منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورشقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 62     کد محصول :5833      حجم فایل:73,03 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

فصل اول

مفهوم، اهداف و اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش

•           تربیت عملی است که از طریق آن، انسان کمال مطلوب را به دست می آورد و بدین طریق، تحت تربیت به سوی کمال سوق داده شده.  تربیت حاصل آموزش است.

•           به صورت ارائه یافته ها، انتقال دانستنی ها، سازماندهی تجربه ها و بکارگیری استعدادها که می خواهد انسان را به انسان خود یافته  تبدیل کند.

•           تربیت فرد از دامن مادر و محدوده خانواده آغاز می شود و در سازمان های تربیتی تداوم می یابد. آموزش و پرورش رسمی در تداوم این  جریان، انسان کارآمد برای بقای جامعه تربیت می کند.

مفهوم تربیت و ارتباط آن با تربیت بدنی

•           تربیت در مفهوم عام با تربیت بدنی در ارتباط است و به عبارتی از ترکیب تربیت ذهنی و جسمی، تربیت عمومی حاصل می شود. اگر در تربیت عمومی سعی بر آن است که انسان به کمال سوق داده شود، این هدف با به کار گذاشتن تربیت جسمی که لازمه تکوین شخصیت انسانیی است عملی نمی شود.

 

•           کودک اولین فعالیت خود را در قالب بازی بیان می کند. بازی ها موجب آمادگی جسمی و روحی او را فراهم می سازد، زیرا او با قرارگرفتن در مقابل مشکلات ناشی از بازی ، مکانیسم دفاعی را در مقابله با مشکلات بدست اورد. اراده او را قوی می کند . تحمل ورزشکار را در مقابلل نارسائی های روزگار تقویت می کند. بدین گونه تن آدمی به همراه روح او تواماً تربیت می شود . در نتیجه جسم قوی می شود و روح صیقل می یابد.

اساس اهداف تربیت بدنی در آموزش و پرورش

 

بعد الهی

 

•           تعلیم و تربیت در اسلام بعد الهی دارد و در یک جامعه اسلامی برنامه های رسمی آن ملزم به جامعه پوشانیدن در این بعد است . بنابراین لازم است که فعالیت های تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی با تاثر از فلسفه جامعه اسلامی ، دانش آموزان را به سمت توحید سوق دهد الگو قرارر گرفتن معلم تربیت بدنی به عنوان فردی مسلمان، در برخورد با دانش آموز و رعایت عدالت در بین آنها و توجیه فضایل انسان الهی در تحکیم این اصل موثر است.

 

2- بعد جسمانی

 

•           درس تربیت بدنی باید معطوف به سالم سازی تن به منظور یاری رساندن به روح سالم باشد. لذا برنامه های تربیت بدنی با توجه بر این بعد، باید دانش آموز را دارای جسمی توانا کند. در بعد جسمانی، ایجاد هم آهنگی بین اندامها، ایجاد چابکی در بدن، تقویت توانایی های جسمی ،، هم آهنگ ساختن اعصاب و عضلات،  کشف و رفع نقایص جسمانی، جلوگیری از ایجاد نقایص جسمانی و به طور کلی رعایت اعتدال در انجام

3- بعد فکری

•           رشد فکری در مسیر ایجاد حس تیزبینی ، پیش بینی، تحلیل مشکلات، خلاقیت و ایجاد قدرت تدبیر حرکت می کند . قرار دادن دانش آموز در موقعیت های خاص و واداشتن او به تشخیص موقعیت، سپس هدایت او در توجیه موقعیت و قضاوت و نتیجه گیری براساس اطلاعات و معلوماتت اکتسابی پیشین جزو محتوای این بعد قرار دارد.

 

•           این بعد به طور بنیادی با پیاده کردن دو نوع برنامه نظری و عملی میسر می شود، که در نوع اول توجیه قوانین و مقررات ورزشی ، فلسفه بازی، فلسفه گروه و تحکیم گروه است و در نوع دوم بکارگیری قوانین و مقررات در عمل و درگیر ساختن دانش آموز با مشکلات عملی در قالب بازی وو مشارکت در جمع قرار می گیرد.

 

4- بعد مهارتی

 

•           این بعد متوجه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اعصاب و عضلات مربوط به آن است. بعد مهارتی در اساس با رشته های مختلف ورزشی که هر یک در خود هدف کلی خاص تربیتی و اهداف تربیت جسمانی را جای داده است مرتبط است که از طریق ایجاد حرکت به صورتت مهارتهای انتقالی همچون، انواع راه رفتن ها و دویدن ها و مهارتهای غیر انتقالی می باشد.

5- بعد عاطفی

•           این قسمت به طور بنیادی بر کنترل احساسات و اموزش نحوه بیان احساس و عواطف توجه دارد. کنترل احساسات موجب می شود فرد بیاموزد که در بیان احساس خویش موجبات رنجش دیگران را فراهم ننماید.عواطفی را بیان کند که منطبق با هنجارهای اجتماعی است. در اینن مقوله هدایت دانش آموز در مسیر تفهیم و گسترش ارزشهای فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش

 

•           حرکت که شالوده تربیت جسمانی است به طرق مختلف برای اعضالی بدن به قالب بازی و رشته های مختلف ورزشی به وجود می آید. از طریق حرکت که زیر بنای تربیت بدنی می باشد می توان در ایجاد هماهنگی بین جسم و روح تلاش کرد . بنابراین اصل اساسی در تربیت بدنیی رسیدن به کمال از طریق هماهنگی جسم و روح است.

 

•           در صورتی که برنامه های تربیت بدنی در مدارس با توجه به شرایط سنی دانش آموز از نظر جسمی و عقلی تنظیم شود. با پیروی از  اصولی خاص ؛ حرکات ، بازی ها و رشته های ورزشی را منطقی می سازد.

•           در تدریس درس تربیت بدنی اصول ذیل باید مورد توجه قرار گیرد :

•           در تدوین برنامه و پیاده کردن آن ، فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گیرد.

•           2- آموزش حرکات و مهارت ها از ساده شروع و به مشکل ختم شود.

•           3- وسیله و نوع مهارت ، با استعداد جسمانی ، عقلانی و سنی دانش آموز هماهنگی داشته باشد.

•           4- مقدار انرژی لازم که بدن برای انجام یک مهارت لازم دارد با ملاحظات قبلی مورد توجه قرار گیرد.

•           5- پرورش عمومی اعضای بدن مورد توجه قرار گیرد نه تقویت یک عضو.

•           6- زمان پرداختن به عملیات و مهارتها مناسب باشد.

•           7- حرکات و عملیات ، عضلات را در یک وضعیت انقباض و انبساط طولانی قرار ندهد.

اهداف عمومی تربیت بدنی در آموزش و پرورش

•           در هر حرکت سالم سازی جسم با توجه بر فطرت سالم انسانی دنبال شود.

•           2- ایجاد روحیه ی قوی ، بشاش و سالم در نسل حال و آینده در مسیر ایثار ، جوانمردی ، مروت ، مساعدت ، درستکاری و تقویت حس  مسئولیت

یادگیری حرکتی
مشارکت قوای جسمانی در امر یادگیری و تاثیرگذاری آن بر قوای ذهنی، به وسیله قعایت های تربیت بدنی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مربیان امور تربیتی و روانشناسی قرار گرفته است. از معروف ترین این پژوهشگران کفارت هارتمن، جین آیرز، را می توان نام برد که در بسیاری از پژوهش ها و بررسی های خود، حرکت و فعالیت را اساس  یادگیری و رشد قوای ذهنی، قرار داده اند. این پژوهش گران تفکیک ناپذیری قوای ذهنی وو جسمی را در به اجرا گذاشتن هر گونه الگوی حرکتی، آن هم در مراحل اولیه آموزش، به عنوان یک اصل اساسی مورد اهمیت قرار می دهند. هرر چه یادگیری با حرکتها و تمرینهای متناسب توام باشد، تاثیر قوای ذهنی کمتر و تاثیر حرکت در تغییرات کمی و کیفی الگوی حرکتی بیشتر و زمان پایداری آنها طولانی تر خواهد بود.

فهرست
 
مقدمه................................................................................................................................1
مفهومو تربیت و ارتباط آنها با تربیت بدنی......................................................................2-4
اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش............................................................5-6
یادگیری حرکتی...........................................................................................................7-9
بلوغ زودرس.............................................................................................................10-16
اصل ویژگی تمرین..........................................................................................................20
اصل تفاوت های فردی....................................................................................................21
فلات در یادگیری حرکتی................................................................................................22
اصل اختصاصی بودن تمرینات...................................................................................23-24
جنبه شغلی تدریس خوب...........................................................................................25-29
تعاریف برنامه ریزی...................................................................................................30-31
اصل برنامه ریزی روزانه.............................................................................................33-40
مدیریت برنامه ریزی.................................................................................................41-60
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تجربیات آموزشی دبیر تربیت بدنی    تجربیات آموزشی معلمان تربیت بدنی    تجربیات دبیران تربیت بدنی    تجربیات شغلی دبیر تربیت بدنی    تجربیات کارشناس تربیت بدنی اموزش و پرورش    تجربیات کاری دبیر تربیت بدنی    تجربیات مدون دبیر تربیت بدنی    تجربیات مدون درس تربیت بدنی    تجربیات مدون یک معلم تربیت بدنی    تجربیات معلم تربیت بدنی    تجربیات یک معلم تربیت بدنی    تربیت بدنی در مدارس    تربیت بدنی در مدارس ابتدایی    تربیت بدنی در مدارس ایران    شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی    شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش    شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی دانشگاه   تجربیات دبیر تربیت بدنی  تجربه دبیر ورزش  تجربیات دبیر ورزش راهنمایی  تجربیات دبیر ورزش ابتدایی  تجربیات دبیر ورزش دبیرستان  تجربیات معلم ورزش راهنمایی  تجربیات مربی ورزش راهنمایی  تجربیات مربی ورزش  تجربیات دبیر ورزش برای رتبه عالی و خبره  X تجربیات مربی ورزش برای رتبه عالی و خبره  تجربیات مدون دبیر ورزش  تحقیق ارتقای شغلی دبیر ورزش  تحقیق ارتقای شغلی معلم ورزش  تحقیق ارتقای شغلی مربی ورزش  تجربیات ارتقای شغلی ارشد به خبره دبیر ورزش  تجربیات ارتقای شغلی مربی ورزش ابتدایی  تحقیق ارتقای شغلی معلم ورزش ابتدایی  تحقیق ارتقای شغلی دبیر ورزش متوسطه  تحقیق ارتقای شغلی دبیر ورزش دبیرستان  مستندات ارتقای شغلی دبیر ورزش    تجربیات مدون ورزشی  تجربیات مدون معلم ورزش  تجربیات مدون یک معلم ورزش  تجربیات مدون دبیر ورزش  تجربیات مدون دبیران ورزش  دانلود تجربیات مدون ورزش  تجربیات مدون تربیت بدنی  تجربیات مدون دبیر تربیت بدنی  تجربیات مدون درس تربیت بدنی  تجربیات مدون یک معلم تربیت بدنی  تجربیات مدون معلم تربیت بدنی  تجربیات مدون دبیران تربیت بدنی  تجربیات مدون رشته تربیت بدنی  تجربیات مدون آموزشی تربیت بدنی  تجربیات مدون آموزگار تربیت بدنی  تجربیات مدون یک دبیر تربیت بدنی  دانلود تجربیات مدون دبیر تربیت بدنی  تجربیات مدون شده دبیران تربیت بدنی  تدریس تربیت بدنی در مدارس  تدریس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی  آموزش تربیت بدنی در مدارس  آموزش تربیت بدنی در مدارس ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس+ppt  مراحل تدریس تربیت بدنی در مدارس  کتاب روش تدریس تربیت بدنی در مدارس  روش آموزش تربیت بدنی در مدارس  تدریس تربیت بدنی  تدریس تربیت بدنی ابتدایی  تدریس تربیت بدنی عمومی  تدریس تربیت بدنی اول دبستان  روش تدریس تربیت بدنی  روش تدریس تربیت بدنی ابتدایی  آموزش تربیت بدنی ابتدایی  راهنمای تدریس تربیت بدنی ابتدایی  الگوی برتر تدریس تربیت بدنی ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی در ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی اول ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی ششم ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی سوم ابتدایی  نحوه تدریس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی  روش تدریس درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی عمومی  روش تدریس تربیت بدنی دوم ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس+pdf  روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی  روش تدریس تربیت بدنی در دوره ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی محسن شفیعی  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس شعبانی بهار  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس متوسطه  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی  روش تدریس تربیت بدنی در مدارس انگلیس  روش تدریس تربیت بدنی دوره ابتدایی  روش تدریس تربیت بدنی مقطع ابتدایی  
محصولات مرتبط
دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:35986
پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟. نام فایل پیش رو پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .می باشد.دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟   دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟ پرسش مهر رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با بیان اینکه مدرسه جایگاه علم ,...
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35985
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه کامل و آماده پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسهو  بسیار دقیق و  در 18  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه تمامی نکات مربوط  بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می...
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35984
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل دانلود بهترین پاسخ پرسش مهر ۹۸-۹۷ نمونه دانلود بهترین پاسخ پرسش مهر ۹۸-۹۷ جواب نوزدهمین پرسش مهر رئیس جمهور در سال ۹۷ قسمتی از متن مقاله جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است همانگونه که واقفیم هر ساله در اوایل سال تحصیلی رئیس‌جمهور محترم...
لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

قیمت: ريال کد فایل:35983
نمونه سوالات ضمن خدمت گروه دبیران فایل با دقت کامل و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین می کند.لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت  لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت قسمت اول برای دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت بر روی عنوان آن کلیک فرمایید:   نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی کیفی توصیفی   نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی تربیتی دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3480

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1535

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2209

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :611

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1849

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :672

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :412

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :507

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...