منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 27     کد محصول :7505      حجم فایل:110,59 KB      نوع فایل :rar 

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی ، 1391

دانلود تحقیق در مورد به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی،

چکیده چکیده :

زمینه و هدف : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی  با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1391 بوده است .  
مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .
یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ 30481370840 ریال و 29353982219 ریال است  هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز 1469973.51 ریال محاسبه شده است .
نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .
واژه های کلیدی : قیمت تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، رادیولوژی ، بیمارستان .
مقدمه : 
بیمارستان ها و دیگر سازمان های مراقبت سلامت ، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند . تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمت و رقابت شدید از جمله عواملی هستند که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در روش های ارائه خدمت و نیز هزینه خدمات می نماید ( 1 ) . در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( 2 ) .هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالا ها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است ( 3 ) . هزینه یابی را می توان به صورت برآورد هزینه محصول نهایی تعریف کرد (  4 ) . در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد   ( 5 ) . تورنی ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیت ها و مقاصد هزینه ای می داند ( 6 ) . 
در این روش ، بر خلاف روش های هزینه یابی سنتی که هزینه ها را به 2 گروه ثابت و متغییر تقسیم می کردند ، هزینه ها به هزینه فعالیت ها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه در سطح موسسه تقسیم می شوند ( 7 ) . در واقع ، این روش با این 3 فرض که فعالیت ها ، منابع و در نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز فعالیت ها را به خود اختصاص می دهند طراحی شده است ( 8 ) . به عبارت دیگر فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع  صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابع می شوند ( 9 ) .
 لذا این روش ، هزینه ها را به فعالیت ها برمبنای میزان به کارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد ( 6 ) . بدین صورت ، تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است ( 9 ) .
 ساختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است : مرحله اول شامل تخمین منابعی است که به طور مستقیم در طبقات هزینه ای محصول قرار نگرفته و متعلق به فعالیت های پشتیبانی هستند . در مرحله دوم نیز ، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد ( 5 ) .
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، دارای مزایای زیادی است . برخی از این مزایا شامل هدف گیری کاهش هزینه ها ( 10  ) ، سنجش عملکرد ( 11 ) ، هدایت تصمیم گیری ها ( 12 ) و کمک به بودجه بندی درست است ( 13 ) . همچنین ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی درباره فعالیت ها و مقاصد هزینه ای به شناسایی مشکلات و ایجاد راه حل ها و فرصت های جدید کمک بسیاری می کند ( 9 ) . هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تولید بسیار دقیق تر از روش های سنتی عمل کرده و بینشی دقیق درباره فرآیند تولید ، نقاط هزینه زا و تخصیص بهینه منابع به دست می دهد ( 4 ) . همچنین ، این روش با به کارگیری مفهوم مقاصد هزینه ای انعطاف پذیری خوبی ایجاد کرده و می تواند در شناسایی هزینه تولید محصولات در دراز مدت و به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مدیریتی در سطح راهبردی به کار رود ( 14 ) . علاوه بر این ثابت شده است که ویژگی های ساختاری این روش هزینه یابی به طور معناداری بر ابعاد کیفیت اطلاعات هزینه ای تأثیر مثبت دارد ( 15 ) . 
 

زم

سوابق

داخل کشور

خارج کشور

قلمرو

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

سؤال

مواد و روش

یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

چکیده تحقیق:

هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1391 بوده است.

برچسب ها:  کارآموزی حسابداری  کارآموزی حسابداری رایگان  کارآموزی حسابداری شهرداری  کارآموزی حسابداری در تهران  کارآموزی حسابداری بیمارستان  کارآموزی حسابداری در بانک  کارآموزی حسابداری در بیمارستان  کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش  کارآموزی حسابداری صنعتی  کارآموزی حسابداری در اداره برق  کارآموز حسابداری رایگان  گزارش کارآموزی حسابداری رایگان  پروژه کارآموزی حسابداری رایگان  دانلود کارآموزی حسابداری رایگان  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری رایگان  گزارش کارآموزی رشته حسابداری رایگان  گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری رایگان  گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی رایگان  نمونه گزارش کارآموزی حسابداری رایگان  کارآموزی حسابداری شهرداری تهران  کارآموزی حسابداری شهرداری Doc  گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری  پروژه کارآموزی حسابداری شهرداری  دانلود پروژه کارآموزی حسابداری شهرداری  گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری  کارآموزی حسابداری در شهرداری  کارآموزی حسابداری در غرب تهران  استخدام کارآموز حسابداری در تهران  کارآموز حسابداری در تهران  مراکز کارآموزی حسابداری در تهران  کارآموزی حسابداری تهران  گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان  گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان رایگان  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان  دانلود رایگان کارآموزی حسابداری بیمارستان  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان  دانلود رایگان پروژه کارآموزی حسابداری بیمارستان  دانلود کارآموزی حسابداری در بیمارستان  کارآموزی حسابداری در بانک ملی  کارآموزی حسابداری در بانک مسکن  گزارش کارآموزی حسابداری در بانک  گزارش کارآموزی حسابداری در بانک کشاورزی  گزارش کارآموزی حسابداری در بانک صادرات  استخدام کارآموز حسابداری در بانک  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در بانک  گزارش کارآموزی حسابداری در پست بانک  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در بانک کشاورزی  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان  دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در یک بیمارستان دولتی  گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش  کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش  گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در آموزش و پرورش  گزارش کارآموزی آموزش و پرورش رشته حسابداری  پروژه کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش  کارآموزی حسابداری آموزش پرورش  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش  گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی  دانلود کارآموزی حسابداری صنعتی  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی  دانلود پروژه کارآموزی حسابداری صنعتی  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت صنعتی  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت صنعتی هنکل  کارآموزی حسابداری اداره برق  دانلود رایگان کارآموزی حسابداری در اداره برق  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق  دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق  گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق  گزارش رایگان کارآموزی حسابداری در اداره برق  هزینه یابی بر مبنای فعالیت  هزینه یابی بر مبنای فعالیت Abc  هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  هزینه یابی بر مبنای فعالیت Pdf  هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانکها  هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان محور  هزینه یابی بر مبنای فعالیت چیست  هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایران  هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان  هزینه یابی بر مبنای فعالیت دکتر نمازی  هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا چیست  هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا Pdf  هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا+ppt  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  مقاله در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  هزینه یابی بر مبنای فعالیت Abc Pdf  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت Pdf  هزینه یابی بر مبنای فعالیت بانکها  تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایران  هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت بانكداري ايران  هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستانها  هزینه یابی بر مبنای فعالیت بیمارستان  هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا دکتر نمازی  هزینه یابی بر مبنای فعالیت دکتر محمد نمازی  تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت Abc  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت  تحقیق در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله انگلیسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت Pdf  مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (دکتر محمد نمازی)  مقالات هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله انگلیسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت Abc  مقاله در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت Abc  مقاله در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  دانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت  دانلود مقاله در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله ای در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت  تحقیق درباره هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله درباره هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله انگلیسی درباره هزینه یابی بر مبنای فعالیت  مقاله درباره ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5201

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :35

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3105

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

حجم:21697KB | بازدید :34

دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر همراه با تقویم اجرایی تکمیل شده براساس فعالیت های روز ماه سال دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر سال تحصیلی 1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش (متناسب با تکمیل در سایت...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3631

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1298

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3050

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1329

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...