منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربيات مدون عوامل موثر در يادگيري دانش آموزان ( ويژه ارتقاءقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 60     کد محصول :7171      حجم فایل:79,97 KB      نوع فایل :rar 

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

 

تجربيات مدون عوامل موثر در يادگيري دانش آموزان ( ويژه ارتقاء شغلي معلمان )

مقدمه:

تغييرات به وجود آمده در كشور و جهان و اينكه به دليل توسعة ارتباطات جمعي، شاگردان حداقل از كتابهاي درسي خود بسيار جلوتر مي باشند ( گرچه جلوتر بودن آنها از معلمين و اساتيد خود جاي بحث و بررسي جداگانه را دارد) لزوم نوآوري در ارائة روشهاي تدريس به وجود آمد . معلمين كه با روشهاي تدريس سخنراني و حداكثر يكي دو روش ديگر عادت كرده بودند ، اينك با بحث هاي جديد مواجه مي شدند ، آموزش گروهي، تهيه چك ليست انتظارات و ... و خلاصه اينكه دانش آموزان خود را به گونه اي تربيت كنيد كه آنها در تعامل با يكديگر دانشي را بياموزند . عملكردهاي آنها را تقويت كنيد . ديگر آنها شنوندگان صرف نباشند كه هر چه شما   مي گوييد به گوش جان خريدار باشند . به آنها ياد بدهيد كه پرس و جو كنند و محققاني خوب شوند . ديگر شما به آنها ياد ندهيد ، بلكه بر كار آنها نظارت كنيد تا خود در تعامل با هم ياد بگيرند . منابع را به آنها معرفي كنيد تا خود به بسط دانش خود بپردازند .وقتي روشهاي تدريس تغيير مي يابد الزاماً  نوآوريهايي نيز بايد در نحوة اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي فراگيران به وجود آيد . ولي روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي همگام با تغيير برنامه هاي درسي و روشهاي تدريس پيش نرفته است .

 

معرفي ارزشيابي مستمر و انواع آن

اگر مي خواهيم نقش ارزشيابي مستمر را در يادگيري دانش آموزان بررسي نماييم بايد با مفهوم «ارزشيابي مستمر» آشنا شويم به همين منظور با تعريف ارزشيابي ،‌انواع ارزشيابي و ارزشيابي مستمر مطلب را آغاز مي نماييم.

ارزشيابي چيست؟

« ارزشيابي عبارت است از فرايندي منظم و منسجم براي مشخص نمودن ميزان پيشرفت دانش آموزان در مسير رسيدن به هدف هاي آموزشي و پرورشي.»

ارزشيابي از منظر و ديدگاه معلمان اهميت خاصي دارد . معلمان از طريق ارزشيابي مي توانند :

الف) از ميزان اثر بخشي و كارايي تدريس خود اطلاع حاصل نمايند.

ب) از ميزان تحقق اهداف آموزشي اطلاع حاصل نمايند.

ج)از ميزان آگاهي و آمادگي دانش آموزان براي شروع آموزش مطالب جديد اطمينان پيدا كنند.

د) با تفاوت هاي فردي دانش آموزان خود بيشتر آشنا شوند.

همچنين دانش آموزان از طريق ارزشيابي مي توانند :

1-      از نقاط ضعف و قوت خود آگاهي پيدا مي كنند.

2-      از تواناييها و استعداد هاي خود درك نسبتاً‌درستي به دست آورند.

3-      اطلاعات نسبتاً جامعي از ميزان دانش و مهارت هاي كسب شده خود به دست آورند.

برنامه ريزان وكارشناسان آموزشي نيز مي توانند:

1-      از ميزان كارايي برنامه هاي آموزشي آگاهي پيدا كنند.

2-      برنامه هاي لازم ،‌روشها، و تجهيزات آموزشي جهت تطابق با شرايط موجود را طراحي و تنظيم نمايند.

از حدود چهل سال پيش روشها و ابزار جديدي براي اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان طرح ريزي و ابداع شد كه با يك فاصلة زماني نسبتا طولاني اين روشها و ابزار  كم كم در ايران نيز مطرح گرديد :

1-     تاكيد بر اندازه گيري مهارتهاي تفكر و مهارتهاي يادگيري فراگيران.

2-     به كارگيري روش ها و ابزارهاي اندازه گيري نوين .

3-     تاكيد بر ارزشيابي تدريجي (مستمر) به جاي ارزشيابي نهايي .

4-     توجه به ارزشيابي هاي گروهي .

5-     توجه به ارزشيابي فردي و گروهي .

6-     ارزشيابي در خارج از چهار ديواري مدرسه و كلاس درس .

7-     ارزشيابي پوشه اي .

8-     تاكيد بر تفكر واگرا ، همگام با تفكر واگرا .

در ارزشيابي سنتي تاكيد بر ميزان محفوظات و معلومات و توانايي پاسخ گويي به پرسشهاي كليشه اي و مانند كتاب بود . در حالي كه اكنون با ارائه ي روش تجربي انتظار مي رود، در ارزشيابي به توانايي مشاهدة دقيق ، ميزان و نحوة جمع آوري اطلاعات ، فرضيه سازي ، قدرت پيش بيني و ... دانش آموزان توجه شود وهمچنين انتظار مي رود علاوه بر روشهاي سنتي كه محدود به آزمونهاي مداد و كاغذ بود ، مهارتهاي عملكرد فراگيران از راههاي ديگر مانند انجام پروژه هاي تحقيقاتي ، مطالعات كتابخانه اي ، تهيه گزارش از بازديدهاي علمي، مقاله نويسي و نظاير آن مورد اندازه گيري و سنجش قرار گيرد .

از آنجا كه در گذشته بر ارزشيابي پاياني و نهايي تاكيد مي شد ، اينك توصيه       مي شود كه به ارزشيابي هاي تدريجي(مستمر) و مرحله اي توجه شود و دريك ارزشيابي تدريجي(مستمر) نيز به آنچه در آن روز حاصل مي شود استناد ننمايند . بلكه چند بار در طول دوره اين موضوع تكرار شود تا هم از خطاهاي موجود در ارزشيابي كاسته شود و هم فراگير فرصت داشته باشد از طريق اين ارزشيابي به كنترل يادگيري هاي خود پرداخته و مشكلات خود را بهبود بخشد.

به عنوان مثال در ارزشيابي تدريجي  استدلال استقرايي كتاب هندسه (1) سال دوم تجربي و رياضي معلم مي تواند بر اساس چك ليست انتظار كه شامل هدفهاي تدريس نيز مي تواند باشد،‌چند دانش آموز را درنظر بگيرد تا متوجه شود كه آيا به اهداف آن درس رسيده اند يا نه ؟ يا مهارت آن ها را در رسم عمود منصف يك پاره خط در نظر بگيرد كه آيا روش رسم را به ترتيب انجام مي دهديا خير؟در اينجا دقيقا آنچه را كه قرار است توسط معلم ارزشيابي شود مشخص گرديده است . معلم در اولين مشاهده متوجه مي شود كه دانش آموز به چند هدف نايل نشده است ، پس نمره اي كه حتي  مي تواند كيفي باشد براي او در نظر مي گيرد ، ولي اين نمره ثابت نخواهد بود . ممكن است دانش آموز با مشاهدة اعمال ديگران هنگام رسم عمود منصف يك پاره خط  ، يادگيري هاي خود را كنترل نموده و اشكالات يادگيري خود را بهبود بخشد . پس معلم در مشاهدة سوم يا چهارم خود متوجه مي شود كه دانش آموز به هدف رسيده و در اينجا نمرة قبلي داده شده نيز قابل تغيير خواهد بود .

حال كمي دقيق تر به معرفي انواع ارزشيابي هاي مرسوم در مدارس مي پردازيم .

از انواع ارزشيابي هايي كه در مدارس توسط معلمان در فرايند ياددهي ويادگيري اجرا مي گردد معمولاً‌ ارزشيابي هاي تشخيصي ،‌ تراكمي و تكويني مي باشند. كه درذيل به شرح هريك مي پردازيم:

ا)ارزشيابي تشخيصي

 دراين نوع ارزشيابي مراد شناسايي ميزان آمادگي دانش آموزان براي شروع آموزش يك مطلب يا موضوع جديد مي باشد. به عنوان مثال معلمي كه مي خواهد قضيه فيثاغورس را تدريس نمايد ابتدا بايد مطمئن شود كه فراگير مثلث قائم الزاويه را مي شناسد،وتر را در يك مثلث قائم الزاويه مي شناسدوهمچنين،  مربع يك عدد را  مي شناسد .براي اين منظور با اجراي يك كوئيز يا ارائه ي چند تمرين به دانش آموزان مي تواند نقطه ي شروع آموزش خود را تعيين نمايد.

 

 
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
 
مقدمه 1
معرفي ارزشيابي مستمر و انواع آن 3
تعريف ارزشيابي مستمر 9
معلم و يادگيري 17
اصول و قواعد یادگیری 22
عوامل موثر بر یادگیری 25
شیوه های مختلف یادگیری مهارتها 30
تکنیکهای مرور بدنی 32
تکنیکهای مرور ذهنی 33
نقش خانواده در یادگیری 40
نقش مادران در یادگیری 44
اختلالات يادگيري 47
چه عواملي باعث بروز اختلالات يادگيري هستند 50
منابع 57
 
 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: انگيزش   تحقیق عوامل مؤثر بر يادگيري   دانلود مقاله عوامل مؤثر بر يادگيري   عوامل مؤثر بر يادگيري   مقاله عوامل مؤثر بر يادگيري   مهارتهاي حافظه   يادگيري سازماني   یادگیری  تجربیات مدون آموزشی   تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )   تحقیق عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )   دانلود تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )   شیوه های مختلف یادگیری مهارتها   عوامل موثر در یادگیری   عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )   مقاله عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )   یادگیری  پروژه دانشجویی   تحقیق در مورد عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان   خرید مقاله   دانلود پروژه   دانلود مقاله   دانلود مقاله در مورد عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان   دانلود مقاله عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان   دانلود مقاله فارسی   سایت مقاله   مقاله در مورد عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره   ارتقاء شغلی فرهنگیان  ارتقاء شغلی خبره به عالی  ارتقاء شغلی ارشد به خبره  ارتقای خبره به عالی  ارتقای ارشد به خبره   دانلودمقاله ارتقاءشغلی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی فرهنگیان  دانلودمقاله ارتقاءشغلیخبره به عالی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی خبره به عالی  ارتقاع شغلی فرهنگیان  مقالات فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  مقاله های فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  جدیدترین مقالات خبره   بانک مقالات ارزان ارتقاشغلی فرهنگیان  ارتقاشغلی معلم ها  ازخبره به عالی  ارتقا شغلی  ارتقای شغلی معلمان ایران  برای مقالات خبره چه باید بنویسیم  ارتقایشغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان ارشد به خبره  ارتقا  شغلی  ارشد  به  خبره  دوره  ابتدایی  جدیدترین مقالات ابتدایی  فرهنگیان ومقالات خبره  فرهنگیان ومقالات عالی    
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4395

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2285

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2923

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :994

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2461

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1004

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1032

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :886

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...