست شناسی  تجربیات دبیر زیست شناسی ارتقای شغلی عالی  تجربیات دبیر زیست شناسی ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیر زیست شناسی ارتقای شغلی خبره به عالی  تجربیات دبیر زیست شناسی ارتقای شغلی ارشد به خبره  مستندات ارتقای شغلی  دبیر زیست شناسی  روش های تدریس زیست شناسی  سایت اقدام پژوهی  سایت ارتقای تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره   ارتقاء شغلی فرهنگیان  ارتقاء شغلی خبره به عالی  ارتقاء شغلی ارشد به خبره  ارتقای خبره به عالی  ارتقای ارشد به خبره   دانلودمقاله ارتقاءشغلی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی فرهنگیان  دانلودمقاله ارتقاءشغلیخبره به عالی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی خبره به عالی  ارتقاع شغلی فرهنگیان  مقالات فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  مقاله های فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  جدیدترین مقالات خبره   بانک مقالات ارزان ارتقاشغلی فرهنگیان  ارتقاشغلی معلم ها  ازخبره به عالی  ارتقا شغلی  ارتقای شغلی معلمان ایران  برای مقالات خبره چه باید بنویسیم  ارتقایشغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان ارشد به خبره  ارتقا  شغلی  ارشد  به  خبره  دوره  ابتدایی  جدیدترین مقالات ابتدایی  فرهنگیان ومقالات خبره  فرهنگیان ومقالات عالی  شغلی دبیران  تجربیات مدون دبیر زیست شناسی    
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريالکد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريالکد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4482

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2350

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2985

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1029

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2512

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1029

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1081

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :922

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...