منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون حسابدار: بودجه و برنامه ریزیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 41     کد محصول :6243      حجم فایل:54,66 KB      نوع فایل :rarنمونه وظایف کارشناس بودجه و برنامه

 • تکمیل فرمهای تنظیم بودجه (بودجه جاری و عمرانی) با نظارت مقام مافوق .
 • بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی .
 • نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل .
 • پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ،طرحها و برنامه ها .
 • اظهار نظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی .
 • تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها .
 • نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا .
 • بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه درصورت لزوم .
 • تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز .
 • شرکت در کمیسیونهای مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع ازآن در مراجع ذیصلاح.

تاریخچه بودجه و برنامه...

میان عواید دولت و سلطنت امتیاز و تفاوتی نبود . مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند . شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیرمالیه) را مامور میساخت تا بودجه کشوررا تنظیم کند . در هر استان و شهری مسوول دولت به نامم مستوفی بود که دفاتری به نام کتابچه داشت . بودجه مرکزوشهرستانها به وسیله مستوفی ان تهیه میگردید . بودجه هر شهرستان عنوان کتابچه آن شهرستان را داشت . مسوول هرکتابخانه در مرکز یک نفرمستوفی بود و ممکن بود یک مستوفی کتابچه چند شهرستان را تهیه کند . این مستوفی ان عده ای کارمند داشتند که به " میرزا قلمدان " مصطلح بودند و کارشنان ثبت و نگهداری دفاتر بود . رئیس مستوفیها، مستوفی الممالک بودکه وزیرمالیه بود .

با انقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتا از قوانین بودجه فرانسه نشات میگرفت . بر طبق قانون اساسی و متمم آن ظاهرا مجلس محور قدرت قرار گرفت و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد.

به مانند بسیاری از خدمات مالی دیگر مهد سیاست های بودجه ای در انگلستان پایه گذاری شد به ترتیب زیر:

1-    در سال 1215 م مقرر شد که مالیات ها قبل از اجرا به تصویب دولت برسد.

2-    در سال 1344 م نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درآمدها و هزینه های دولت شروع شد.

3-    درسال 1616 م این نظارت ها با مخالفت سلطنت طلبان مواجه شد. اما در این سال باتصویب لایحه ی حقوق حق مزبور برای پارلمان تثبیت شد و از آن سال تا حال در کشور انگلستان (انگلیس) بودجه توسط مجلس مصوب می شود در فرانسه پس از انقلاب کبیر و در سال 1789 م حق تصویب مالیات به پارلمان داده شد و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه از دهه ی پایانی قرن نوزده پیش بینی شد. در آمریکا تصویب قانون بودجه و اجرای آن که بر اساس نظر پارلمان انجام می شود از سال 1914 م اجرا شد.

ایران: قبل از مشروطه هر شهرستان برای خود بودجه ای جدا داشت که بر اساس دیدگاه های امیرکبیر و به وسیله ی مستوفیان زیر نظر وزیر عالیه تنظیم می شد در مرکز کشور هم بودجه ای جدا تهیه می شد که بیشتر اختصاص به امور نظامی و دربار پادشاه بود با پیروزی انقلاب مشروطه حق تصویب و نظارت بر بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت.

14116000 درآمد

صنیع الدوله تنظیم کرد

14118000 هزینه

تا سال 1320 به هر بودجه ای صنیعی می گفتند.

روش بودجه ریزی صنیع الدوله ی هدایت تا سال 1328 ادامه یافت که پس از آن با تاسیس سازمان بودجه نحوه ی بودجه ریزی در ایران متفاوت شد.

به طورمثال: سرفصل هزینه ها به دو دسته ی هزینه های عمرانی و هزینه های جاری تقسیم شد که مرجع تهیه و تنظیم بودجه ی عمرانی سازمان برنامه بودجه بود که عمدتاً این هرینه های عمرانی از محل درآمد نفت و وام های خارجی تامین می شد.

وزارت اقتصاد (مالیه) مسئول هزینه های جاری کشور چون درمان ارتش و پرداخت حقوق کارکنان دولت بود که معمولاً از محل درآمد های مالیاتی تامین می شد در سال1343دفتر مرکزی بودجه زیر نظر نخست وزیری تاسیس شد که به این ترتیب تهیه و تنظیم بودجه توسط این دفتر صورت می گیرد که بعدها به سازمان برنامه بودجه پس از انقلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر نام یافت.

به صورت مشخص قبل از انقلاب مشزوطه تلاش هایی برای شفافیت بخشی به دخل و خرج دولت وجود داشت که نقش دو نفر در تاریخ قبل از مشروطه از بقیه پررنگ تر است.

1-  خواجه نصیرالدین طوسی 2- امیر کبیر

خواجه نصیر الدین طوسی در کتابی اصول دریافت و مصرف مالیات ها را تدوین کرد که تقریباً همان هایی بود که در قرن 18 م توسط آدام اسمیت بیان شد.

امیر کبیر هم در دوره ی صدارت خود جزوه ی جمع و خرج را به عنوان مبنای تصمیم گیری مالی دولت خود تهیه کرد این جزوه پس ار تصویب در کابینه به حکام محلی برای اجرا ابلاغ می شد در ایران زمان امیر کبیر نزد حکام محلی یک متوفی بود که با اختیار تام به دخل و خرج حکومت محلی نظارت می کرد و پس از اجرای بودجه نتایج را به پایتخت گرازش می کرد.

در زمان قاجار امیر کبیر سعی کرد دریافت مالیات ها را جنبه ی علمی ببخشد به همین دلیل رسم تیول داری تعطیل کرد.

ایشان برای نخستین بار قانون مالیات گیری از اصناف را تنظیم کرد و همچنین برای دریافت عوارض از زمین های کشاورزی حد مشخص کرد با توجه به شرایط محلی (قانون استیفا)

تعریف بودجه

تعریف بودجه: به یک تعبیر ساده بودجه عبارت است از بررسی درآمدها و هزینه های دولتها اما به مرور که علم

اقتصاد پیشرفت کرد و دولتها نیز براساس نظریه سیاسی دولت مدرن نقش های اجتماعی به عهده گرفتند

تعریف بودجه نیز تغییر کرد و به سند برنامه های دولت طی یک سال مالی تبدیل شد .

براساس اصل تفکیک قوای مونتسکیو و به وجود آمدن نهاد پارلمان در ساختار سیاسی دولت ها باعث شد که بودجه به سند کنترل دولت تبدیل شود و در نتیجه کار با دو هدف صورت می گیرد .

1 – قدرت دولت محدود به نظارت مجلس به نمایندگی از مردم شود .

2 – در تصویب بودجه بررسی های تخصصی صورت بگیرد که درآمدها و هزینه های یک سال آینده کشور در

چهارچوب برنامه ها صورت بگیرد و به موارد تعلق بگیرد که نیازمند جامعه است . علاوه بر این که تصویب بودجه

در پارلمان به صورت علنی انجام می شود که در نتیجه نخبگان ، رسانه های جمعی و عموم مردم در جریان

دخل و خرج دولت قرار می گیرند .

بودجه عمومی دولت شامل بخش های زیر است:

فهرست
 
نمونه وظایف کارشناس بودجه و برنامه1
تاریخچه بودجه و برنامه..2-4
تعریف بودجه5-16
تقسیم بندی درآمدهای مالیاتی درکشور....17-23
برنامه ریزی و دیگر توضیحات....24-38
نتیجه گیری..39
منابع..40
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  بودجه و برنامه ریزی  بودجه و برنامه ریزی تبلیغات  بودجه و برنامه ریزی چیست  بودجه و برنامه ریزی اقتصادی  بودجه و برنامه ریزی مالی  سازمان بودجه و برنامه ریزی  سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور  اصول بودجه و برنامه ریزی  کنترل بودجه و برنامه ریزی  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی  جزوه بودجه و برنامه ریزی تبلیغات  جزوه درس بودجه و برنامه ریزی تبلیغات  برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغات  برنامه ریزی مالی و بودجه بندی  سازمان بودجه و برنامه ریزی خوزستان  سازمان بودجه و برنامه ریزی تهران  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور معاونت امور فنی  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان شرقی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  نشریات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رتبه بندی  سازمان بودجه وبرنامه ريزي كشور  سایت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور فهرست بها  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت فنی  آدرس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  اصول بودجه و برنامه ريزي  جزوه درس اصول بودجه و برنامه ریزی  دانلود جزوه اصول بودجه و برنامه ریزی  جزوه اصول بودجه و برنامه ریزی  درس اصول بودجه و برنامه ریزی  اصول برنامه ریزی و بودجه بندی  اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه تولیدی  اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه بازرگانی  اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه  بودجه برنامه ریزی و کنترل همه جانبه  کتاب بودجه برنامه ریزی و کنترل همه جانبه  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی شباهنگ  پاورپوینت بودجه تولید و برنامه ریزی خطی  مقاله بودجه و برنامه ریزی تبلیغات  مقاله بودجه و برنامه ریزی  تحقیق در مورد بودجه و برنامه ریزی  مقاله در مورد بودجه و برنامه ریزی  تحقیق در مورد برنامه ریزی بودجه  مقاله بودجه  مقاله بودجه ریزی عملیاتی  مقاله بودجه بندی سرمایه ای  مقاله بودجه بندی  مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت  مقاله بودجه ریزی  مقاله بودجه عملیاتی  مقاله بودجه دولتی  مقاله بودجه آموزش و پرورش  مقاله بودجه ایران  مقاله بودجه ریزی عملیاتی در ایران  تحقیق بودجه ریزی عملیاتی  مقاله بودجه بندی عملیاتی  دانلود مقاله بودجه ریزی عملیاتی  مقاله درباره بودجه ریزی عملیاتی  مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی  دانلود رایگان مقاله بودجه ریزی عملیاتی  مقاله انگلیسی بودجه ریزی عملیاتی  مقاله های بودجه ریزی عملیاتی  مقالات بودجه بندی سرمایه ای  مقاله درباره بودجه بندی سرمایه ای  مقاله انگلیسی بودجه بندی سرمایه ای  مقاله در مورد بودجه بندی سرمایه ای  تحقیق در مورد بودجه بندی سرمایه ای؟  تحقیق بودجه بندی سرمایه ای  دانلود مقاله بودجه بندی سرمایه ای  مقاله لاتین بودجه بندی سرمایه ای  مقاله های بودجه بندی سرمایه ای  مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  مقاله بودجه بندی سرمایه  مقاله بودجه بندی بر مبنای عملکرد  مقاله بودجه بندی دولتی  مقاله بودجه بندی مالی  مقاله بودجه بندی نقدی  مقاله درباره بودجه بندی بر مبنای فعالیت  مقاله بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  مقاله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  مقاله بودجه ریزی در ایران  مقاله بودجه ریزی دولتی در ایران  مقاله بودجه ریزی بر مبنای صفر  مقاله بودجه ریزی دولتی  مقاله بودجه ریزی سنتی  تحقیق بودجه عملیاتی  مقالات بودجه بندی عملیاتی  مقاله در مورد بودجه عملیاتی  مقالات بودجه عملیاتی  دانلود مقاله بودجه عملیاتی  تحقیق بودجه دولتی  مقاله بودجه شرکتهای دولتی  مقاله درباره بودجه دولتی  مقاله در مورد بودجه دولتی  مقاله بودجه در آموزش و پرورش  مقاله در مورد بودجه آموزش و پرورش  مقاله بودجه در ایران  مقالات بودجه ایران  تحقیق بودجه ایران  مقاله در مورد بودجه ایران  مقاله کسری بودجه در ایران  تجربیات بودجه  تجربیات مدون حسابداری  تجربیات مدون حسابدار  تجربیات مدون یک حسابدار  تجربیات حسابداری  تجربیات دبیر حسابداری  تجربیات هنرآموز حسابداری  تجربیات معلم حسابداری  تجربیات مدون حسابداری  تجربیات معلمان حسابداری  تجربیات شغلی حسابداری  تجربیات رشته حسابداری  تجربیات مصاحبه دکتری حسابداری  تجربیات حسابدار  تجربیات حسابداران  تجربیات یک حسابدار  تجربیات مدون یک حسابدار  تجربه معلم حسابداری  تجربیات مدون حسابدار  
محصولات مرتبط
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35991
دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات شناخت جریان سلفی تکفیری این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شناخت جریان سلفی تکفیری می باشد.دانلود نمونه شناخت جریان...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4233

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2150

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2814

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :931

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2349

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :950

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :965

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :824

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...