منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

الگوي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنايع نفت و گازقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 78     کد محصول :7511      حجم فایل:117,9 KB      نوع فایل :rar الگوي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنايع نفت و گاز

 مقدمه

صنعت نفت شامل فعاليت هاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها٬ عمليات ها و موادي است كه در پاره اي مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ريسك سلامتي٬ ايمني و محيط زيست مي شوند.

ارزيابي ريسك هاي سلامتي –  كنترل ريسك هاي سلامتي  در كار  براي مديران  اجرايي٬ مشاوران بهداشت٬ ايمني و محيط زيست با ايجاد فرآيندي به نام ارزيابي ريسك هاي سلامتي؛ رهنمودها و دستورالعمل هايي را در ارتباط با نحوه شناسايي٬ ارزيابي و كنترل ريسك هاي سلامتي ارائه مي دهد.طراحي اين فرآيند بسيار انعطاف پذير بوده٬ به گونه اي كه مي تواند در طول فعاليت هاي يك كارخانه٬ اعم از يك محيط پيچيده شيميايي تا يك پمپ بنزين ساده كاربرد داشته باشد.

امروزه در خصوص عوامل بالفعل زيان آوري از قبيل: مواد شيميايي٬ گرد و خاك٬ سر و صدا ٬ گرما٬ تشعشع و عوامل ميكروبي كه مي توانند سلامتي افراد را تحت تاثير قرار دهند٬ اطلاعات بيشتري در اختيار است و مسأله مورد توجه٬ استفاده از ارزيابي ريسك هاي سلامتي به گونه اي است كه بتوان از كنترل خطراتي كه منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) و يا طولاني مدت (مزمن) در سلامتي مي شوند٬ اطمينان حاصل كرد.

 

خلاصه مديريت

 

ارزيابي ريسك هاي سلامتي به صورت" شناسايي خطرات سلامتي در محيط كار و ارزيابي پيامدهاي آن خطر بر سلامتي " تعريف مي شود. اين ارزيابي٬ معيارهاي موجود يا پيشنهادي كنترل عوامل فوق را  در نظر مي گيرد و در صورت نياز معيارهاي بيشتر و جديدتري تعريف مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ فرآيندي است كه از طريق آن ريسك هاي سلامتي به عنوان قسمتي از سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست شركت٬ قرار مي گيرند و بايد قابليت آن را داشته باشد و بتواند همه كاركنان٬ پيمانكاران و اشخاص ثالث را حين كار در محوطه ساختمان پوشش دهد.

 مديريت اجرايي واحد هاي عملياتي٬ مسؤول حصول اطمينان از انجام فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي در حوزه عملكرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست و اجرا و تبعيت و تطابق آن با روش هايي است كه در اين راهنما آورده شده است. يك يا چند نماينده از طرف مديريت براي هدايت و راهبري اجراي فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مي بايست انتخاب شوند.

متن اصلي اين مقاله عناصر لازم براي برقراري استانداردهاي مديريت سلامت فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي را ارائه مي دهد. توضيحات اضافي همراه با نمونه هايي از روش هاي قابل تامل و مناسب نيز در قسمت پيوست ارائه شده است.

فرآيند ازريابي ريسك هاي سلامتي مي بايست براي موارد ذيل اجرا شود:

1-   تمام فعاليت ها و توسعه هاي جديد

2-   تمام عمليات هاي موجود

3-   هر جا كه امكان تغيير در فعاليت هاي جاري وجود دارد

4-   براي فعاليت هاي بعد از عمليات

5-   براي يافته ها و داده هاي موجود ( تنها شناسايي مواردي كه داراي پتانسيل كافي براي بروز مشكل در سلامت بوده  و نيازي به انجام كامل فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي نيست.)

مراحل زير مي بايست در هر برنامه ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرند:

سازماندهي

§        تخصيص منابع كافي و تشكيل يك تيم ذيصلاح شامل  افراد متخصصي كه توانايي حمايت از منابع را آن گونه كه مورد نياز است٬ داشته باشند. (بخش 6)

§        تفكيك فعاليت ها به واحدهاي ارزيابي بر پايه محدوده كاربرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست (بخش 7-1)

شناسايي خطرات (بخش 7-1)

§        براي هر يك از واحدهاي ارزيابي٬ فهرستي از همه خطرات سلامتي و پتانسيل اثرات مضر آن ها (حاد و مزمن) تهيه كنيد.

ارزيابي ريسك ها (بخش 7-2)

§        به منظور ارزيابي پتانسيل ريسك هر خطر سلامتي از ماتريس ارزيابي ريسك بهداشت٬ايمني و محيط زيست استفاده كرده و هر يك از ريسك ها را بر روي ماتريس مذكور در قالب مقادير كم٬ متوسط و زياد تعيين كنيد.

كنترل ريسك ها (بخش 7-3)

§        براي ريسك هاي ارزيابي شده در قالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلي و ساير استانداردهاي مربوط به خطر مورد نظر را مشخص كرده و از برقراري شرايط كنترل و حفظ آن از طريق دستورالعمل هاي استاندارد و صلاحيت پرسنل در برنامه  سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست اطمينان حاصل كنيد. توجه داشته باشيد كه برنامه بايد به گونه اي تنظيم شود كه بهبود مستمر قابل دستيابي باشد.

§        براي ريسك هاي متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلي را براي هر يك مشخص سازيد؛ كنترل هاي مورد نياز براي  مواجهه با ريسك را تا حداقل ميزان ممكن بررسي كرده و از مطابقت آن ها با محدوده مواجهات شغلي اطمينان حاصل كنيد؛ مقايسه اي بين كنترل هاي حاضر و كنترل هاي موجود انجام داده و نقايص را مشخص سازيد؛ارزيابي كنيد كه آيا كنترل هاي حاضر به طور صحيح و مؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل هاي موجود را بررسي كرده و يا اندازه گيري هايي براي ارزيابي ميزان اثربخشي آن ها انجام شود.) اقدامات اصلاحي را تعيين و بر سر آن ها به توافق برسيد و مشخص كنيد كه آيا اين اقدامات براي برطرف كردن نقايص مؤثر بوده اند و يا كنترل هاي انجام شده از كارايي لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزيابي براي اطمينان يافتن از تاثيرات مستمر كنترل ها شامل  اين موارد باشند: پايش هميشگي مواجهه٬ نظارت بر بهداشت٬ تعميرات و نگهداري تجهيزات و آموزش كاركنان)

§        براي ريسك هايي كه به عنوان ريسك بالا ارزيابي شده اند٬ توجه جدي و دقت لازم را در روش هاي مختلف انجام عمليات براي جلوگيري از مواجهه با ريسك به عمل آوريد.  

 

وضع معيارهاي بهبود(بخش 7-4)

§                    معيارهاي بهبودي را كه براي تعديل اثرات بالقوه مورد نياز هستند٬ تعيين كنيد.

§                   معيارهاي مورد نياز را با معيارهاي كنوني مقايسه كنيد؛ تمامي نقايص ممكن مي بايست شناخته شده و اقدامات اصلاحي مورد نياز ارزيابي شوند.

§                   اقدامات منظمي براي امتحان معيارهاي بهبودي انجام دهيد و تجهيزات نياز را  بررسي كنيد.

 

برنامه تدوين و پايش اقدامات اصلاحي (بخش 7-5)

همه اقدامات اصلاحي مورد نياز را در برنامه اقدامات اصلاحي تركيب كرده٬ منابع ضروري را مشخص ساخته و سيستم پايش لازم را براي بررسي اجراي در برنامه قرار دهيد.

 

مستندات و مدارك (بخش 7-6)

سوابق كتبي كليه ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ برنامه هاي اقدامات اصلاحي و اقدامات مهم براي اجراي روش هاي مستدل كنترل ريسك را نگهداري كنيد.

بررسي منظم ارزيابي هاي ريسك سلامتي مي بايست به عنوان بخشي از فرآيند بازنگري رسمي اثربخشي و تناسب يك سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست انجام شود. (بخش 7-7)

§        ارزيابي هاي خاص ريسك سلامتي بايد حداقل هر پنج سال يكبار بازنگري شوند.

§        علاوه بر اين٬ هر تغيير مهمي كه اثري بر ريسك سلامتي داشته باشد٬ مي بايست به بازنگري مجدد فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي منجرشود.

اين فرآيندها بايد در برنامه هاي تضميني بهداشت٬ ايمني و محيط زيست وجود داشته باشند تا از پيروي از الزامات اين راهنما اطمينان حاصل شود.(بخش 7-8)

 

هدف از اين راهنما

اين راهنما توضيح مي دهد كه ارزيابي ريسك سلامتي چيست٬ مي بايست شامل چه باشد٬ و چگونه مي توان ارزيابي ريسك سلامتي را در سيستم مديريت بهداشت٬ايمني و محيط زيست ادغام كرد. اجراي موارد توضيح داده شده در متن اصلي لازم بوده و انتظار مي رود كه تمامي واحدهاي تجاري آن را بپذيرند.پيوست ها راهنمايي بيشتر و مثال هاي عملي مناسب براي كمك به اجراي اين موارد را فراهم مي سازند. ارزيابي ريسك سلامت عنصر اصلي سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست در فعاليت هاي تجاري موجود است. همچنين اين عنصر٬ نقش مهمي در ارزيابي اثر سلامتي تغييرات عمده و توسعه هاي جديد دارد.

خروجي هاي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي مي بايست از طريق سيستم مديريت بهداشت٬ايمني و محيط زيست مديريت شوند تا از كنترل مداوم ريسك هاي سلامتي و بهبود مستمر بهداشت محيط كار اطمينان حاصل شود.

 

ريسك سلامتي چيست؟

در تعريف٬ هر خطر٬ داراي پتانسيل آسيب رساني به شيوه هاي مختلف است. به شكل معمول مي توان با خطرات ساده٬ خطرات (علت) را به آسيب (معلول) مرتبط ساخت. به عنوان مثال:  واضح است كه شخصي كه از افتادن آجر از بالاي  داربست مجروح مي شود به علت فقدان پاخور در داربست است.

در مقابل٬ خطرات سلامتي هميشه آشكار نيستند و اثر بالقوه آن ها به راحتي با علت مرتبط نمي شود. در نتيجه٬ معيارهاي كنترل مواجهه با خطرات ممكن است نامناسب بوده يا ناديده گرفته شوند. اين٬ يك تفاوت مهم بين ارزيابي ريسك هاي ايمني و بهداشت است.

ريسك هاي سلامتي داراي جنبه هاي منحصر به فردي هستند كه مي بايست در طول فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرند. اين قسمت برخي جنبه هايي كه بايد در طول ارزيابي ريسك هاي سلامتي مورد توجه قرار گيرند و علت اينكه نياز به يك متدولوژي ويژه دارند را مورد بررسي قرار مي دهد.   

 

تعاريف كليدي

خطرات سلامتي : عامل اصلي كه باعث صدمه به سلامتي فرد مي شود؛ خطرات سلامتي ممكن است بيولوژيكي٬ شيميايي٬ فيزيكي٬ ارگونوميكي يا روانشناختي باشند.

ريسك سلامتي: به معناي احتمالي است كه يكي از خطرات خاص بالا در نتيجه شرايط مواجهه٬ منجر به آسيب شود.

مواجهه : مقدار خطري است كه فرد با آن مواجه مي شود و تركيبي از اهميت٬ شدت و مدت است.

محدوده مواجهه شغلي : مقدار ميانگين شدت مواجهه در مدت زمان مشخص كه توسط يك مرجع در حداكثر ميزان توصيه شده تنظيم مي شود.

خطر سلامتي بطور مستقيم متناسب است با: شدت خطر سلامتي و ميزان مواجهه با خطر.

خطر سلامتي = خطر * مواجهه

در بيشتر مواقع٬ بدن انسان مي تواند به برخي مواجهه با خطرات فائق آيد. در واقع٬ نمونه هاي زيادي وجود دارد كه مواجهه براي سلامت ضروري است٬ به عنوان مثال: سطح مشخصي از فشارهاي رواني يا مواد شيميايي به عنوان ماده مغذي عمل مي كند. يك عنصر اساسي در اجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ تعيين اين است كه چه موقع مواجهه با يك خطر سلامتي خاص خيلي مهم است و مي تواند منجر به يك بيماري شود.

خصوصيات ويژه اي در سلامتي افراد وجود دارد كه رابطه ساده بين ريسك سلامتي و خطر آن را پيچيده مي سازد.

 

اثرات حاد و مزمن سلامتي

برخي از خطرات سلامتي مانند التهابات گلو و چشم٬  اثرات خود را در زمان مواجهه نشان مي دهند.  اين اثرات٬ اثرات حاد ناميده شده و به شكل ناگهاني و در زمان كوتاهي (چند ثانيه تا چند ساعت) از مواجهه  ظاهر مي شوند. به طور كلي كار كردن با اين اثرات ساده تر است زيرا اثرات خود را نمايان مي سازند. واضح است زماني كه مواجهه اي اتفاق مي افتد٬ در بيشتر مواقع٬ فرد مي تواند قبل از اينكه آسيب جدي بروز كند٬ اقدامات درماني انجام دهد.

اثرات مزمن٬ پيچيده تر و نامحسوس تر هستند و به تدريج  در مدت زمان طولاني تري (اغلب سالها) از مواجهه و يا تكرار بيشتر خطر سلامتي رخ مي دهند. اين اثرات  به علت مواجهه زياد٬ لزوماًَ خود را بروز نمي دهند و به همين علت فرد از مواجهه با آن ها آگاه نبوده و پتانسيل آن ها به مرور زمان خود را نشان مي دهد٬ به همين علت اقدام درماني صورت نمي گيرد.

 

مواجهات تجمعي

در هنگام ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ مهم است كه به مواجهات با خطرات سلامتي خاص توجه شود و هر خطر و امكان مواجهه فقط به تنهايي بررسي نشود. با هر خطر سلامتي٬ چندين مواجهه مي تواند بصورت همزمان يا پشت سر هم علاوه بر مواجهه كلي فردي اتفاق بيفتد و ميزان ريسك را بالقوه افزايش دهد. اگر٬ به عنوان مثال مواجهه با مواد شيميايي با سميت هاي مشابه صورت گيرد٬ اثر اين مواجهه برابر با جمع اثرات هر يك از مواد شيميايي خواهد بود. به طور مشابه٬ اگر عمل كوچك انجام شود٬ مواجهه هر يك از اعمال ممكن است به عمل بعدي منتقل شود. افراد ممكن است با خطرات سلامتي در جنبه هاي مختلف زندگي خود  اعم از خانه٬ تفريح و اوقات فراغت و حتي كار٬ مواجه شوند. هر جا كه خطرات يكساني وجود داشته باشد٬ ميزان مواجهه آن به مواجهه تجمعي فرد اضافه مي شود. به عنوان مثال: افرادي كه در شغل خود با مواد شيميايي٬ سروصدا يا لرزش دست مواجه هستند٬ زماني كه كار خود را شروع مي كنند ميزان مواجهه آنها از صفر آغاز نمي شود. اين امر به ويژه براي خطرات روانشناختي مهم است٬ جايي كه فشارهاي ارتباطي و خانوادگي ممكن است بر كارايي فرد در كنترل شرايط كاري تاثيرگذار باشد. در حالي كه مواجهات غير شغلي به شكل معمول در فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي وارد نمي شود٬ اين قبيل مواجهات ممكن است در هنگام بررسي يك حادثه يا اثرات سلامتي لحاظ شوند.

 

آسيب پذيري فردي

عكس العمل هاي افراد به ريسك هاي سلامتي بسته به عوامل وراثتي٬ سن٬ جنسيت٬ عادات شخصي٬ تاريخچه زندگي٬ وضعيت سلامتي كنوني و ساير فاكتورهاي غيرمشخص٬  از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. به عنوان مثال: يك فرد سالم جوان٬ ممكن است قادر به تحمل يك مقدار مواجهه قابل توجه باشد٬ در حالي كه يك فرد ضعيف تر يا مسن تر قادر به تحمل آن نباشد. آسيب هاي سلامتي پيشين همانند صدمه به ستون فقرات٬ كاهش شنوايي يا حساسيت به مواد شيميايي ممكن است افراد را در معرض خطرات خاصي قرار دهد. بارداري و مراقبت هاي بعدي از كودكان مي بايست هم براي سلامتي مادر وهم بچه در نظر گرفته شود.

مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي و استانداردهاي مرتبط پزشكي مي بايست براي  محافظت فرد با يك آسيب پذيري خاص هدف گذاري شوند تا از افزايش ريسك جلوگيري شود.

 

سطوح آستانه

بيشتر خطرات سلامتي داراي يك حد آستانه هستند- بالاترين مقداري كه در آن هيچ گونه اثر نامطلوبي نسبت به حد اثر نامطلوب مشاهده نشده[1]٬ ديده نمي شود. در ريسك هاي سلامتي با چنين آستانه اي٬ شدت اثر متناسب است با مواجهه در پايين ترين آستانه ( كه بالاي صفر است). پايين اين آستانه هيچ اثر سلامتي وجود ندارد- مكانيزم هاي دفاعي و دفعي بدن مي توانند با اين مرز مواجهه روبرو شوند. يك مثال معمول٬ مواجهه با بخارات حلال است كه منجر به اثرات حاد بر سيستم مركزي عصبي مي شود٬ ولي در غلظت هاي پايين٬ اين اثرات قابل مشاهده نيستند.

براي برخي خطرات سلامتي٬ مشخص نيست كه آيا براي اثر بالقوه سلامتي حد آستانه اي وجود دارد. از اين رو٬ حتي در اين موارد٬ احتمال اين كه آن اثر خود را نمايان سازد به مواجهه بستگي دارد٬ بنابراين ريسك مي تواند با حداقل كردن مواجهه كنترل شود.

 

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  ریسک بهداشتی  ارزیابی ریسک بهداشتی  ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی  ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین ماهی  ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای  ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای در بیمارستان  ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی  مدیریت ریسک در صنایع نفت و گاز  ارزیابی و مدیریت ریسک هایhse در صنایع نفت و گازوپتروشیمی  ارزیابی ریسک در صنعت نفت و گاز  راهنماي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنعت نفت و گاز  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:32854
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32817
کاملترین فایل ارائه در مورد آنتی بیوگرام ( حساسیت دارویی و میکروبی )با 53 اسلاید و قیمت مناسب   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:32315
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
مقاله آشنايي با ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(spm)

مقاله آشنايي با ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(spm)

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:31298
در اين مقاله به بررسي و آشنايي با دو نوع از ميكروسكوپ‌هاي پروبي روبشي مي‌‌پردازيم.البته اين شرح و توضيح براي ميكروسكوپ AFM به اختصار و برايSThM  كمي مفصل تر خواهد بود. آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی ((AFM: میکروسکوپ نیروی‌اتمي[1] یکی‌ازانواع میکروسکوپ‌های پروبی روبشی[2] می‌باشد. اساس کار همه‌ی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی آن است که سطح نمونه توسط یک سوزن نوک تیز یا پروبی که نوک آن بصورت تک اتمی است روبش می شود. این سوزن...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3898

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1858

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2509

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :789

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2112

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :840

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :795

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :678

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...