منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

آشنايي با ISO10017قیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 22     کد محصول :7567      حجم فایل:34,69 KB      نوع فایل :rarپيشگفتار

ISO (سازمان جهاني استاندارد سازي) مجمعي جهاني از موسسات استاندارد ملي است. كار تهيه استانداردهاي     بين المللي به طور معمول توسط كميته هاي فني انجام مي شود .

هر سازمان عضو, علاقمند به يكي از موضوعاتي است كه براي أن گروه كاري فني اي تشكيل گرديده و قوانين أن موضوع در اين گروه ارائه مي شود.

سازمانهاي بين المللي دولتي و غير دولتي با ISO ارتباط داشته و همكاري مي كنند . ISO در ارتباط با كليه موضوعات مطرح در حيطه الكترو تكنيك با كميسيون بين المللي الكترو تكنيك (IEC) به طور نزديك همكار ي مي كند . استاندارهاي بين المللي در تطابق با قوانين  مطرح شده در راهنمايي هاي ISO/IEC  ,بخش دو أماده مي شوند . وظيفه عمده كميته هاي فني تهيه استانداردهاي بين المللي است . پيش نويس استاندارد هاي بين المللي پس از گردش در ميان اعضا جهت راي گيري ,توسط كميته فني پذيرفته مي شوند . انتشار پيش نويس به عنوان يك استاندارد بين المللي نيازمند به تاييد 75% أراي سازمان هاي عضو دارد .

در شرايط استثنايي زمانيكه يك كميته فني داده را از يك نوع مختلف از آنچه كه بصورت نرمال منتشر شده شبيه يك استاندارد بين المللي (براي مثال ......) گردآوري ميكند. ممكن است با اكثريت آرا اعضا شركت كننده اش انتشار يك گزارش فني تصميم گيري شود .يك گزارش فني تماما آموزنده است و تا داده فراهم شده معتبر و يا مفيد نباشند.بازنگري نمي شود.

برخي از عناصر اين سند ممكن است در معرض حقوق محفوظ باشند.ISO نبايستي براي تعيين يك يا همه حقوق محفوظ. مسئول باشد.

ISO/TR10017 با پشتيباني ISO/TC176” مديريت كيفيت و تضمين كيفيت”زيركميته sc3 تكنولوژيهاي پشتيبان تهيه گرديده است.

اين ويرايش دوم ,اولين ويرايش راISO/TR10017:1999كنسل نموده و براساس ISO9001:2000 تعويض مي كند. اين گزارش فني ممكن است با ويرايش هاي بعدي ISO9001:2000 به روز شود .

نظريه و تفسير محتويات گزارشهاي فني ممكن است به دبيرخانه مركزي ISO براي در نظر گرفتن در تجديد نظرهاي بعدي فرستاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

هدف اين گزارش فني كمك به سازماندهي در تشخيص فنون أماري مي باشد كه مي توانند در توسعه ,تحقق بخشيدن ,نگهداري وپيشرفت نظام مديريت دربر أورده سازي الزامات ISO9001:2000 مفيد باشد .

در اين مضمون ,فايده اين فنون أماري ناشي از ناپايداري است كه ممكن است عملا در نحوه رفتار همه اهداف ,حتي در شرايط پايداري كنوني نيز مشاهده شود .

چنين ناپايداري هايي مي توانند در ويژگي هاي تعيين كننده محصولات وفرأيند ها مشاهده شوند و همچنين مي توانند تغييرات متنوع اي در چرخه عمر محصولات ايجاد كنند ,از بازاريابي گرفته تا خدمات فروش و عرضه نهايي .

فنون أماري حتي با ميزان نسبتا محدودي از اطلاعات مي تواند  به اندازه گيري ,تشريح و تفسير وأناليز الگوهايي مثل ناپايداري كمك كنند . تجزيه أماري چنين اطلاعاتي ممكن است تفهيم بهتري از ماهيت دلايل و حدود ناپايداري ارائه كنند . اين امر مي تواند به حل يا حتي جلوگيري از مشكلاتي كه نتيجه همين نا پايداري ها هستند كمك كند .

بنابراين فنون أماري باعث استفاده بهينه از اطلاعات قابل دسترسي هستند كه در امر تصميم گيري مهم مي باشند و در نتيجه به بهبود كيفيت محصولات وفرأيند ها براي رسيدن به رضايت مشتري كمك ميكند. اين فنون أماري در طيف وسيعي از فعاليت ها از قبيل بازاريابي ,طراحي ,توسعه ,توليد ,تحقيق ,نصب و خدمات امكان پذير هستند .

هدف اين گزارش فني راهنمايي و كمك به سازماندهي در توجه و انتخاب فنون أماري مناسب براي نيازهاي سازمان مي باشد. مقياس هاي تشخيص نيازها براي فنون أماري و تناسب اين فنون انتخابي به عنوان امتياز ويژه سازمان باقي خواهد ماند . فنون أماري كه در اين گزارش فني تشريح شده در ساير استاندارد ها از خانواده ISO9001:2000 به ويژه نسخه 2000 امكان پذير مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“بسمه تعالي”

راهنماي فنون آماري براي ISO9001:2000

1- دامنه كاربرد :

اين گزارش فني راهنمايي براي انتخاب فنون أماري مناسب كه ممكن است توسط يك سازمان در توسعه ,اجرا ,نگهداري و بهبود يك سيستم مديريت كيفيت در تطابق با ISO9001 مفيد باشد را فراهم ميكند . اين امر به وسيله امتحان الزامات ISO9001 كه به صورت داده هاي كمي وارد مي شوند. انجام مي شود.                     سپس شناخته مي شوند و تشريح مي كنند فنون أماري را كه كار مي توانند مفيد باشد زمانيكه شبيه داده پاسخگو باشند.

ليست فنون آماري ذكر شده در اين گزارش فني نه جامع است و نه كامل و مانعي براي كاربرد فنون ديگري كه فرضا براي سازمان مفيد  مي باشد (أماري يا غير أماري ).ايجاد نمي كند .

وانگهي اين گزارش فني قصد ندارد هر فنون أماري را كه مفيد است .تعيين كند اينها كوشش و توصيه ايست براي چگونگي اجراي فنون أماري اين گزارش فني اهداف قراردادي ,تنظيمي ,يا تصديق و ثبت را شامل نمي شود .يعني ممكن نيست كه به صورت يك چك ليست اجباري براي قبول الزامات  ISO900 به كار رود. توجيهي است براي الزامات فنون أماري كه كاربرد أنها به بهبود سيستم مديريت كيفيت كمك خواهند كرد .

ياد أوري 1 :فنون أماري و روش هاي أماري اغلب قابل تعويض هستند .

يادآوري 2 :مراجع در اين گزارش فني براي محصول قابل اعمال به عموم محصولات شامل گروه هاي خدمات ,نرم افزار ,سخت افزار و مواد فراهم أوري شده يا تركيبي از آنها در تطابق با تعريف محصول در ISO9001:2000 مي باشد .

2- استاندارد مرجع

استانداردهاي مرجع كه در پي مي أيند براي كاربرد اين استاندارد ضروري هستند براي مراجع تاريخ دار فقط ويرايش ذكر شده معتبر مي باشد براي مراجع غير تاريخ دار آخرين ويرايش اين مراجع معتبر است .(شامل هرگونه بهبود و اصلاح)

الزامات - سيستم مديريت كيفيت - ISO9001:2000

3- تشريح نيازهاي بالقوه براي فنون آماري

نياز به داده هاي كمي كه با اجراي بند ها وزير بندهاي ISO9001:2000 ارتباط دارند در جدول يك معين شده اند.

ليست حاضر به مقادير كمي بدين گونه كه تعيين شده است نياز دارد . يك يا چند تكنيك آماري كه مي تواند فوائد بالقوه اي براي سازمان داشته باشد زماني كه به طرز مناسبي شبيه يك داده فراهم شود .

ياد أوري :تكنيك هاي آماري به طرز مفيدي مي توانند داده هاي كمي را پاسخگو باشند . اگر هر داده اي بتواند به مقادير كمي تبديل شود .

هرجا كه داده هاي كمي نياز نيست به سهولت مي توان به يك بند يا زير بند ISO9001:2000 و نه تكنيك هاي أماري تعريف شده مرتبط كرد .

تكنيك هاي أماري ذكر شده در اين گزارش فني به آنهايي كه شناخته شده اند محدود نمي شود . همچنين به طور نسبي كاربرد هاي آسان اين فنون أماري در اينجا تعريف شده است. هر تكنيك آماري ياد أوري شده در زير در بند 4 به طرز مناسبي تشريح مي شود . براي مشاركت سازمان در ارزيابي ارتباط و ارزش فنون آماري مذكور و كمك به سازمان در تعيين يا رد آنهايي كه بايد در زمينه اي معين به كار روند. • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: استاندارد ISO    استاندارد آئین کار مدیریت امنیت اطلاعات    استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون    استاندارد ارزشگذاری برند    استاندارد ارزیابی انطباق-بیطرفی-اصول و الزامات    استاندارد ایزو    استاندارد ایزو (ISO)    استاندارد ایمنی زنجیره مواد غذایی    استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی    استاندارد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان    استاندارد ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان    استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت پروژه ها    استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی    استاندارد سیستم مدیریت کیفیت    استاندارد سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات    استاندارد صنایع خودرو    استاندارد مدیریت انرژی    استاندارد مدیریت رویداد امنیت اطلاعات    استاندارد مدیریت موثر آموزش    استاندارد ملی ایران    استاندارد مهندسی    بهبود عملکرد    تکنیک های ارزیابی ریسک    تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت    دانلود ISO    دانلود استاندارد (ISO)    دانلود استاندارد ایزو (ISO)    دانلود ایزو    دانلود ایزو ISO    دانلود متن استاندارد ایزو (ISO)    سیستم مدیریت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی    سیستم مدیریت ریسک    سیستم مدیریت فراگیر    سیستم مدیریت کیفیت    متن آموزشی آشنایی با نظام آراستگی    متن استاندارد ایزو (ISO)    متن استاندارد غذای حلال    مدیریت ریسک  سيستم مديريت كيفيت  سيستم مديريت كيفيت Iso  سيستم مديريت كيفيت چيست؟  سيستم مديريت كيفيت بيمه سلامت  سیستم مدیریت کیفیت چیست  سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001  سیستم مدیریت کیفیت ایزو  سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه  سیستم مدیریت کیفیت+ppt  سیستم مدیریت کیفیت Iso 9000  سیستم های مدیریت کیفیت Iso 9001  نمونه سوالات سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001  سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱  سیستم مدیریت کیفیت بیمه سلامت  سیستم های مدیریت کیفیت چیست؟  سیستم مدیریت کیفیت+ایزو 9000  سیستم مدیریت کیفیت Iso  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4394

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2283

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2921

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :993

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2460

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1004

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1031

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :884

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...