منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتداییقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 81     کد محصول :6807      حجم فایل:124,57 KB      نوع فایل :rarتجربیات مدون روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی وراهنمایی

 

تجربيات روش نوین تدریس ادبيات فارسی  ويژه ارتقاء رتبه شغلی

 

مقدمه

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معاونی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است. زبان فارسی که عهده‌دار برقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده ، به همین سبب در پیشرفت فرهنگی و هنری در زبان‌های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است.پس اگر از جنبه‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و تمدن‌های کهن جهانی به این قضیه بنگریم، ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می‌گردد. ........

 

 

 

 

 

 

 

روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی وراهنمایی.

چکیده :

یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است.

 پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است .

 معلم بایدباروشهای مختلف تدریس آشنا باشد و باید بدانددر کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نماید. آنچه دراین مقاله خواهد آمد، نگاهی است کوتاه و گذرا به روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی ونقد آن سخن به میان خواهد آمد .سپس نتیجه گیری بعمل آمده ودر پایان پیشنهاداتی ارائه می شود .

واژگان کلیدی :  روش تدریس  - ادبیات – زبان – زبان فارسی – تدریس

مقدمه :زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معاونی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است. زبان فارسی که عهده‌دار برقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده ، به همین سبب در پیشرفت فرهنگی و هنری در زبان‌های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است.پس اگر از جنبه‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و تمدن‌های کهن جهانی به این قضیه بنگریم، ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می‌گردد.

هدف های کلی برنامه ی آموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتداییوراهنمایی:

حیطه شناختی: 1-آشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار2-گستر ش حوزه ی نمادها  و معا نی3-آشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت آن  ها4-آشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان5-آشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان

حیطه ی عاطفی:الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:- مبانی اعتقادی.فرهنگی وملی کشور

-بیان احساسا ت .وعواطف وافکار در قالب گفتا ر ونوشتار-جنبه های زیبایی سخن وتحسین آن-مطا لعه

ب)تلطیف احساسات وعواطف

بحث : روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی:

استفاده از روش تدریس  فعال وهمگام با روزروش های تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد .هدف از این مقاله آشنایی معلمان با روشهای نوین تدریس زبان وادبیات فارسی واستفاده آنها در کلاس وغنا بخشیدن به محتوای دروس وحرفه ای با ر آوردن معلمان وخدمت به اعتلای کیفیت آموزش وپرورش میهن عزیز اسلامی میباشد .برای اطلاعات بیشتر به کتابهای الگوهای تدریس 2000وآموزش راههای یادگیری و... مراجعه شود .

1- یادگیری از طریق همیاری :معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند  تا به صورت گروهی و از طریق همیاری به یادگیری اقدام کنند .یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند.

 سینر گوژی برای آموزش یادگیری از طریق همیاری چهار روش را ارائه می دهد :

 الف ) طرح کارایی گروه

 ب) طرح تدریس اعضای گروه

 ج)طرح قضاوت عملکرد

 ث)طرح روشن سازی طرز تلقی

مراحل اجرای الگو همیاری :
1- ابتدا کروه ها شکل می گیرند. گروه های ناهمگن که دارای اطلاعات و توانایی های مختلف، گوناگون و متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث کارآمدشدن یادگیری می شود. پس از تشکیل گروه ها معلم به کمک دانش آموزان قوانینی را تدوین می کنند مثلا گروه های مختلف نمی توانند با همدیگر صحبت کنند.
2-این مرحله معلم حدود 15 دقیقه درباره ی هدف های مهم درس، انتظاراتی که از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس که نیاز به توضیح دارد صحبت می کند.

3- در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود که در یک زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت هایی که در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و کار کنند. معلم با حضور در گروه ها ضمن ارزشیابی راهنمایی های لازم را انجام می دهد.
 4-این مرحله نتایج کار گروه ها به نمایش گذاشته خواهد شد. برای نمایش کار گروه ها روش های مختلفی وجود دارد مثلا" هر گروه نتایج کار خود را روی یک برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصویر درآورده و این برگه ها روی تابلو یا دیوار کلاس نصب شده و در معرض دید و نقادی سایر گروه ها قرار گیرد  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: ارتقا رتبه شغلی ارتقا رتبه شغلی خبره ارتقا رتبه شغلی عالی ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان ارتقا رتبه شغلی کارکنان ارتقا رتبه شغلی کارمندان ارتقا رتبه شغلی معلمان ارتقاء رتبه شغلي خبره ارتقاء رتبه شغلی ارتقاء رتبه شغلی خبره ارتقاء رتبه شغلی عالی ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان ارتقاء رتبه شغلی کارکنان ارتقاء رتبه شغلی کارکنان دولت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان وزارت بهداشت ارتقاء رتبه شغلی وزارت بهداشت ارتقای رتبه شغلی کارکنان بخشنامه ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان تجربه معلم ادبیات فارسی تجربیات آموزشی دبیر ادبیات فارسی تجربیات آموزشی دبیران ادبیات فارسی تجربیات ادبیات فارسی تجربیات ادبیات فارسی دبیرستان تجربیات ادبیات فارسی راهنمایی تجربیات ارتقاء رتبه شغلی تجربیات تدریس ادبیات فارسی راهنمایی تجربیات دبیر ادبیات فارسی تجربیات دبیر ادبیات فارسی دبیرستان تجربیات دبیر ادبیات فارسی دوره راهنمایی تجربیات دبیر ادبیات فارسی راهنمایی تجربیات دبیر ادبیات فارسی متوسطه تجربیات دبیران ادبیات فارسی تجربیات دبیران ادبیات فارسی دبیرستان تجربیات دبیران ادبیات فارسی متوسطه تجربیات درس ادبیات فارسی تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ويژه ارتقاء رتبه شغلي تجربیات مدون ادبیات فارسی تجربیات مدون ادبیات فارسی دوره راهنمایی تجربیات مدون دبیر ادبیات تجربیات مدون دبیر ادبیات فارسی تجربیات مدون دبیران ادبیات فارسی تجربیات مدون درس ادبیات جهت ارتقا شغلی تجربیات معلم ادبیات فارسی تجربیات معلم ادبیات فارسی راهنمایی تجربیات معلمان ادبیات فارسی تجربیات معلمان ادبیات فارسی متوسطه تجربیات یک دبیر ادبیات فارسی تجربیات یک معلم ادبیات فارسی تجربیات یک معلم ادبیات فارسی راهنمایی حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی در دوره دبیرستان دانلود تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ويژه ارتقاء رتبه شغلي سامانه ارتقا رتبه شغلي كاركنان سامانه ارتقا رتبه شغلی سامانه ارتقا رتبه شغلی کارکنان سامانه ارتقا رتبه شغلی کارکنان وزارت بهداشت سامانه ارتقاء رتبه شغلی کارکنان وزارت بهداشت سامانه ارتقاء رتبه شغلی کارمندان سامانه ارتقاء رتبه شغلی وزارت بهداشت سامانه ارتقای رتبه شغلی کارکنان شرایط ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان فرم ارتقا رتبه شغلی خبره فرم ارتقا رتبه شغلی عالی فرم ارتقا رتبه شغلی عالی آموزش و پرورش فرم ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان فرم ارتقاء رتبه شغلی خبره فرم ارتقاء رتبه شغلی عالی فرم ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان فرم ارتقاء رتبه شغلی معلمان فرم های ارتقاء رتبه شغلی عالی فرم ویژه ارتقا رتبه شغلی خبره فرم ویژه ارتقا رتبه شغلی عالی فرم ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی مهارتهاي كار گروهي در تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره دبیرستان نحوه ارتقا رتبه شغلی فرهنگیان نحوه ارتقا رتبه شغلی کارمندان نکاتی درمورد تدریس درس ادبیات فارسی دبیرستان نمونه فرم ارتقا رتبه شغلی عالی ویژه ارتقا رتبه شغلی عالی ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره اصفهان ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی   برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتدایی   تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی   تدریس   تدریس ادبیات   تدریس ادبیات فارسی   تدریس زبان   دانلود مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی   روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی   مقاله روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی  تجربيات درس ادبيات فارسی دوره دبيرستان ويژه ارتقاء رتبه شغلی   تجربیات مدون دبیر ادبیات   تجربیات مدون درس ادبیات جهت ارتقا شغلی   حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی در دوره دبیرستان   دانلود تجربيات درس ادبيات فارسی دوره دبيرستان ويژه ارتقاء رتبه شغلی   راهبردهای مديريت در كلاس تدریس ادبیات فارسی دوره دبیرستان   روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی   مهارتهاي كار گروهي در تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره دبیرستان   ویژگی های تدریس موفق ادبیات فارسی دبیرستان  تحقیق در مورد روش هاي نوين تدريس   تحقیق روش هاي نوين تدريس   تدریس   دانلود تحقیق روش هاي نوين تدريس   روش چیست   روش نوین تدریس   روش هاي نوين تدريس   مقاله در مورد تدریس   مقاله در مورد روش هاي نوين تدريس   مقاله روش هاي نوين تدريس  روش های نوین تدریس ادبیات فارسی  روش های نوین تدریس ادبیات فارسی متوسطه اول  روش های نوین تدریس ادبیات فارسی متوسطه  روش های نوین تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  روش های نوین تدریس ادبیات فارسی دوره راهنمایی  روش های نوین تدریس ادبیات فارسی دبیرستان  روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی  روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی  روش های نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی  روش های نوین تدریس ادبیات  روش های نوین تدریس ادبیات دبیرستان  روشهای نوین تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  تدریس ادبیات کنکور  تدریس ادبیات فارسی  تدریس ادبیات نهم  تدریس ادبیات عرب  تدریس ادبیات هشتم  تدریس ادبیات هفتم  تدریس ادبیات استاد احمدی  تدریس ادبیات سوم تجربی  تدریس ادبیات سوم راهنمایی  تدریس ادبیات فارسی اول دبیرستان  تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  تدریس ادبیات فارسی دبیرستان  تدریس ادبیات فارسی در تاجیکستان  تدریس ادبیات فارسی در امریکا  تدریس ادبیات فارسی دوم دبیرستان  تدریس ادبیات فارسی سوم راهنمایی  تدریس ادبیات فارسی در دانشگاه  روش تدریس ادبیات فارسی دبیرستان  تدریس خصوصی ادبیات کنکور  نمونه تدریس ادبیات کنکور اسان است  آموزش ادبیات سوم راهنمایی  آموزش ادبیات سوم راهنمایی درس 15  آموزش ادبیات سوم راهنمایی درس 16  آموزش ادبیات سوم راهنمایی درس هفدهم  اموزش ادبیات سوم راهنمایی درس سیزدهم  اموزش ادبیات سوم راهنمایی درس 11  آموزش ادبیات سوم راهنمایی درس هفتم  اموزش ادبیات سوم راهنمایی درس بیستم  آموزش ادبیات سوم راهنمایی درس نهم  آموزش ادبیات فارسی اول دبیرستان  آموزش ادبیات فارسی دوم دبیرستان  دانلود آموزش ادبیات فارسی اول دبیرستان  آموزش ادبیات فارسی سال اول دبیرستان  آموزش کامل ادبیات فارسی اول دبیرستان  دانلود آموزش ادبیات فارسی دوم دبیرستان  روش تدریس ادبیات فارسی اول دبیرستان  اموزش درس ادبیات فارسی اول دبیرستان  روش تدریس ادبیات هفتم  راهنمای تدریس ادبیات پایه هفتم  روش تدریس ادبیات پایه هفتم  راهنمای تدریس ادبیات هفتم  تدریس ادبیات پایه هفتم  دانلود راهنمای تدریس ادبیات هفتم  روش تدریس ادبیات فارسی هفتم  آموزش ادبیات فارسی راهنمایی (عبدالهی )  مشکلات تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  آموزش ادبیات فارسی سوم راهنمایی  روش تدريس ادبيات فارسي راهنمايي  روشهای نوین تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  روش های تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  آموزش ادبیات فارسی راهنمایی  روش تدریس ادبیات فارسی راهنمایی  تدریس ادبیات پیش دانشگاهی  آموزش ادبیات پیش دانشگاهی  آموزش ادبیات پیش دانشگاهی انسانی  آموزش ادبیات فارسی پیش دانشگاهی  اموزش ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی  دانلود آموزش ادبیات پیش دانشگاهی  اموزش درس ادبیات پیش دانشگاهی  کتاب آموزش ادبیات پیش دانشگاهی  راهنمای تدریس ادبیات فارسی پیش دانشگاهی  تدریس ادبیات دبیرستان  شیوه تدریس ادبیات دبیرستان  مشکلات تدریس ادبیات دبیرستان  مشکلات تدریس ادبیات فارسی دبیرستان  روش تدریس ادبیات اول دبیرستان  تدریس درس ادبیات اول دبیرستان  تدریس ادبیات اول دبیرستان  روش تدریس ادبیات دبیرستان  روش تدریس ادبیات هشتم  راهنمای تدریس ادبیات هشتم  روش تدریس ادبیات پایه هشتم  تدریس ادبیات  
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريالکد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريالکد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5051

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2920

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3469

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1226

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2904

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1254

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1410

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1162

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...