منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره -> پروژه و کارآموزی

تحقیق کامل مدیریت کار عملی در سازمانهاقیمت: ۷۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 83     کد محصول :775      حجم فایل:123,77 KB      نوع فایل :rarتحقیق کامل مدیریت کارعملی در سازمانها

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

 

فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه
سازماندهی مستلزم آنست که منابع یعنی افراد، سرمایه ها و تجهیزات به مؤثرترین شیوه برای حصول اهداف فراهم گردد، بنابراین دیدگاه سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. برخی از صاحبنظران نیز سازماندهی را تقسیم کار و طبقه بندی وظایف دانسته اند. سازمان نظم و ترتیبی نسبتاً ثابت و همیشگی است که یک مؤسسه در چارچوب آن به فعالیت می پردازد. در واقع ساختاری است که واحد اجرایی برنامه به خود می دهد تا در آن بتواند وظایف متعدد و متفاوت خود را در راه نیل به هدف یا اهداف تعیین شده تفکیک و ضمن تجزیة آن به جزئی ترین حد معقول یعنی تقسیم کار برحسب تخصص لازم بین افراد و گروهها بپردازد تا با ساده کردن و آسان ساختن وظایف ضمن سرعت بخشیدن به فعالیتها، از مسائل و مشکلات و علی الخصوص خستگی روحی و جسمی کارکنان بکاهد و با ایجاد پیوندی منطقی از راه سلسله مراتب با غیر از آن و هماهنگی بین گروههای متخصص روابط کاری و روش انجام دادن وظایف را تا حد ممکن مشخص نماید و نهایتاً مکان هر فعالیت را مشخص سازد. هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد، خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد. بازسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود.
هر انسان مدیر یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است. بنابراین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیرا آنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزادسازی ذهن از پیش فرض ها و الگوهای زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.
برای موفق و مؤثر بودن توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است. مدیر مؤثر نیاز به توانایی های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مسائل دارد. یک مدیر موفق، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق، ارتقاء و ...) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد. یکی دیگر از عوال موفقیت، رویدادهای پیش بینی نشده و امدادهای غیبی است؛ زیرا همیشه توانایی های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می آورد. بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر براساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد.
تعریف مدیریت
مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام آموزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعاً باید گفت؛ که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت. در واقع بخشی را که با آموزشی فرا گرفته می شود علم مدیریت است. و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود، هنر مدیریت می نامند. 
«به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»
تعریف کارورزی
این عمل به معنی فراگیری تخصصها، مهارتها و نیز به دست آوردن شناخت و آگاهی از طریق عمل است که فرد را برای پذیرش شغل جدید و یا انجام دادن وظایف مختلف در مقطع زمانی خاص، که از پیش تعیین شده است، آماده و تجهیز می کند. به عبارت دیگر، مهارت آموزی فعالتیی است که سازمانها برای تغییر رفتار یا ایجاد کردن رفتار و مهارت جدید در افراد از طریق فرآیند یادگیری با هدف افزایش اثربخشی و کارایی انجام می دهند.
تعاریف سازمان
سازمان عبارتست از مجموعه ای از نیروهای انسانی و سرمایه های مادی برای یک برنامه که به جهت تولید در یک محل استقرار می یابند. سازمان عبارتست از فرآیندهای ترکیب یافته ای که در آن افراد انسان با یکدیگر سلوک و رفتار متقابلی برای نیل با اهداف خود بروز می دهند. سازمان عبارتست از فرآیندهای متشکلی که براساس آن کلیه اعضا برای نیل به اهداف عینی و واقعی گروه به همکاری یکدیگر آیند.
سازمان عبارتست از شکل و ساختمان هر گروه متشکل که برای نیل به یک هدف مشترک فعالیت می کند.
سازمان عبارتست از سیستم آگاهانه هماهنگ شده فعالیتها یا نیروهای یک گروه متشکل از دو یا چند نفر.
سازمان عامل نظارت است.
پس میتوان گفت که سازمان یعنی ترتیب قسمتها در کنار هم به طوری که جمعاً بتوانند چون یک واحد عمل کنند. در کلیه تعاریفی که از سازمان به عمل آمده عواملی چون هدف و رسیدن به آن، تشکل گروهی، هماهنگ بودن آنها، وجود یک سیستم نظارتی، تشکل و نظم مشترک است.
انواع مختلف سازمانها
سازمان رسمی و غیررسمی: سازمان رسمی را مسئولین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود. ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی می کند، عمل نمی کند؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان غیررسمی به طور طبیعی در چارچوب آن پدیدار می گردد؛ سازمان غیررسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل، تحکیم یا گسترش می دهد. مقدمه اینجانب زینب حلمی در تاریخ 15/8/89 روز شنبه ساعت 8 صبح در واحد کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حضور داشتم. ثبت مشاهدات بعد از در زدن به داخل اتاق وارد شدم، اتاق خیلی کوچک بود و دو واحد در آنجا مشغول کار بودند. بعد از معرفی خود به مسئول واحد مربوطه روی صندلی نشستم. روز خلوتی بود و مراجعی نداشتند و از من سؤالاتی در مورد علت حضورم پرسیدند و به کار خود مشغول شدند. نقد و بررسی نحوه ی برخورد عادی بود ولی زیاد تمایل به حضور من در آنجا نداشتند و دوست نداشتند از کارشان سر در بیاورم، به خاطر همین زیاد حرف نزدند و فقط در فکر نوشتن بودند. به نظر من این نحوه ی برخورد که آنقدر بی تفاوت بودند، درست نبود. با این برخورد میتوان نتیجه گرفت با مراجعان خود هم سرد برخورد می کنند و به آنها پاسخ دقیق نمی دهند. و یک نوع کسالت از کار در چهره ی آنها مشاهده می شد. باید با شاد کردن فضا و تنوع در اتاق کار با رنگهای متنوع یا دکراسیون جدید این دلزدگی از کار را از کارمندان دور کرد. شرح وظایف - سعی در اشاعه و ترویج ارزش ها و رفتارهای منطبق با موازین اسلامی در سطح مدیریت/ اداره - همکاری لازم جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه شغل مربوطه - همکاری لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از وزارت آموزش و پرورش و سازمان متبوع - همکاری با سایر کارکنان اداری به منظور اطلاع از پیشرفت برنامه های آموزشی و پرورشی و تهیه گزارش های لازم در این زمینه - همکاری در امر برنامه ریزی و تدوین معیارها و شاخص های علمی و منطقی واحدهای مربوطه به منظور ارزیابی از عملکرد آنها و ارائه نتایج به مسئول مافوق - تلاش برای اجرای دستورالعمل های ارزیابی از عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم و ارائه نتایج به مسئولین مافوق - نظارت بر کار کاردان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - همکاری لازم با گروههای بازرسی اعزامی از دفتر ارزیابی عملکرد و سازمان متبوع به منظور حسن انجام وظایف محول شده - بازرسی های دوره ای و موردی از واحدهای آموزشی پرورشی و اداری تابعه با هماهنگی مدیر/ رئیس اداره آموزش و پرورش و ارائه گزارش لازم به مسئولین - پیگیری لازم به منظور حسن اجرای شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف دفتر ارزیابی عملکرد وزارت و سازمان متبوع - بررسی و پاسخگویی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تابعه و تهیه گزارشهای لازم و ارائه به مسئول مافوق - بررسی و پاسخگویی به موقع به شکایات مراجعان حضور و جمع آوری اطلاعات لازم جهت ارائه به مسئولین مافوق - همکاری لازم جهت تهیه گزارش های ماهانه با توجه به وظایف محول شده به مسئولین مافوق - بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی - تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها - تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم - پاسخگویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیرحضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط - انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم. مقدمه اینجانب زینب حلمی در تاریخ 16/8/89 در روز یکشنبه ساعت 8 صبح در واحد کارشناس مسئول گزینش (تحقیق گر) حضور داشتم. ثبت مشاهدات بعد از ورود به واحد با برخورد گرم و صمیمانه مسئول واحد مواجه شدم که ضمن خوش آمدگویی از من خواست که روی صندلی بنشینم، من هم خود را معرفی کردم و برگه ی کارورزی را به ایشان نشان دادم، ایشان هم به تشویق من پرداختند و گفتند که انشاءالله در آینده جزء همکاران خوب ما باشی و در کار و درس خود موفق شوی و از دانشگاه و رشته ی من هم سؤالاتی پرسیدند بعد به کار خود مشغول شدند. این اتاق تقریباً مناسب و بزرگ بود و دو واحد در آنجا مشغول به خدمت بودند، در این واحد فقط کارمندان همانجا رفت و آمد داشتند و امضاء می گرفتند. نقد و بررسی رفتار و برخورد مسئول واحد بسیار خوب و متین بود و با همه با احترام و صبر و حوصله برخورد می کرد. و از دادن پاسخ به سؤالات کارمندان امتناع نمی کرد و طبق مقررات و ضوابط کار انجام می داد. ..................

برچسب ها:تحقیق    پروپوزال    تحقیق های آماده    ترجمه    ترجمه آماده    کار آماری    کار آماری آماده    پروژه    طرح کارآفرینی    نما و پلان  كار عملي  سازمان‌ها   آموزش‌گاه‌ها    كارآموزي   دانلود  پروژه  مدیریت   سازمان  کار عملی در سازمان  کار عملی در سازمان آموزش و پرورش  کار عملی در سازمانها  کار عملی در سازمان رشته علوم تربیتی  کار عملی مدیریت در سازمان ها  کار عملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش  گزارش کار عملی در سازمان  مدیریت کار عملی در سازمانها  نمونه کار عملی در سازمانها  گزارش کار عملی در سازمان بهزیستی  کارعملی در سازمان آموزش و پرورش  کارعملی در سازمانها  کار عملی مدیریت در سازمان  گزارش کارعملی در سازمان  نمونه کارعملی در سازمان  کارعملی مدیریت در سازمان  مدیریت کارعملی در آموزشگاه  گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه  مدیریت کارعملی در سازمانها  مدیریت کار عملی در سازمان  کار عملی مدیریت در سازمان ها  کار عملی مدیریت در سازمان آموزش و پرورش  گزارش کار عملی مدیریت در سازمان  تحقیق مدیریت کار عملی در آموزشگاه  کار عملی مدیریت کلاس  کار عملی مدیریت در آموزشگاه ابتدايي  کار عملی مدیریت مالی  گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  تحقیق درمورد گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه  دانلود مقاله درباره گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه  گزارش کاراموزی(کار عملی) مدیریت در آموزشگاه  گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه  علوم انسانی  دانلود  گزارش کارآموزی مدیریت  کار عملی در آموزشگاه    
محصولات مرتبط
پروژه آماده  GIS

پروژه آماده GIS

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:25484
پروژه آماده GIS  یک پروژه کامل مطابق با تمام سرفصل های این درس بوده و برای گرفتن نمره خوب آماده شده است و قابل ذکر است که صاحب این پروژه نمره 19 در واحد عملی این درس گرفته است و حدود 2 ماه برای این پروژه وقت گذاشته...
پروژه ی ناب کارآموزی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

پروژه ی ناب کارآموزی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

قیمت: 100,000 ريال کد فایل:25248
باسلام. دوستان عزیز بار دیگر با یکی از برترین پروژه های کارآموزی در زمینه تاسیس و راهندازی مهدکودک و آمادگی در خدمت شما هستیم. این پروژه در سایت های دیگر با قیمتی بسار بالا بفروش میرسد ولی ما در اینا برای شما این محصولو فقط 10 هزارتومن بفروش میرسانیم.گفتنیست شاید این حصول در بعضی از سایتها حتی با قیمت کمتر از 5 هزار نیز باشد ولی مراقب باشید گول نخورید چون مطمئنا پروژه بطور خلاصه شده خواهد بود نه کامل. ولی در محصولی که ما اماده کردیم نه تنها...
کسب و کار خانگی اینترنتی فوق جدید

کسب و کار خانگی اینترنتی فوق جدید

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:25229
پکیج کامل اموزش کسب درامد از اینترنت توضیحات داخل پکيج تعداد زيادي زير سيستم(شغل اينترنتي) به شما ارائه و معرفي ميگردد که با توجه به علاقه، تخصص ، توانايي و سليقه خود ميتوانيد يک يا چند نمونه از آنها را پس از مطالعه انتخاب وطبق دستورالعمل هاي آن شروع به فعاليت نماييد اين نکته را خاطر نشان ميکنيم که سيستم هاي فروش هيچ ارتباطي با نتورک مارکتينگ يا فروش پنل اس ام اس يا فعاليت هاي کليکي ندارد و به فضاي فروش حقيقي در بستر اينترنت منتهي...
بررسی و مطالعه خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازار

بررسی و مطالعه خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازار

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:11220
مقدمه : در يك رژيم متعادل آب قسمت مهمي از آن محسوب مي شود . بدن به آب نياز دارد تا بتواند غذا را هضم كند . تغييرات شيميايي در عضلات صورت بگيرد ، درجه حرارت بدن تنظيم گردد و  مفصل ها نرم گردند ، اكسيژن در شش ها جذب شده ،گاز دی اکسید كربن دفع شود و بالاخره مواد زائد بدن دفع گردد .    علاوه بر مقدار آبي كه از غذا هاي مختلف به بدن مي رسد بدن در روز به 5 الي 6 ليوان ديگر آب نياز دارد . اين مقدار آب بر حسب عادت غذايي به صورت هاي مختلف وارد بدن...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5207

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :36

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3106

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

حجم:21697KB | بازدید :36

دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر همراه با تقویم اجرایی تکمیل شده براساس فعالیت های روز ماه سال دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر سال تحصیلی 1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش (متناسب با تکمیل در سایت...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3633

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1299

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3051

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1329

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...