منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

اقدام پژوهی بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 38     کد محصول :5677      حجم فایل:190,02 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکیده:

 یکی از مهم‌ترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه‌های گرایش دانش آموزان به فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه‌ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.در این راستا، مقالهٔ حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی (مصاحبه)، به بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی باتاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه است.نمونهٔ معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ……… از جمله مدرسه تحت مدیریتم می‌باشد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها، ابتدا پاسخ‌های داده شده به هر سؤال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه‌های ظاهرشده، هردسته از پاسخ‌ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.

کلیدواژه‌ها:

شورای دانش آموزی[1][4]، مشارکت[2][5]، مدیریت مبتنی بر مدرسه[3][6]، مسئولیت پذیری اجتماعی[4][7]

مقدمه:

            در هر اجتماع علمی سازمان‌هایی وجود دارند که برای تقویت آن اجتماع علمی نقش‌های متعددی را ایفا می‌کنند. تربیت دانش آموزان راهنمایی که در آغاز ورود به اجتماع بزرگ انسان‌ها هستند از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

دراین دوره که بعنوان اساس دوره‌های بالاتر آموزشی است، دانش آموزان تجربیاتی کسب می‌کنند که درصورتیکه مرتبط با هم ودر ارتباط با مسائل شخصی واجتماعی باشد، برانگیزاننده، سودمند وموثر خواهد بود ویادگیری مادام العمررا به همراه خواهد داشت. یکی از فعالیت‌هایی که به اهداف این دوره یاری می‌رساند، فعالیت‌های گروهی است.

            با عنایت به رویکردهای جدید آموزش وپرورش نظیر مدیریت مبتنی بر مشارکت ومناسبات انسانی، تمرکز زدایی ومدرسه محوری در نظام آموزش وپرورش، جلب مشارکت عملی وحضور فعال دانش آموزان در فرایند تصمیم سازی وتصمیم گیری وامور اجرایی مدرسه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در بند 7 اصل شورای دانش آموزی آمده است که:

«در مدارس به عنوان آموزش عملی وبرای پرورش روحیه همکاری وتعاون وهمفکری وسعه صدر، تشکیل شورای دانش آموزی مورد تاکید قرار گیرد، این شوراها عملاً در تنظیم جریان امور مدرسه وهدایت پاره ای از فعالیت‌های خاص دانش آموزان علاوه بر نقش آموزشی می‌توانند جنبه اجرایی نیز داشته باشند»(فرهمندیان وهمکاران، 1383).

 بدیهی است اگر به دانش آموزان فرصت اندیشیدن، ابراز وجود ومداخله مؤثر در امور مربوط به خودشان داده شود، موجب عزت نفس وارتقاء شخصیت آنان ومسئولیت پذیری بیشتر وفعالیت خود انگیخته ومسئولانه آنان خواهد شد. در این راستا تشکیل شورای دانش آموزی در مدارس راهنمایی ونگرش مثبت وبرخورد مسئولانه دست اندر کاران تعلیم وتربیت وکارشناسان نسبت به اجرای این طرح، زمینه درونی ساختن فرهنگ مشارکت ومشارکت پذیری در دانش آموزان وتحولی کار ساز در نظام اجرایی وتصمیم سازی آموزش وپرورش فراهم می‌سازد. کسب آمادگی وآگاهی های لازم برای همزیستی، هم اندیشی، پذیرش تنوع دیدگاه‌ها وتحمل آراء وعقاید دیگران، مشارکت در امور یادگیری مهارت‌های زندگی از جمله اهدافی هستند که از مجرای شوراهای دانش آموزی تحقق می‌پذیرند. ولازمه دستیابی به اهداف مورد نظر برخورداری از مدیریت مشارکت جویانه در سطوح مختلف آموزش وپرورش، اتخاذ سیاست‌های مدبرانه در سازماندهی ونظارت مستمر بر برنامه‌ها واهتمام عملی در تقویت، توسعه وگسترش شوراهای دانش آموزی مدارس می‌باشد.

بیوگرافی:

اینجانب ………..، دارای مدرک …………….، سابقه …….. سال خدمت در ارگان مقدس آموزش وپرورش را دارم که 22 سال آن را در سمت مدیر بوده‌ام. در سال تحصیلی ….. نیز با عنوان مدیر آموزشگاه ………….. واقع در شهرستان ………………….. مشغول به کار بودم.

اهداف پژوهش:

1- بررسی نقش عوامل فردی تأثیر گذار بر مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی (انگیزه، علایق ووضعیت تحصیلی دانش آموزان).

2- بررسی نقش زمینه خانوادگی دانش آموزان در مشارکت آن‌ها (سطح سواد والدین، سطح درآمد وپیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان).

3- مقایسه عوامل فردی وزمینه خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان دراداره امور مدرسه

متدولوژی تحقیق:

این تحقیق به شیوهٔ کیفی انجام گردیده است. در این دسته از تحقیقات، ضمن تنظیم مصاحبهٔ ساختارمند، پژوهشگر با ذهنیت خود به تحقیق شکل می‌دهد وسعی در درک افراد مورد تحقیق دارد وبه دنیای آن‌ها وارد می‌شود ودربسیاری موارد خود را به جای آن‌ها قرار می‌دهد (مارشال و رأس من، 1377). با انتخاب روش تحقیق کیفی در این مطالعه، فرصت مشاهده جزئیات و مستند سازی پدیده مورد مطالعه ایجاد شد. مزیت داده‌های جمع آوری شده از این طریق نسبت به نظرخواهی‌های انجام شده در قالب پرسشنامه‌های مقیاسی، براین است که امکان آشنایی با فرایندهای رسیدن به یک پاسخ را برای پژوهشگر ایجاد می‌کند (همان منبع). لذا بینش وبصیرت پژوهشگر در این دسته از تحقیقات منجر به شرح وبسط سیستم پیچیدهٔ اجتماعی می‌گردد.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

 نمونه معرف از مدارس مقطع راهنمایی شهرستان می‌باشد. روند انتخاب به این شکل بود که درجریان جلسه انجمن اولیاء ومربیان، با مدیران مدارس مذکور صحبت گردید و از آن‌ها خواسته شد که در جریان برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در فرایند تحقیق مشارکت نمایند. دعوت از مدیران برای مشارکت در مطالعه با استقبال گرم آن‌ها مواجه گشت. لذا با مدیران مدارس نمونه و دو گروه از دانش آموزان (داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی و افراد شرکت کننده در انتخابات)، مصاحبه‌های ساختاری هدفمندی انجام شد و یک هفته بعد از انتخابات نیز مصاحبه‌هایی با منتخبین شوراهای دانش آموزی مدارس مذکورصورت گرفت. درنهایت مدیریت از 6 مدرسه راهنمایی دخترانه وپسرانه غیرانتفاعی، شاهد و دولتی، تعداد 48 نفر از اعضای عضو وغیر عضو انتخاب گردیدند. از این 48 نفر، 36 نفر، اعضای اصلی شورا بودند (منتخبین شورای دانش آموزی) و 12 نفر از داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی مورد مصاحبه قرار گرفتند و پاسخ‌های تأمل برانگیز ومستدل بررسی وتجزیه و تحلیل گردید.

روش تجزیه وتحلیل داده‌ها:

برای تجزیه وتحلیل داده‌ها، ابتدا پاسخ‌های داده شده به هر سؤال جداگانه نوشته شدند، سپس طبق توصیه استراوس وکوربین[5][8]، زمینه‌های ظاهرشده در هردسته از پاسخ‌ها، شناسایی گشتند، آنگاه باجمع بندی آن زمینه‌ها، موارد زیر مشخص شدند:

الف) نقش عوامل فردی تاثیرگذاربرمشارکت دانش آموزان دراداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی (انگیزه، علایق ووضعیت تحصیلی دانش آموزان).

ب) نقش زمینه خانوادگی دانش آموزان درمشارکت آن‌ها دراداره امور مدرسه (سطح سواد والدین، سطح درآمد وپیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان).

ج) مقایسه عوامل فردی وزمینه خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان دراداره امور مدرسه در بین مدارس عادی (دولتی)، غیرانتفاعی وشاهد دختران وپسران دوره راهنمایی.

ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی:

            یونیسف، مشارکت کودکان در مورد موضوعهای مربوط به آن‌ها از سالهای نخست زندگی رافرصتی می‌داند که آنان را از هرج ومرج طلبی، آسیب پذیری وسلطه پذیری مصون نگه می‌دارد ومی تواند نسلی از جوانان را که راجع به حقوق خود ودیگران احساس احترام و دلمشغولی بیشتری می‌کنند تربیت کند. همچنین یونیسف در گزارش خود می‌افزاید که در راندن کودکان به کنار، خطر سقوط جدی وجود دارد وقتی کودکان راازفرایند تصمیم گیری خارج کنید وفرصت های لازم برای مداخله سازنده آنان را در موضوعات مؤثر بر زندگیشان فراهم نسازید، کودکان فاقد توانایی ومهارتهای حیاتی در رشد ونمو خود در بزرگسالی می‌شوند (کامکار، 1382).

تشکیل شورای دانش آموزی مدارس راهنمایی، بستری مناسب برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای دانش آموزان است. برخی عوامل انگیزشی موجود برای همکاری ومشارکت دانش آموزان در شورای دانش آموزی به شرح زیر است:

1-  انگیزه کمک به همکلاسی وبرآوردن نیازهای مربوط به خود شکوفایی فرد (باید توجه داشت که فعالیت معلمان ومشاوران مدرسه در روزهای پیش از برگزاری انتخابات شورا در ایجاد چنین نیازی در دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد).

2-  جذابیت‌های موجود در کارهای عملی. بعنوان نمونه، اینکه پسران لباس فرم بپوشند وبا ابزار سروکار داشته باشند از جذابیت بسیار بالایی برای آنان برخوردار است.

3-  وجود فضایی نو ومتفاوت با محیط زندگی برای دانش آموزان. اینکه دانش آموزان در محیطی جدید وفارغ از بعضی قوانین به فعالیتی سازنده می‌پردازند.

4-  وجود فضایی صمیمی ونشاط آور در شورای دانش آموزی. محیط فعال وسازنده به دانش آموزان فرصت می‌دهد که در کنار یکدیگر حول محور کار وتلاش، صمیمیت‌ها وروابط دوستانه ای را شکل دهندوعمق بخشند. مسئولان برگزاری شورا نیز باایجاد فضایی نشاط آور وبا طراحی برنامه‌های مختلف علمی، ورزشی، هنری وفرهنگی به نوبه خود بر جذابیت‌های شورا می‌افزایند (فرهمندیان وهمکاران، 1383).

 
فهرست مطالب
 
چکیده: 3
مقدمه: 4
بیوگرافی: 5
اهداف پژوهش: 6
متدولوژی تحقیق: 6
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 6
روش تجزیه وتحلیل داده ها: 7
ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی: 8
بررسی پیشینه 9
اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی: 12
رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 41
هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 61
ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 16
کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 21
مسئولیت پذیری اجتماعی 21
مسئولیت های مدنی 21
2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان 22
پیشنهادها 31
منابع: 33
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق نقش مشارکتی دانش اموزان در شورای مدرسه    دانلود پروژه اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان    دانلود پروژه اقدام پژوهی شورای دانش آموزی    مقاله نقش مشارکتی دانش اموزان در شورای مدرسه    نقش دانش اموزان در شورای مدرسه    پروژه اقدام پژوهی شورای مدرسه  شورای مدرسه  شوراي مدرسه  شورای مدرسه چیست  شورای مدرسه تبلیغات  شورای مدرسه شعار  صورتجلسه شورای مدرسه  وظایف شورای مدرسه  اعضای شورای مدرسه  صورتجلسات شورای مدرسه  شورای دانش آموزی مدرسه  متن تبلیغات شورای مدرسه  شعار تبلیغاتی شورای مدرسه  شورا مدرسه چیست  وظایف شورای مدرسه چیست  کار شورای مدرسه چیست  تبلیغات شورای مدرسه ابتدایی  تبلیغات شورای مدرسه ای  تبلیغاتی شورای مدرسه  شعارهای شورای مدرسه  شعارتبلیغاتی شورای مدرسه  شعاربرای شورای مدرسه  شعارانتخابات شورای مدرسه  شعارکاندیدای شورای مدرسه  صورتجلسه شورای مدرسه راهنمایی  صورتجلسه شورای مدرسه مهرماه  صورتجلسه شورای مدرسه بهمن ماه  صورتجلسه شورای مدرسه آبان ماه  صورتجلسه شورای مدرسه هنرستان  صورتجلسه شورای مدرسه متوسطه دوم  صورتجلسه شورای مدرسه آبان  صورتجلسه شورای مدرسه آذر ماه  صورتجلسه شورای مدرسه دی ماه  وظایف شورای مدرسه ابتدایی  وظایف شورای مدرسه راهنمایی  وظايف شوراي مدرسه  وظایف شورا مدرسه  وظایف شورای مدارس ابتدایی  شرح وظایف شورای مدرسه  وظایف رئیس شورای مدرسه  وظایف شورای مالی مدرسه  اعضای شورای مدرسه چه کسانی هستند  اعضا شورای مدرسه  اعضای شورای مالی مدرسه  اعضای شورا مدرسه  اعضای شورای مدارس  ترکیب اعضای شورای مدرسه  اعضای شورای تربیتی مدرسه  اعضای شورای بهداشتی مدرسه  وظایف اعضای شورای مدرسه  صورتجلسات شورای مدرسه ابتدایی  صورتجلسه شورای مدرسه ابتدایی  صورتجلسه شوراي مدرسه  صورتجلسه شورای مدرسه دبیرستان  صورتجلسات شورای بهداشتی مدرسه  نمونه صورتجلسه شورای مدرسه  فرم صورتجلسه شورای مدرسه  صورتجلسه شورای مالی مدرسه  شورای دانش آموزی مدرسه شهید مطهری  شورای دانش آموزی مدارس  شورای دانش آموزی مدارس ابتدایی  شوراي دانش آموزي مدارس  شوراهای دانش آموزی مدارس  شورای دانش آموزی دبستان  تبليغات شوراي دانش آموزي مدرسه  وظايف شوراي دانش آموزي مدرسه  اهداف شورای دانش اموزی مدرسه  مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه  مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه  بهره گیری از مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه  ضرورت مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه  مشارکت دانش آموزان در مدرسه  مشاركت دانش آموزان در مدرسه  نحوه مشارکت دانش آموزان در مدارس  مشارکت دانش آموزان در مدارس  توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه  راههای مشارکت دانش آموزان در مدرسه  مشارکت دانش آموزان در شورای مدرسه  مشارکت دانش آموزان در تدریس  مشارکت دانش آموزان  مشارکت دانش آموزان در کلاس  مشارکت دانش آموزان در امر تدریس  مشارکت دانش آموزان در نظافت مدرسه  مشارکت دانش آموزان در بهداشت مدرسه  مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه  مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس  مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه  راههای مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه  راههای ارتقای مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه و کلاس  راههای ارتقای مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه  مشارکت دانش آموزان در کلاس درس  مشارکت دانش آموزان در اداره کلاس  مشارکت ورزشی دانش آموزان در مدارس  اداره مدرسه توسط دانش آموزان  اداره یک روز مدرسه توسط دانش آموزان  مسئولیت پذیری دانش آموزان  مسئولیت پذیری دانش آموزان ابتدایی  مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدرسه  مسئولیت پذیری دانش آموزان Pdf  پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان  بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان  پرسشنامه سنجش مسئولیت پذیری دانش آموزان  مسولیت پذیری دانش آموزان  مسئولیت پذیری دانش آموز  مسئولیت پذیری در دانش آموزان  دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان  پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان  افزایش مسئولیت پذیری دانش آموزان  مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان  حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان  افزایش مسئولیت پذیری در دانش آموزان  تقویت مسئولیت پذیری در دانش آموزان  تقویت حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان  
محصولات مرتبط
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35991
دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات شناخت جریان سلفی تکفیری این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شناخت جریان سلفی تکفیری می باشد.دانلود نمونه شناخت جریان...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4175

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2098

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2763

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :917

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2303

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :940

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :951

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :800

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...