منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی سری اولقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 51     کد محصول :6148      حجم فایل:89,26 KB      نوع فایل :rarچکیده

در امر آموزش زبان خارجی به زابن آموزان کمک می شود تا مهارت های "شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن" را به خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند.

مقدمه

شرکت فعال و همکاری گروهی دانش آموزان در فرآیند تدریس، دستیابی اهداف فوق را آسان تر می سازد. از جمله موارد مورد تاکید در امر آموزش زبان عبارتند از:

1. به کار گیری دانش اموزان در فعالیت های عملی (Practical Tasks) مرتبط با شرایط واقعی زبان انگلیسی.

2. ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (interaction) با یکدیگر.

3. بهره گیری ازفعایت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش آموز در یک کار گروهی دارای و ظیفه خاص باشد.

4. برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (accuracy) و نیز به کارگیری روان و سلیس زبان (fluenct)

5. ایفای نقش معلمین به عنوان تسهل کننده آموزش به گونه ای که معلم محوری در کلاس کاهش یافته و فعالیت های مبتنی بر یادگیری (Learning – directed activites) افزایش یابد.

6. فرآیند ارزشیابی تداوم بخش فعالیت های مهارتی در آموزش و یادگیری باشد.

7. انجام کارهای گروهی، سرودها، بازی های زبانی و ایفای نقش در کلاس.

مهارت های چهارگانه

1. مهارت شنیداری (Listening)

برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرا گیرند تا مهارت های دریافتی زبان (receptive skills) را در خود تقویت نمایند و سپس از آنها خواسته شود تا دست به تولید زبان بزنند، مهارت شنیداری برای رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می کند.

مهارت شنیداری میت واند به دانش آموزان کمک کند تا دانش پایه زبان را در خود تقویت کنند. انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت شنیداری کمک کند:

1. نشنیدن و تکرار کردن (Listen and repeat)

2. شنیدن و اشاره کردن یا شنیدن جور کردن (Listen and point or listen and match)

3. شنیدن و خواندن (Listen and repeat)

4. شنیدن و انجام دادن (Listen and do)

2. مهارت گفتاری (Speaking)

این مهارت به دانش آموزان فرصت می دهد تا الگوهای زبان جدید را به طور شفاهی تمرین کرده و تلوید نمایند. انجام فعالیت های زیر میت واند به توسعه مهارت گفتاری کمک کند.

1. ایفای نقش (role play)

2. انجام تمرینات شفاهی (oral drills)

3. بازگو کردن یک متن کوتاه شنیده شده یا خوانده شده.

4. شرح فعالیت های روزمره

5. حدس زدن و کامل کردن اداره یک متن از طریق گوش کرن یا یک متن ناقص.

6. توصیف یک تصویر و یا چند تصویر مربوط به هم.

7. مقایسه بین دو یا چند تصویر.

3. مهارت خواندن (Reading)

در تدریس مهارت خواندن، زبان آموزان ابتد ابهص ورت منظم با حروف الفبا آشنا می شوند. سپس با روش دیدن و گفتن (look and say) بیان کلمات را به عنوان یک واحد به طور شفاهی تمرین می کنند. خواندن کلمات جدید با روش (Listen and read) انجام می شود و معانی آن نیز به وسیله تصاویر درک می شوند. تشخیص کلمات جدید و تلسط بر شکلنوشتاری آنها به وسیله تمرینات موجود در کتاب کار و به کارگیری جداول و غیره تقویت می گردد. در گام بعدی به دانش آموزان کمک می گردد تا بین حروف نوشته شده در کلمه و تلفط آنها ارتباط برقرار کنند.(Phonics)

به تدریج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات کوتاه توسعه می دهند تا جایی که قادر خواهند بود تا متون خواندنی را خوانده و درک نمایند و به سئوالات آن پاسخ دهند.

4. مهارت نوشتن (Writing)

از آنجایی که نگارش زبان فارسی با انگلیسی که یک زبان خارجی می باشد متفاوت است لازم است که دانش اموزان به انجام یک سلسله فعالیت های که در اصطلاح فعالیت های "پیش نوشتاری" گفته می ود مبادرت ورزند. هدف از این نوع فعالیت ها ایجاد هماهنگی در کنترل حرکات دست و چشم، رعای فاصله و تمرین و ممارست در حرکات روان و سریع قلم با خودکار جهت دست یابی به رتیم طبیعی نوشتن حروف در انگلیسی می باشد. مهارت دستخط با حرکات ساده شروع شده و ابتدا با تمرین الگوهای حروف و سپس به نوشتن حروف بزرگ و کوچک ادامه می یابد. در نهایت به ارتباط حروف با یکدیگر به شکل تقریبا سرهم (semi – cursive) ختم می گردد. با انجام این کار دانش اموزان به یک دستخط زیبا، واضح و روان دست پیدا خواهد کرد. در مرحله بعد، مهارت نوشتن از طریق انجم تمرینات درک تاب درسی و کتاب کار توسعه می یابد و در نهایت نوشتن کنترل شده جملات و ساختارهای گرامری تدریس شده با نظارت معلم انجام می شود.

روش تدریس متون خواندنی (Reading)

الف) مرحله امادهی (Presentation)

1. دانش آموزان بخواهید کتاب هایشان را ببندند. چارت یا اسلاید حاوی تصاویر مربوط را نمایش دهید.

2. با توضیحات کلی و یا طرح چند سئوال در ارتباط با موضوع متن، در دانش آموزان ایجاد آمادگی کنید.

3. با در نظر گرفتن روش تدریس لغات جدید تعداید از کلمات که در فهم متن ایجاد اشکال می کنند را تدریس کنید.

4. سوالاتی از دانش اموزان بپرسید که برای جواب دادن به آنها مجبور باشند به متن مراجعه کنند و از تکنیک های خواندن برای درک مفهوم کلی (Skimming) و وارسی متن (Scanning) استفاده کنند.

5. در صورت نیاز ساختارهای گرامری مبهم را برای دانش آموزان به طور اجمالی توضیح دهید.

دانش واژگانی (Vocabularty)

1. واژه های دستوری (Function Words): عبارتند از ضمایر، حروف تعریف و غیره.

2. واژه های معنایی (Content Words) : عبارتند از اسم، فعل، صفت و غیره ... واژگان معنایی به کار رفته در دوره راهنمایی به گونه ای هستند که یا می توان در کلاس یافت، یا با خود به کلاس آورد، یا تصویر آن را بر روی تخته کشید، یا با لوحه به نمایش گذاشت یا با انجام عملی مفهوم آن را منتقل کرد و در نهایت توضیح مختصری به انگلیسی یا فارسی داده و از کلمات متضاد و مترادف کمک گرفت.

روش تدریس لغات جدید:

الف) مرحله معرفی (Presentation)

1. از دانش آموزان بخواهید که کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.

2. واژه  جدید را چند بار تلفط کنید و معنی آن را با استفاده از فلاش کارت، لوحه و یا خود شئی(در صورتی که در کلاس موجود باشد) به دانش اموزان تفهیم کنید.

3. واژه جدید را در یک یا دو جمله جدید به کار ببرید تا مفهوم آن کاملا درک شود.

4. هر واژه را روی تخته نوشته و یا از روی فلاش کارت به دانش اموزان نشان دهید.

در این مرحله هر واژه را چند بار تکرار نمائید. تا فرم نوشتاری آن را در حالی که تلفظ واژه را می شنوند، ببیند.

ب) مرحله تمرین (Practice)

1. از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی و افرادی واژگان را بعد از شما تکرار کنند.

از دانش  آموزان بخواهید به صورت گروهی و افرادی واژگان را بعد از شما با دیدن تصاویر تکرار کنند.

3. از دانش اموزان بخواید به صورت گروهی و انفرادی واژگان را بعد از شما با دیدن فرم نوشتاری تکرار کنند.

ج) مرحله تولید و کاربرد (Production)

1. کلمه های تدریس شده را با به کارگیری از شیوه های زیر ارزشیابی کنید.

یکی از دستورالعمل های زیر را به داشن آموزان بدهید:

 
فهرست
چکیده 1
مقدمه 1
مهارت های چهارگانه 1
روش تدریس متون خواندنی (Reading) 3
لغات جددی به کمک تصاویر 5
گزارش کلاسی 15
- نقش معلم و دانش آموزان چیست؟ 20
- نقش زبان مادری دانش آموزان چیست؟ 21
* اصول روش شنیداری - گفتاری * 24
- ویژگی های فرایند یادگیری و تدریس چیست؟ 29
- با احساسات دانش آموزان چگونه برخورد میشود؟ 29
- دیدگاه زبانی و فرهنگی آن چگونه است؟ 29
- به کدام قسمت از زبان و مهارت های زبانی تاکید شده است؟ 30
- نقش زبان مادری دانش آموزان چیست؟ 30
- ویژگی های فرایند یادگیری و تدریس چیست؟ 32
- تعامل معلم با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر چگونه است؟ 33
* تکنیک های مورد استفاده در این روش * 34
- ارزشیابی چگونه صورت می گیرد؟ 38
نتیجه گیری 49
منبع 50
 
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تجربیات ارتقای شغلی  تجربیات دبیر زبان  تجربیات دبیران زبان متوسطه دو  تجربیات دبیر زبان دبیرستان  تجربیات معلم زبان  تجربیات معلم زبان دبیرستان  تجربیات معلم زبان متوسطه دو  تجربیات دبیر زبان متوسطه 2  تجربیات ارتقای شغلی معلم زبان رتبه عالی  تجربیات معلم زبان انگلیسی ارتقای شغلی خبره  تجربیان معلم زبان انگلیسی رتبه عالی و خبره  مستندات و تجربیات یک معلم زبان  تجربیات ارتقای شغلی دبیر زبان  تجربیات مدون دبیر زبان دبیرستان  تجربیات مدون معلم زبان دبیرستان  تجربیات مدون دبیر زبان متوسطه دو  تجربیات مدون دبیر زبان متوسطه 2  تحقیق ارتقای شغلی ارشد به خبره دبیر زبان  مقاله ارتقای شغلی خبره به عالی دبیر زبان  تجربیات مدون دبیر زبان   تجربیات دبیر زبان انگلیسی دبیرستان  تجربیات دبیر زبان  تجربیات معلم زبان  تجربیات معلم زبان دبیرستان  تجربیات دبیر زبان برای رتبه عالی و خبره  تجربیات یک دبیر زبان برای رتبه خبره و عالی  تجربیات دبیر زبان انگلیسی برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیر زبان فقط 5 هزار تومان  خرید انلاین تجربیات دبیر زبان  تجربیات تدریس زبان راهنمایی  تجربیات زبان انگلیسی زبان راهنمایی  تجربیات معلم زبان راهنمایی  تجربیات ارتقای شغلی ارشد به خبره دبیر زبان  تجربیات ارتقای شغلی خبره به عالی دبیر زبان  مقاله ارتقای شغلی دبیر زبان  تحقیق ارتقای شغلی دبیر زبان  تحقیق ارتقای شغلی دبیر زبان متوسطه  مقاله ارتقای شغلی دبیر زبان متوسطه یک  تجربیات مدون یک دبیر زبان  تحقیق ارتقای شغلی مدون دبیر زبان  تجربیات مدون درس انگلیسی  تجربیات مدون درس زبان انگلیسی  تجربیات مدون شده درس زبان انگلیسی  تجربیات مدون تدریس زبان انگلیسی  تجربیات مدون معلم زبان انگلیسی  تجربیات مدون آموزش زبان انگلیسی  تجربیات مدون یک معلم زبان انگلیسی  تجربیات مدون معلمان زبان انگلیسی  تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی  تجربیات تدریس انگلیسی  تجربیات تدریس زبان انگلیسی  تجربیات تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  تجربیات تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان  تجربیات مدون تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روش تدریس زبان انگلیسی دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  روشهای تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روش تدریس زبان انگلیسی هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی  مشکلات تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی سوم راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی اول راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی مقطع راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی در مقطع راهنمایی  مشکلات تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی دوم راهنمایی  روشهای تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی  مشکلات تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی اول دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی دوم دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی سوم دبیرستان  بهترین روش تدریس زبان انگلیسی دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان  تجربیات مدون معلم زبان انگلیسی  تجربیات مدون درس زبان انگلیسی  تجربیات مدون آموزش زبان انگلیسی  تجربیات مدون یک معلم زبان انگلیسی  تجربیات مدون شده درس زبان انگلیسی  تدریس انگلیسی  تدریس انگلیسی به کودکان  تدریس انگلیسی پایه هفتم  تدریس انگلیسی به فارسی  تدریس انگلیسی خصوصی  تدریس انگلیسی آنلاین  تدريس انگليسي  تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس انگلیسی  تدریس زبان انگلیسی در ترکیه  آموزش انگلیسی به کودکان  آموزش انگلیسی به کودکان زیر 3 سال  تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روش تدریس انگلیسی به کودکان  آموزش انگليسي به كودكان  روشهای تدریس انگلیسی به کودکان  نحوه تدریس انگلیسی به کودکان  آموزش انگلیسی به کودک  آموزش زبان انگلیسی به کودکان  اموزش انگلیسی پایه هفتم  آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم  تدریس زبان انگلیسی پایه هشتم  روش تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  نحوه تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  راهنمای تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  روش تدریس انگلیسی پایه هفتم  راهنمای تدریس انگلیسی پایه هفتم  اموزش زبان انگلیسی به فارسی نصرت  اموزش زبان انگلیسی به فارسی انلاین  اموزش زبان انگلیسی به فارسی نصرت 1  اموزش زبان انگلیسی به فارسی درس 2  اموزش انگلیسی به فارسی نصرت  اموزش انگلیسی به فارسی صوتی  اموزش انگليسي به فارسي  آموزش لغات انگلیسی به فارسی  آموزش زبان انگلیسی به فارسی زبانان  تدریس خصوصی انگلیسی در منزل  آموزش انگلیسی خصوصی  آموزش انگلیسی آنلاین  آموزش انگلیسی آنلاین برای کودکان  آموزش آنلاین انگلیسی در سفر  تدريس زبان انگليسي خصوصي  تدريس زبان انگليسي سوم راهنمايي  تدريس به انگليسي  تدریس زبان انگلیسی به فارسی  تدریس زبان انگلیسی اول دبیرستان  تدریس زبان انگلیسی خصوصی  تدریس زبان انگلیسی سوم راهنمایی  تدریس زبان انگلیسی هفتم  تدریس زبان انگلیسی در مهد کودک  تدریس زبان انگلیسی در دبی  روش تدریس انگلیسی دهم  روش تدریس انگلیسی هفتم  روش تدریس انگلیسی برای کودکان  روش تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس زبان انگلیسی دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  آموزش زبان انگلیسی در ترکیه  آموزش زبان انگليسي در تركيه  هزینه آموزش زبان انگلیسی در ترکیه  آموزش زبان انگلیسی ترکیه  دوره های آموزش زبان انگلیسی در ترکیه  دکتری آموزش زبان انگلیسی در ترکیه  دوره آموزش زبان انگلیسی در ترکیه  
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4466

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2342

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2974

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1023

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2507

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1026

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1075

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :916

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...